Lees verder

Kinderpraktijk Breda

Werkt samen met: kinderdiëtist, een kinderfysiotherapeut, een prelogopedist, een logopedist, een speltherapeute, en orthopedagoog.

´Het bijzondere van de praktijk is dat er meerdere medische en paramedische disciplines op één plek zijn samengebracht. Door nauwe samenwerking kan onze zorg goed op het kind worden afgestemd.´

  • www.kinderpraktijkbreda.nl
  • Email: info@kinderpraktijkbreda.nl
  • Telefoon: 076-5227635

__________________________________________________________________________________

Eerstelijns Netwerk NAH

Werkt samen met: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in het behandelen van NAH-cliënten en hun sociale systeem.

´Het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH is een netwerk van eerstelijns zorgverleners in de regio Zuid-oost Brabant die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Het netwerk staat voor samenwerking, kwaliteit van zorg en enthousiasme.

Het netwerk biedt kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire eerstelijnszorg aan volwassenen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en hun sociale systeem, met uitzondering van mensen met hersenletsel ten gevolge van de ziekte Parkinson, multiple sclerose, dementie en de gevolgen van alcohol en drugs. Voor de behandeling en begeleiding van deze doelgroepen verwijzen wij u naar andere netwerken, zoals het Parkinsonnet en MS Zorg Nederland.´

__________________________________________________________________________________

Bekijk het interview van de Zomertoer 2021 waarin Riky de Veth vertelt over de samenwerking waar zij aan deelneemt: