Lees verder

Overgangsregeling richtlijn dossiervorming

De criteria kwaliteitstoets voor 2017 zijn op het onderdeel dossiervorming daarom anders dan de criteria kwaliteitstoets die in 2016 gelden. Om te voorkomen dat logopedisten met terugwerkende kracht de dossiers moeten contoleren op de wijzigingen als gevolg van de herziening van de richtlijn, is met de auditbureaus het volgende afgesproken: indien bij een audit in de eerste zes maanden van 2017 niet wordt voldaan aan de criteria 2017 ten aanzien van de richtlijn dossiervorming, zal er geen afkeuring volgen als er wel wordt voldaan aan de criteria 2016. Het geldt alleen voor die dossiers die gestart zijn voor 2017 en voor audits die plaatsvinden in de periode 1 januari tot 1 juli 2017.

Kwaliteitstoets

Reglement Kwaliteitstoets Logopedie 2019

Zelfcheck kwaliteitstoets 2019

Criteria kwaliteitstoets logopedie 2019

Toelichting aanpassingen criteria kwaliteitstoets 2019

Zelfcheck kwaliteitstoets 2018

Criteria kwaliteitstoets logopedie 2018

Zelfcheck kwaliteitstoets 2017

Criteria kwaliteitstoets logopedie 2017

Aanpassingen criteria kwaliteitstoets