Lees verder

U moet binnen een praktijk een bedrijfshulpverlener aanstellen voor eerste hulp bij calamiteiten. U kunt dit ook zelf zijn. Daarnaast moet u een preventiemedewerker aanwijzen. Ook dit kunt u zelf zijn.

Bedrijfshulpverlener
Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is een aangewezen persoon binnen de praktijk die de volgende taken kan uitvoeren:
•eerste hulp bij ongevallen;
•bestrijden van brand;
•het in noodsituaties evacueren van werknemers.

Het aantal BHV’ers ligt niet vast in de wet. Wel moet bij het bepalen van het aantal BHV’ers en bij de manier waarop de BHV wordt georganiseerd, rekening worden gehouden met de grootte van het bedrijf en de risico’s binnen het bedrijf. Om te zorgen dat de BHV-er zijn taak goed kan uitvoeren zijn er cursussen en opleidingen.

Snel en juist handelen
Naar aanleiding van de RI&E wordt vastgesteld hoeveel BHV’ers er minimaal binnen de praktijk aanwezig moeten zijn. De werkgever mag ook zelf de taak van bedrijfshulpverlener op zich nemen als hij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft. Wanneer de werkgever afwezig is, moet er een andere (opgeleide) BHV’er aanwezig zijn. Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV’ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen. Die staan in de risicoinventarisatie en -evaluatie. Mocht één of meerdere BHV’ers niet op alle dagen aanwezig zijn wanneer het bedrijf geopend is, dan moet de werkgever ervoor zorgen dat er meer BHV’ers worden opgeleid dan er verplicht aanwezig moeten zijn. Hiermee wordt voorkomen dat je BHV’er afwezig is wanneer er een ongeval plaatsvindt, met alle gevolgen van dien. De bedrijfshulpverlenerstaken kunnen ook uitbesteed worden door samen te werken met andere partijen in hetzelfde pand of een naburige organisatie. De afspraken moeten wel schriftelijk worden vastgelegd en de bedrijfshulpverlener moet snel ter plekke kunnen zijn.

Preventiemedewerker
Als werkgever moet u minimaal één van uw werknemers als preventiemedewerker aanwijzen. Als een bedrijf met niet meer dan 15 werknemers heeft kunt u deze taak zelf op u nemen. Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij moet dus kennis hebben van de arborisico’s binnen het bedrijf. De risico-inventarisatie en –evaluatie van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij of zij maar over de speci­fieke kennis van arborisico’s beschikt die voor het bedrijf relevant is. Als werkgever kunt u zich laten ondersteunen door een arbodienst door het afsluiten van een arboverzekering.