Lees verder

Om behandelingen te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar is een overeenkomst vereist tussen zorgverlener en een zorgverzekeraar.

De NVLF is gesprekspartner bij alle zorgverzekeraars. Voorbeelden van onderwerpen van gesprek zijn het kwaliteitsbeleid en de tariefdifferentiatie.

Waarover de NVLF niet met de zorgverzekeraars mag onderhandelen zijn de tarieven. We zouden dat wel willen, maar overtreding wordt beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Door de mededingingswetgeving mag de NVLF geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt. Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag, wat betekent dat alle logopedisten dit geadviseerde tarief overnemen, en dat mag bij wet niet. Om deze reden mag de NVLF geen richtlijnen geven voor het bepalen van het tarief.