Lees verder

Bekijk hieronder de inhoud van de interactieve lezing en de workshops per ronde

Interactieve lezing ‘De Schaal van Wellness’ door Paul Pardon (11.00-12.30 en 14.00-15.30 uur)

Alle neuzen dezelfde kant op wil nog niet zeggen dat iedereen hetzelfde ruikt!
De Schaal van Wellness

Geen twee logopedisten zijn gelijk. Iedere professional heeft een eigen stijl van cliënt/patiëntbejegening. Dat hoeft geen punt te zijn. Echter de pijn zit ’m vaak in het onbegrip. De Schaal van Wellness maakt die bejegeningsstijl van jou en je eventuele teamgenoten op een praktische en eenvoudige manier zichtbaar. Lees verder >>

Workshops ronde 1 (10.45-11.45 uur)

Stotteren | actuele inzichten in oorzaken en behandelbeleid bij jonge kinderen

dr. Marie-Christine Franken

Hoe leggen we uit wat stotteren is? Wat is de oorzaak van stotteren volgens de laatste wetenschappelijke inzichten? Recente bevindingen op het gebied van genetica, neurologie en gedrag bij stotteren die helpen deze vraag te beantwoorden, komen aan bod. Op welke gronden baseer je je behandeladvies aan ouders van een jong kind dat is begonnen met stotteren? Lees verder >>

‘Wat eet jij vandaag?’

Voedselintroductie bij normaal ontwikkelende kinderen

dr. Lenie van den Engel-Hoek

Het tijdig introduceren van bijvoeding in het eerste levensjaar kreeg de laatste jaren veel aandacht. Ouders vragen zich af wat ze moeten doen. Vast voedsel aanbieden, gepureerd eten of beide? Als logopedisten willen we graag dat deze introductie ondersteunend is voor de sensomotorische ontwikkeling van kauwen en slikken. Lees verder >>

Stemmen in kaart
‘Zie ik wat ik hoor? En hoor ik wat ik zie?’

Caroline de Ridder-de Wit en Christa Docter-Kerkhof

Veel mensen krijgen gedurende hun leven op een bepaald moment stemklachten. Het ontstaan hiervan, de ernst, duur en het verloop van de stemklachten kan erg verschillen. Soms zijn de klachten van voorbijgaande aard. Wanneer men veel hinder van de stem heeft, kan de zin om te spreken afnemen. Lees verder >>

Van knippen en plakken naar LOGO-Art Online

Wenda Haasjes-Jongsma en Neeke de Boer-Jongsma

Met toenemende werkdruk en afnemende populariteit van het vak logopedie is het tijd voor oplossingen en positiviteit. Het inzetten van nieuwe technologie in het samenstellen van doelgericht behandelmateriaal verlaagt de werkdruk en verbetert de beeldvorming; ook naar buiten toe. Veelal zoekt een logopedist voor een behandeling zelf afbeeldingen bij elkaar en kopieert, knipt en plakt om behandelmateriaal op maat samen te stellen voor het gestelde doel. Lees verder >>

Logopedist-onderzoekers I (alleen toegankelijk voor onderzoekers)

Hanneke Kalf

Logopedist-onderzoekers (masterstudenten, promovendi) en onderzoekers in het logopedisch domein zijn er in Nederland op alle universiteiten en hogescholen. Ze hebben allemaal hun eigen onderzoeksproject met één gezamenlijk doel: betere kennis over logopedische problemen en evidentie over de diagnostiek en behandeling daarvan. Lees verder >>

Aansprekende eHealth

Petra Hoogendoorn en Joris Castermans

Op dit moment werkt 1 op de 7 mensen in de gezondheidszorg. Naar schatting moet dat in 2040 1 op de 4 werkende mensen zijn, als we aan de zorgvraag willen voldoen. We lopen nu al aan tegen onvervulbare zorgvacatures, dus we zullen anders moeten gaan werken. eHealth kan een bijdrage leveren, de juiste eHealth. Lees verder >>

Branded vooruit! Hoe zet je jezelf in de schijnwerpers?

