Lees verder

Vecozo

Zorgverzekeraars hebben in de overeenkomsten opgenomen dat de logopedist de behandelingen declareert door de declaratiegegevens via de internetapplicatie www.VECOZO.nl aan te leveren. VECOZO staat voor Veilige Communicatie in de Zorg. Door het aanvragen van (digitale) certificaten bij VECOZO kun je gebruik maken van deze dienst. De diensten van VECOZO zijn kosteloos.

Gebruikers van VECOZO kunnen met een VECOZO-certificaat ook gebruik maken van andere diensten, zoals het controleren van verzekerdengegevens van patiënten, het raadplegen van AGB- codes van andere zorgverleners en het beheren van (een deel van) uw AGB-registratie.

Vektis

Voor de afhandeling van de (elektronische) declaraties bestaan er uniforme afspraken tussen de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Die afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde EI-standaarden (Externe Integratie). Vektis ontwikkelt en beheert deze standaarden voor de zorgverzekeraars.

Logopedisten moeten de declaratiegegevens geautomatiseerd aanleveren bij zorgverzekeraars volgens de standaard Externe Integratie Declaraties Paramedische hulp van Vektis. Er zijn speciaal voor de logopedisten diverse softwareprogramma’s ontwikkeld. Deze zijn geschikt voor de administratie van praktijken logopedie en voldoen aan het pakket van eisen voor de financiële administratie zoals zijn vastgesteld door Vektis.

Daarnaast kunnen de zorgverzekeraars ook deels zelf bepalen hoe het gegevensverkeer tussen zorgverzekeraars en aangesloten logopedisten dient te verlopen. Deze eisen zijn verwerkt in de meeste softwarepakketten.

Softwareleveranciers

Software is onmisbaar voor de praktijkvoering. Het ondersteunt logopedisten bij het logopedisch handelen. Omdat de NVLF de ontwikkeling van goede softwarepakketten belangrijk vindt houdt het de softwareleveranciers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen: zoals nieuwe richtlijnen, logopedische standaarden, ICF-logopedie of de kwaliteitstoets. De vereniging verzoekt de leveranciers regelmatig om nieuwe onderdelen in de software in te bouwen. De NVLF werkt niet met keurmerken voor softwareleveranciers. De leveranciers die aan de gestelde eisen van de NVLF voldoen, worden aan de leden bekend gemaakt.

Praktijkruimte

De inrichting van uw logopediepraktijk moet aan bepaalde eisen voldoen. De NVLF heeft een richtlijn opgesteld waaraan een praktijkruimte moet voldoen. De zorgverzekeraars verwijzen in de overeenkomsten veelal naar deze richtlijn Zorgverzekeraars stellen soms nog extra eisen in hun overeenkomst met jou.