Lees verder

Branco van Dantzig

Branco van Dantzig was een Nederlands zang- en spreekpedagoge. Ze werd gezien als een van de grondleggers van het Nederlandse spraakonderwijs en kreeg het predicaat ‘Moeder van de Nederlandse logopedie’. Branco van Dantzig is één van de oprichters van de NVLF. Zij werd op 72-jarige leeftijd om het leven gebracht in Auschwitz.

Onderscheiding

De NVLF reikt om de twee jaar ter ere van haar de Branco van Dantzigonderscheiding uit. De onderscheiding wordt sinds 1993 toegekend aan logopedisten voor een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie in Nederland. Deze bijzondere onderscheiding heeft tot doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De winnaar krijgt een Branco beeldje en een geldbedrag van €1.250.

Deze personen hebben tot nu toe de Branco van Dantzigonderscheiding gewonnen:

2021

Ilse Heus 
Voicebuddy

2019

Paula Hettinga en Caroline van Daelen
Digitaal oefenprogramma www.spraakafzienoefenen.nl

Ingrid Singer, Inge Klatte en Ellen Gerrits
Oudergesprekstool ENGAGE

2017

Annemieke Bastiaans
Voor het bedenken en schrijven van vier logopedische prentenboeken

2015

Philine Berns en Sandra Wielaert
Voor de Status Afasietherapie

2013

Willy Dijkstra-Buitendijk, Lenie van de Engel-Hoek
Voor het project Articulatie (boek + dvd)

2011

Saakje da Costa voor de projecten:

  • Observatie instrument Speekselverlies
  • Bijzondere zorg voor baby’s (boek)
  • Development of sucking patterns in preterm infants (onderzoek)
  • Prematuren leren drinken (CD-ROM)

2009

Bauke Leijenaar, Christa te Winkel
voor het project Taaldiagnostiek

2007

Mies Bezemer, Jan Bouwen, Coen Winkelman
voor het boek Stotteren, van theorie naar therapie

2005

drs H. Kalf
voor het boek Evidence-based logopedie: logopedisch handelen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie

2002

L. van den Engel-Hoek
voor het boek Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

2001

R. Sevat en I. M.E. Heesbeen
voor de ontwikkeling van het trainingscentrum voor mensen met afasie

1999

G. de Koning en L. Schlichting
voor het taalprogramma Taalachterstand en Taalverwerving

dr. M.W.J.A. Braam-Voeten en M.M. Stokman
voor het woordenschatprogramma

1997

R. Dharmaperwira-Prins
voor het boek Dysartrie en verbale appraxie

1995

M.J.E.A. Erlings-van Deurse, G.J. Freriks, K. Goudt-Bakker, Sj. van der Meulen, C.A. de Vries
als werkgroep Verbale ontwikkelingsdyspraxie voor het Dyspraxie programma

1993

dr. T. van Luyn-Hindriks
voor de dissertatie Spelling, spraak, en fonemische analyse en oefenboek Spraak- en spellingoefening voor de gevorderde speller

Wie was Branco van Dantzig?