Martine Rooth

Martine vertelt je aan de hand van 10 praktische tips & tricks hoe je de online profilering van jezelf en de marketing van jouw praktijk of zorgorganisatie kunt verbeteren. Ook logopedisten in het onderwijs en in de tweede lijn doen er goed aan om zichzelf online te profileren. Deze workshop gaat over communiceren en marketing in de zorg en welke online tools je hierbij kunnen ondersteunen. Lees verder >>

Yoga op de logopedische werkvloer

Elly Cox, MA – RYT 100

Het werk van logopedisten verschilt van dag tot dag. Soms kan het een uitdaging zijn om jezelf staande te houden in een dynamische omgeving. Yoga kan je hierbij helpen. In deze workshop gaan we in op het volgende: Wat is yoga? Hoe kun je yoga op de werkvloer doen? Gevolgd door een stoelyogasessie. Lees verder >>

Workshops ronde 2 (12.00-13.00 uur)

Begeleiding van patiënten na laryngectomie

Marike Donders-Kamphuis, Robert-Jan Sedee

Per jaar krijgen ongeveer 700 Nederlanders een larynxcarcinoom. Een deel hiervan ondergaat een laryngectomie. Deze operatie heeft grote invloed op het ademen, spreken, slikken en ruiken. In het ziekenhuis wordt gestart met de logopedische revalidatie van spreken en slikken maar wordt poliklinisch of in de eerstelijn voortgezet. Lees verder >>

OMFT: daar moet je iets mee!

Liset Maas en Miranda Kusters

OMFT (oro-myofunctionele therapie) is voor veel logopedisten een bekend begrip. Toch kan het zijn dat je er (nog) niets mee doet. Misschien ben je er nog te onbekend mee, ligt het je niet, of vind je dat je er onvoldoende mee bereikt. Dan is deze workshop iets voor jou! Lees verder >>

Fonologische behandeldoelen voor kinderen met spraakontwikkelingsstoornissen

dr. Mieke Beers

Na een korte inleiding over de fonologische kenmerken van de spraak van kinderen met spraakontwikkelingsstoornissen (SOS) behandelen we een aantal casussen. Aan de hand van deze casussen worden voorbeelden gegeven van het bepalen van fonologische behandeldoelen op basis van de uitkomsten van een FAN-analyse. Lees verder >>

De vrije stem-methode (Lax Vox)

Katinka Reiss

Lax Vox wordt bijna door iedereen die spreekt of zingt gebruikt, maar wat zijn de aandachtspunten als je het je cliënt aanleert? Hierbij spelen heel andere dingen mee dan als iemand met een gezonde stem het gebruikt als bijv. ontspanning na een optreden. Lees verder >>

Logopedist-onderzoekers II

Hanneke Kalf

De beschikbaarheid van wetenschappelijke evidentie is de belangrijkste pijler waar evidence-based handelen op rust. Niet alleen internationaal, maar ook in Nederland dragen (logopedist-)onderzoekers daaraan bij. Weet jij welke onderzoeken dat zijn en welke logopedisten op dit moment aan het promoveren zijn? Lees verder >>

Aansprekende eHealth

Petra Hoogendoorn en Joris Castermans

Op dit moment werkt 1 op de 7 mensen in de gezondheidszorg. Naar schatting moet dat in 2040 1 op de 4 werkende mensen zijn, als we aan de zorgvraag willen voldoen. We lopen nu al aan tegen onvervulbare zorgvacatures, dus we zullen anders moeten gaan werken. eHealth kan een bijdrage leveren, de juiste eHealth. Lees verder >>

Samen voor-uit-besteding?

Eric van Haperen en Mark Zeelenberg

Vanaf het congres van vorig jaar voerden Boudewijn de Ridder en Mark Zeelenberg gesprekken met diverse praktijkhouders met hulp van een calculatiemodel. Wat bij de gesprekken steeds terugkwam, is de tijdsbesteding van de logopedist. En dan met name de indirect patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden tijd. Lees verder >>

Yoga op de logopedische werkvloer

Elly Cox, MA – RYT 100

Het werk van logopedisten verschilt van dag tot dag. Soms kan het een uitdaging zijn om jezelf staande te houden in een dynamische omgeving. Yoga kan je hierbij helpen. In deze workshop gaan we in op het volgende: Wat is yoga? Hoe kun je yoga op de werkvloer doen? Gevolgd door een stoelyogasessie. Lees verder >>

Lastige patiënt?!

