Lees verder

Logopedie & Dyslexie De Witte – Breda

Werkt in samenwerkingsverband Belcrum Zorgenderwijs, een kenniscentrum voor zorg en onderwijs. Op dit moment zijn logopedie en remedial teaching de partijen die samenwerken, het doel is om dit weer uit te bouwen met onder andere een diëtist, een kinderfysiotherapeut en een kinderpsycholoog. Er zijn korte lijnen met elkaar, waardoor wij met vertrouwen naar elkaar kunnen doorverwijzen. Wij hebben regelmatig intervisie.

Logopedie & Dyslexie De Witte

Speelhuislaan 112
Breda
076-5640262
www.belcrumzorgenderwijs.nl

Breda Zuid Kinderteam is een samenwerkingsverband van 5 praktijken op het gebied van kinderlogopedie, kinderfysiotherapie, remedial teaching, kinderdieet en kinderpsychologie. We zijn er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Bij Breda Zuid Kinderteam kun je terecht als je vragen hebt over de ontwikkeling van je kind op het gebied van groeien, eten, praten, bewegen, spelen en leren. Breda Zuid Kinderteam geeft kind en ouders inzicht in het probleem en leert hen hiermee om te gaan. Wij onderzoeken, behandelen, begeleiden en geven adviezen.

Uitgangspunt van Breda Zuid Kinderteam is de hulpvraag van het kind en ouders. We focussen op mogelijkheden in plaats van beperkingen en binnen de behandeling staan het kind en zijn omgeving centraal.

Door de samenwerking tussen de praktijken zijn er korte lijnen voor overleg. Wij kunnen indien nodig uw kind met meerdere disciplines begeleiden voor een optimaal behandelresultaat.

Logopedie & Dyslexie De Witte
Wildenborgstraat 48
4834 PJ Breda
076-5640262

Daarnaast zijn er momenteel meerdere samenwerkingen met fysiotherapeuten en zorginstellingen.

Eetteam Son en Breugel

Contactgegevens:
eetteamsonenbreugel@gmail.com
0623218110

__________________________________________________________________________________

Kinderparaplu Son en Breugel

Lees hier de flyer
__________________________________________________________________________________

Kinderteam Breda

Kinderteam Breda (regio Breda en omstreken) is een veelzijdig samenwerkingsverband van therapeuten, gespecialiseerd in zorgverlening aan kinderen. Naast logopedie maken ook kinderfysiotherapie, twee praktijken voor (kinder)psychologie en diëtetiek deel uit van dit team.

Adres:
Kapelstraat 66-B1
4817 NZ Breda
076-3030312 
__________________________________________________________________________________

Stem-specialistische Logopedie- en Ontspanningspraktijk MyBodyVox (voor stem, keel, zang, adem, slik en spanningsklachten)

MyBodyVox in Eindhoven werkt samen met Fysiopraktijk Michielsen. “Wij zien met regelmaat cliënten van de fysiopraktijk met bijvoorbeeld het Globusgevoel (brokgevoel in de keel) of cliënten die disfunctioneel ademen (te hoge adem of hyperventilatie).”

Contactgegevens:
MyBodyVox:
contact@mybodyvox.nl
Torenallee 20, 5617 BC, Eindhoven

Fysiopraktijk Michielsen:
Hoogstraat 321, 5654 NB Eindhoven
040-25 25 123
info@fysiomichielsen.nl

__________________________________________________________________________________

Kinderpraktijk Breda

Werkt samen met: kinderdiëtist, een kinderfysiotherapeut, een prelogopedist, een logopedist, een speltherapeute, en orthopedagoog.

´Het bijzondere van de praktijk is dat er meerdere medische en paramedische disciplines op één plek zijn samengebracht. Door nauwe samenwerking kan onze zorg goed op het kind worden afgestemd.´

  • www.kinderpraktijkbreda.nl
  • Email: info@kinderpraktijkbreda.nl
  • Telefoon: 076-5227635

__________________________________________________________________________________

Eerstelijns Netwerk NAH

Werkt samen met: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in het behandelen van NAH-cliënten en hun sociale systeem.

