Lees verder

Wil je graag bijdragen aan het borgen en vergroten van de kwaliteit binnen de logopedische zorg?

Vind je het leuk om stukken kritisch door te lezen en van commentaar te voorzien en deel je graag je mening over uiteenlopende onderwerpen en neem je actief deel in discussies? Dan is de commissie vakinhoud wellicht op zoek naar jou.

Zowel binnen als buiten de beroepsvereniging ontstaan allerlei initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en de doorontwikkeling van het vak. Als verenigingsbureau willen we dat nieuwe initiatieven goed aansluiten op de dagelijkse praktijk en de commissie vakinhoud heeft daarbij een belangrijke rol.

Het verenigingsbureau en bestuur vragen de commissie vakinhoud advies over diverse onderwerpen. Je kunt hierbij denken aan:

 • Is de beroepsgroep voldoende vertegenwoordigd in de multidisciplinaire richtlijn stemstoornissen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de herziene versie van de NVLF richtlijn dossiervorming kwaliteit borgt en beperken we tegelijkertijd de administratieve lasten?
 • Sluit deze nieuwe activiteit voor de kwaliteitscriteria van het Kwaliteitsregister Paramedici aan op de dagelijkse praktijk?

Naast een adviserende rol ben je ook een verbindende factor tussen werkveld en vereniging. We vragen je om signalen uit het werkveld op te halen en te delen binnen de commissie. Ook denk je mee hoe we hier als vereniging op in kunnen spelen.

Jarenlange ervaring als logopedist is geen vereiste. We zijn juist op zoek naar een mooie afspiegeling van het werkveld, daarom nodigen we ook jonge collega’s uit om te reageren.

Wat zoeken we?

De commissie vakinhoud bestaat uit maximaal 12 leden. We zoeken leden met één of meer van de volgende aandachtsgebieden:

 • Lees- en spellingsproblemen, beginnende geletterdheid en/of dyslexie;
 • spraak-/taalstoornissen bij kinderen;
 • preventieve logopedie;
 • preverbale logopedie.

Wie ben jij?

 • Je bent enthousiast over ons vak en wilt graag bijdragen aan het borgen en vergroten van de kwaliteit.
 • Je vindt het leuk om stukken kritisch door te lezen en van commentaar te voorzien.
 • Je deelt graag je mening over uiteenlopende onderwerpen en neemt actief deel in discussies.
 • Je hebt contacten met collega’s, zodat je signalen uit het werkveld kunt ophalen.
 • Je bent lid van de NVLF.
 • Je wilt je voor minimaal 4 jaar verbinden aan de commissie.

Praktische informatie:

 • De commissie komt vijf keer per jaar bij elkaar op maandagavond.
 • De meeste vergaderingen zijn online (van 18:30 uur tot 20:30 uur).
 • Minimaal één keer per jaar ontmoeten we elkaar tijdens een vergadering op het verenigingsbureau in Woerden (van 18:00 uur tot 20:00 uur). Voor het diner wordt gezorgd.
 • Per bijeenkomst ontvang je een vergoeding voor jouw deelname. Deze bestaat uit 200 euro en twee punten voor je kwaliteitsregistratie. Voor de fysieke vergaderingen ontvang je een reiskostenvergoeding. Zie de nota onkostenvergoeding voor meer informatie.

Interesse?
Heb je interesse mail dan je CV en korte motivatie naar logopedie@nvlf.nl. Wil je eerst meer weten over deze vacature neem dan contact op met Yvonne Brookman – van Essen. Zij kan je alles vertellen over de commissie vakinhoud.

Procedure

Geschikte kandidaten nodigen we uit voor een (online) kennismakingsgesprek. Ben je daarna nog steeds enthousiast en sluit je profiel goed aan, dan nodigen we je uit om een bijeenkomst als toehoorder bij te wonen. Zo kan je eerst ervaren of het echt wat voor jou is, voordat je definitief besluit of je wilt deelnemen.