Adi Kessels-de Beer en Jan Peters MSc.

De patiënt wordt mondiger, stelt meer eisen. De logopedist ervaart meer werkdruk, weinig waardering in de beroepsuitoefening. Dit kan leiden tot spanningen en lastige situaties. Hoe hier mee om te gaan? Met een aantal casussen dagen we de deelnemers uit actief te participeren in het verkrijgen van handvatten om ‘lastige situaties ‘ zo veel mogelijk te voorkomen en de eigen emoties te reguleren. Lees verder >>

Workshops ronde 3 (13.45-14.45 uur)

Ondersteunde communicatie: Jouw vragen beantwoord!

Willemijn Wetzels

Ondersteunde communicatie, we hebben er allemaal wel eens mee te maken. Het klinkt zo makkelijk, maar in de praktijk blijkt het soms best een uitdaging. Grijp je kans! Vandaag heb je de mogelijkheid om al je vragen te stellen. In deze workshop bespreken we vragen over ondersteunde communicatie uit jullie dagelijkse praktijk. Lees verder >>

‘Wat eet jij vandaag?’
Voedselintroductie bij normaal ontwikkelende kinderen

dr. Lenie van den Engel-Hoek

Het tijdig introduceren van bijvoeding in het eerste levensjaar kreeg de laatste jaren veel aandacht. Ouders vragen zich af wat ze moeten doen. Vast voedsel aanbieden, gepureerd eten of beide? Als logopedisten willen we graag dat deze introductie ondersteunend is voor de sensomotorische ontwikkeling van kauwen en slikken. Lees verder >>

Stemmen in kaart
‘Zie ik wat ik hoor? En hoor ik wat ik zie?’

Caroline de Ridder-de Wit en Christa Docter-Kerkhof

Veel mensen krijgen gedurende hun leven op een bepaald moment stemklachten. Het ontstaan hiervan, de ernst, duur en het verloop van de stemklachten kan erg verschillen. Soms zijn de klachten van voorbijgaande aard. Wanneer men veel hinder van de stem heeft, kan de zin om te spreken afnemen. Lees verder >>

CELF-5-NL

Janneke de Waal-Bogers

In 2019 verscheen de CELF-5-NL en volgt na 10 jaar de CELF-4-NL op. Dit is nodig door veroudering van de test zelf en de normering van de test. Het gebruiken van een oude test en oude normering brengt het risico op onzuivere diagnostiek met zich mee. In deze workshop licht Janneke dit verder toe. Ze gaat verder in op het onderzoeksprotocol met de CELF-5-NL. Lees verder >>

Samen doen wat werkt

Prof. dr. Ellen Gerrits

Een nieuwe kijk op evidence-based practice in de logopedie
We willen logopedisten en onderzoekers inspireren elkaar op te zoeken en samen een denktank te vormen. En om te discussiëren over hoe we de zorg voor cliënten en patiënten kunnen verbeteren.

In deze workshop gaan we aan de slag met de positieve en negatieve punten die in de praktijk worden ervaren als het gaat om evidence-based logopedie (EBL). Lees verder >>

Robots en technologie voor zorg en welzijn

drs. Tom Ederveen

De samenstelling en inrichting van onze maatschappij verandert in rap tempo. De aandoeningen waarmee we te maken krijgen veranderen, onze zorgbehoefte neemt toe en de vraag naar zorgmedewerkers is groot. Hoe gaan we dit organiseren, hoe houden we de kosten in de hand en waar kunnen robots en technologie een bijdrage leveren vanuit de cliënt gedachte en ondersteuning van medewerkers? Lees verder >>

Branded vooruit! Hoe zet je jezelf in de schijnwerpers?

Martine Rooth

Martine vertelt je aan de hand van 10 praktische tips & tricks hoe je de online profilering van jezelf en de marketing van jouw praktijk of zorgorganisatie kunt verbeteren. Ook logopedisten in het onderwijs en in de tweede lijn doen er goed aan om zichzelf online te profileren. Deze workshop gaat over communiceren en marketing in de zorg en welke online tools je hierbij kunnen ondersteunen. Lees verder >>

Samen communiceren!