´Het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH is een netwerk van eerstelijns zorgverleners in de regio Zuid-oost Brabant die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Het netwerk staat voor samenwerking, kwaliteit van zorg en enthousiasme.

Het netwerk biedt kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire eerstelijnszorg aan volwassenen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en hun sociale systeem, met uitzondering van mensen met hersenletsel ten gevolge van de ziekte Parkinson, multiple sclerose, dementie en de gevolgen van alcohol en drugs. Voor de behandeling en begeleiding van deze doelgroepen verwijzen wij u naar andere netwerken, zoals het Parkinsonnet en MS Zorg Nederland.´

__________________________________________________________________________________

Kinderteam de Heuvel

Kinderteam de Heuvel bestaat uit deskundige disciplines die nauw met elkaar samenwerken; fysiotherapie Bredero Breda, Praktijk DynamIK, ABCDiëtist en Logopedie & Dyslexie de Been. We hebben daarnaast een samenwerking met Praktijk van Steenhoven, psychologie en het Consultatiebureau Jeugd & Gezin.
Als team kijken we breed naar een kind bij een probleem en hulpvraag. Hierdoor kunnen we gericht advies geven en wordt er zorg geboden daar waar een kind het nodig heeft.

Specialistische, deskundige zorg op maat staat binnen kinderteam De Heuvel centraal. Dit houden we hoog middels scholing en casuïstiekbespreking.

Onze missie is om een kind in zijn of haar kracht te zetten waarbij het stap voor stap de top van de Heuvel bereikt. Ieder in zijn eigen tempo. Dit doe je niet alleen, maar samen. Samen staan we sterk!

Je kunt ons bereiken op het volgende adres: Monseigneur Nolensplein 1, 4812 JC, Breda

__________________________________________________________________________________

NAH Tuurlijk

In 2020 is er een samenwerking opgezet op het gebied van NAH / neurorevalidatie. We werken hierbij samen met ergotherapie, fysiotherapie, neuropsychologie en logopedie. Waar nodig wordt een diëtist en of maatschappelijk werker betrokken.

Er zijn goede contacten met verwijzers, neuroloog/revalidatiearts en revalidatiezorg.

Werkgebied is Veldhoven en Boxtel.

Home – NAH Tuurlijk (nah-tuurlijk.nl) 

__________________________________________________________________________________

Keelzorg – Aarle-Rixtel

Op verschillende niveaus heb ik vernieuwende samenwerking met mijn praktijk voor Keelzorg.

Even ter info: Keelzorg levert gespecialiseerde logopedie voor alleen keelklachten vanuit een neurosensitieve en holistische werkwijze.

De klant krijgt geen logopedische oefeningen maar leert de lichamelijke keelklacht écht bij zichzelf begrijpen door het vergroten van de kennis van de anatomie en fysiologie, de persoonlijke triggers en in stand houdende factoren boven tafel te krijgen.

De behandeling bestaat uit gedragsverandering, hands-on keelmassages en ademtechnieken.

Keelzorg werkt resultaat gericht in gemiddeld 3 consulten.

Keelzorg werkt hands-on samen met manueel therapeuten en osteopaten op locatie Medipoort. Iedere patiënt ligt op een behandelbed waarbij spieren van nek-hals, ademhaling onderzocht en behandeld worden.

Keelzorg levert supervisering, opleiding en coaching voor logopedisten

Keelzorg werkt samen met huisartsen, osteopaten, psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten en andere zorg professionals binnen locatie Medipoort.

Keelzorg is sparringpartner en zoekt samenwerking met huisartsen en specialisten van ziekenhuizen voor toekomst gerichte slimme efficiënte betaalbare zorg.

Keelzorg levert second opinion bij onvoldoende voortgang met reguliere logopedie.

