Lees verder

Neem bij vragen of klachten over informatie die verzekeraars aan patiënten verstrekken over praktijken zonder contract altijd contact op met de zorgverzekeraar.

Indien de zorgverzekeraar niets doet met de klacht dan kun je een klacht indienen bij de NZa. Bezwaren en klachten kun je sturen naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) via info@nza.nl. De NZa kan concreet actie ondernemen naar aanleiding van meldingen ten aanzien van het contracteerproces. Naar aanleiding van meldingen over de inhoud van de contracten kunnen zij formeel geen actie ondernemen, maar deze signalen ontvangen ze wel graag. De NVLF ontvangt graag een afschrift van de klacht, zodat wij dit mee kunnen nemen in onze gesprekken met de zorgverzekeraar.