Leendert de Gelder

Samenwerken is essentieel voor goede zorgverlening, daar is iedereen het wel over eens. Samenwerken kost ook tijd, kostbare tijd die je niet altijd hebt. Communicatie verloopt regelmatig stroef, het gaat over meerdere schrijven en vindt soms plaats op momenten die net niet goed uitkomen. Kan dit ook anders? En wat levert dit jou als logopedist dan op? Lees verder >>

Workshops ronde 4 (15.00-16.00 uur)

Casuïstiek TOS

Prof. dr. Ellen Gerrits

In 2017 verschenen het handboek en de richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen. Hierin werd de stand van de wetenschap en praktijk rondom TOS samengevat. Dit gaf duidelijkheid op een aantal aspecten. Maar zorgde ook voor verwarring, voornamelijk als het gaat om diagnostiek. In deze workshop willen we veel terugkomende vragen over diagnostiek en behandeling van TOS verhelderen. Lees verder >>

OMFT: daar moet je iets mee!

Liset Maas en Miranda Kusters

OMFT (oro-myofunctionele therapie) is voor veel logopedisten een bekend begrip. Toch kan het zijn dat je er (nog) niets mee doet. Misschien ben je er nog te onbekend mee, ligt het je niet, of vind je dat je er onvoldoende mee bereikt. Dan is deze workshop iets voor jou! Lees verder >>

Slikstoornissen bij ouderen

Hanneke Kalf

In tegenstelling tot wat sommigen denken, is veroudering geen oorzaak van evidente slikstoornissen. Net als de adem- en stemcapaciteit neemt ook het kauwen en slikken met veroudering iets af, maar dat is nog geen slikstoornis. Hoe kun je daar als logopedist rekening mee houden en wat zijn kenmerken van slikstoornissen bij ouderen? Lees verder >>

De vrije stem-methode (Lax Vox)

Katinka Reiss

Lax Vox wordt bijna door iedereen die spreekt of zingt gebruikt, maar wat zijn de aandachtspunten als je het je cliënt aanleert? Hierbij spelen heel andere dingen mee dan als iemand met een gezonde stem het gebruikt als bijv. ontspanning na een optreden. Aan de hand van een aantal video’s van haar cliënten laat Katinka Reiss zien hoe haar eigen ervaringen in de praktijk zijn met Lax Vox. Lees verder >>

Robots en technologie voor zorg en welzijn

drs. Tom Ederveen

De samenstelling en inrichting van onze maatschappij verandert in rap tempo. De aandoeningen waarmee we te maken krijgen veranderen, onze zorgbehoefte neemt toe en de vraag naar zorgmedewerkers is groot. Hoe gaan we dit organiseren, hoe houden we de kosten in de hand en waar kunnen robots en technologie een bijdrage leveren vanuit de cliënt gedachte en ondersteuning van medewerkers? Lees verder >>

Bekostiging kortdurende zorg

Ilse Roubos en Malou Menting

In deze workshop geven we allereerst een toelichting hoe logopedie in rekening wordt gebracht in de eerstelijn. Vervolgens staan we stil bij de bekostiging van multidisciplinaire zorgvormen waar logopedie een onderdeel van vormt. We gaan specifiek in op de ontwikkelingen in bekostiging van logopedie als onderdeel van de kortdurende zorg, vooral gericht op de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen. Lees verder >>

Samen communiceren!

Leendert de Gelder

Samenwerken is essentieel voor goede zorgverlening, daar is iedereen het wel over eens. Samenwerken kost ook tijd, kostbare tijd die je niet altijd hebt. Communicatie verloopt regelmatig stroef, het gaat over meerdere schrijven en vindt soms plaats op momenten die net niet goed uitkomen. Kan dit ook anders? En wat levert dit jou als logopedist dan op? Lees verder >>

Lastige patiënt?!

Adi Kessels-de Beer en Jan Peters MSc.

De patiënt wordt mondiger, stelt meer eisen. De logopedist ervaart meer werkdruk, weinig waardering in de beroepsuitoefening. Dit kan leiden tot spanningen en lastige situaties. Hoe hier mee om te gaan? Met een aantal casussen dagen we de deelnemers uit actief te participeren in het verkrijgen van handvatten om ‘lastige situaties ‘ zo veel mogelijk te voorkomen en de eigen emoties te reguleren. Lees verder >>