Contact:
Nicolette van den Broek
MediPoort
De Duivenakker 4
5735 JA Aarle-Rixtel

www.keelzorg.nl

__________________________________________________________________________________

Bekijk het interview van de Zomertoer 2021 waarin Riky de Veth vertelt over de samenwerking waar zij aan deelneemt:

Meer samenwerkingen in de regio

NaamBeschrijving
BrabantZorg regio Den Bosch, Oss, Uden, Meierijstad Parkinsonnet
Logopediepraktijk Snoeren & De Kruif, Breda 4817 VG / 4817 NZBehandelteam Geriatrie: structureel overleg / MDO met fysio ergo logo
Margot Sanders Logopedie 5391 5345 Naam: Coronazorgnet-Oss: fysiotherapie(initiator), Psychologie/POH-GGZ, ergotherapie, diëtetiek. Bij aanvang corona(2020) meerdere malen zoom meetings met genoemde disciplines, mn met fysio behandelingen op elkaar afstemmen, regelmatig patientenoverleg
Allround Logopedie Sanne Dingemans, 5652 Ggd en scholen uit de regio
Logopedie Loon op Zand in Loon op Zand 5175 BE Overleg over de klacht en resultaten, voorzetting logopedie of niet of overleg of diegene bij die persoon op de juiste plaats is
Hub Noord-Brabant, gemeente rosmalen, postcode 5244 Samenwerken met meerdere logopediepraktijk uit dorpen omgeving rosmalen (vestiging speciaal onderwijs) Onze leerlingen worden door hen doorverwezen of problematieken die niet onder spraak-taal vallen worden doorverwezen.
Logopedische Praktijk Jolanda Van Eikeren. Eindhoven 5627 (Achtse Barrier) Elz’ (Eerstelijns zorg) is de naam van de samenwerkende eerstelijns zorgverleners in de Achtse Barrier. Alle zorgverleners hebben hun eigen zorgaanbod. Door heel nauw samen te werken, kunnen zij u nog betere zorg bieden dan elk apart. Elz’ werkt voor ongeveer 20.000 patiënten, voornamelijk uit de wijken Achtse Barrier, Acht, Blixembosch en Woenselse Heide.
Groenhuysen. transmuraal overleg met Bravis ziekenhuis & Groenhuysen/ mono-multidisciplinair samenwerken parkinsonNet zorgverleners/ St. Elisabeth & Groenhuysen samenwerken/ monodisciplinair samenwerken met logopedisten G setting in deze regio (Surplus- Tante Louise- Bravis)/ 
Praktijk voor logopedie en dyslexietherapie, Son en Breugel, 5691 samenwerking kindertherapeuten Son en Breugel- de kinderparaplu: logopedie,fysiotherapie,ergotherapie,psychologie,diëthiek komen meerdere keren per jaar bij elkaar voor overleg en om de lijntjes kort te houden.
Méér dan logopedie Mardy Thomassen en praktijk Marmijn voor persoonlijke ontwikkeling, Breda 4819 paramedische praktijk Geriatrie Graaf Hendrik 3 laan
Logopedie Sandra Koster, gemeente Heusden, 5252. Maar we werken landelijk. Wij hebben met een aantal logo-ergo-fysio een samenwerkingsverband met zzp-ers. Deze werken vanuit een eerstelijnspraktijk (met of zonder contract) of vanuit PGB. www.ocspecialisten.nl. We delen onze kennis, maar proberen ook een landelijk dekkend netwerk te creeren. Mensen melden zich via onze site aan en wij proberen dan de best passende zorgverlener te vinden binnen onze groep.
Praktijk Logopedie Halsteren, 4661TV We werken als praktijk Logopedie onder 1 dak met meerdere disciplines. Het centrum waar we werken heet: Vang! zorg en onderwijs. Er met name de samenwerking met orthopedagogen. psychologen en kinderfysiotherapie. In het pand zijn echter ook: weerbaarheidstraining, rekenspecialist, speltherapie,HB-specialist. We hebben 3 keer per intervisie.