Lees verder

De NVLF is gestart met de ontwikkeling van een Kennisagenda Logopedie, waarvoor zij eind vorig jaar van ZonMw een bedrag ontving van € 50.000. Wij inventariseren welke kennishiaten logopedisten ervaren bij de uitoefening van het vak in care, cure en onderwijs en welke onderwerpen extra onderzoek behoeven. Dit doen wij graag samen met alle belanghebbenden, waaronder logopedisten, patiëntenverenigingen en de opleidingen logopedie. De thema’s die als belangrijkste uit de inventarisatie naar voren komen, worden geplaatst in de Kennisagenda Logopedie. Naar deze onderwerpen vindt naar verwachting toekomstig wetenschappelijk onderzoek plaats.

Graag vragen wij u om uw medewerking aan deze inventarisatie. Van welke wetenschappelijke bronnen maakt u gebruik bij uw werk? Over welke onderwerpen is naar uw idee nog te weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar? Klik hier om uw antwoorden op deze vragen door te geven. We ontvangen uw reactie graag vóór maandag 19 maart 2018. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Via de nieuwsbrief van de NVLF houden we u op de hoogte van de voortgang van het project.