Lees verder

Om evidence-based te kunnen handelen is het cruciaal dat bestaande kennis wordt gedeeld èn er nieuwe kennis wordt ontwikkeld over de effectiviteit van logopedische interventies. Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de positie van de logopedist te verbeteren, de kwaliteit van logopedische interventies te borgen en te verhogen, het logopedisch handelen wetenschappelijk te onderbouwen en (zorg)kosten te verminderen.

Kennishiaten

De projectgroep heeft een hele lijst aan kennishiaten opgehaald door na te gaan welke kennis ontbreekt binnen logopedie en waar wel behoefte aan is. Op basis van kennishiaten zijn er drie thema’s geformuleerd:

  1. Effectiviteit van logopedisch handelen.
  2. Multi- en interprofessionele zorg voor mensen met logopedische stoornissen.
  3. Innovatie van logopedisch handelen.

Voor ieder thema heeft de projectgroep samen met de leden van de Wetenschapsraad vervolgens onderzoeksvragen geformuleerd op verschillende domeinen: slikken, gehoor, spraak, stem en taal. Er zijn in totaal 50 onderzoeksvragen geformuleerd.

Hoe nu verder?

Eind augustus ontvangt de projectgroep feedback van ZonMw op de concept Kennisagenda Logopedie. In september worden de opmerkingen in samenwerking met de Wetenschapsraad verwerkt en ontstaat er een definitief rapport, die we dan graag met jullie delen.

Samen met andere paramedische beroepsgroepen

De Kennisagenda Logopedie is onderdeel van een meerjaren onderzoekssagenda paramedische zorg. Ook andere beroepsgroepen werken aan hun kennisagenda: diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, oefentherapeuten en podotherapeuten. Dit is onderdeel van het hoofdlijnenakkoord (juni 2017) waarbij het gaat om uitgavenbeheersing en verdere kwaliteitsverhoging van de paramedische zorg; zorg die betaalbaar en toegankelijk is voor de patiënten en de maatschappij.