Lees verder

De partners van de NVLF die aanwezig zijn op het beursplein, klik op de logo’s voor meer informatie:

rdgKompagne

pharmeon

Nestle Health Science

Pro Education

Incura

James Software

Pearson

Fresenius Kabi

KMD 

Intramed

Afasietherapie.nl

Isla

 

NHSc_logotype_2017_email (002) 340×151
Incura_alg 450×200 Logo 450 x 200
FK_Claim_RGB – Blauw-finlog
kmd-panel 450×200 Intramed_payoff_FC 450 x 200

De overige standhouders:

Kiwa als uw audit partner;
Kiwa is een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in uw organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat u doet zichtbaar en meetbaar te maken.
Ons auditteam voor de kwaliteitstoets bestaat uit logopedisten die naast de juiste opleiding en werkervaring, ook passen binnen onze partner for progress visie, en integer, uniform en constructief auditen. Zodat een audit niet alleen een certificaat, en het transparantietarief oplevert maar ook een meerwaarde is voor de kwaliteitsontwikkeling voor de praktijk en de belanghebbenden.

Kentalis ondersteunt mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking, of slechthorend, doof of doofblind zijn. Het is belangrijk dat zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom bieden wij onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken wij samen met zorg- en onderwijsprofessionals, zoals logopedisten, en delen we onze kennis tijdens onder meer congressen. Heb je vragen? Neem contact op via 0800 53 68 25 47 of info@kentalis.nl. Onze cursussen vind je in www.kentalisshop.nl. Kijk voor informatie over advies en voorlichting en onze evenementen op www.kentalis.nl.

Boom test onderwijs werkt voor onderwijsprofessionals. Met ons brede aanbod van kwalitatief hoogwaardige boeken en testmaterialen hopen we u te helpen uw vak nóg beter uit te oefenen. Daarom ontwikkelen wij instrumenten waarmee we u in staat stellen zo kind- en leerlingvriendelijk mogelijk te toetsen, screenen, diagnosticeren en ondersteunen. Op het NVLF jaarcongres kunt u onder andere terecht voor het Computer Articulatie Instrument (CAI).

Jij bent logopedist in hart en nieren. Telkens wil jij kwaliteit leveren, goede therapie geven en fijne werkvormen hanteren. Jij houdt van aantrekkelijke en eigentijdse materialen en laat je zelfs uitdagen tot het gebruik van digitale middelen. We laten je graag de digitale ‘gereedschapskist’ voor elke logopedist zien: LOGO-Art Online voor iPad met de gratis LOGO-Art Thuis app voor smartphones en tablets. De besparing in tijd èn geld (kopieer-/printkosten) zal je verbazen! En zoals een gebruiker schrijft: “kinderen vinden het leuk, ze reageren enthousiast, ze oefenen meer, en eigenlijk snapt iedereen het ook meteen! Dat was bij ander huiswerk nog wel eens anders.”Innovatief en creatief voor ‘logopedie op maat’. Nieuw: LOGO-Art Online voor iPad; de tijdbesparende online zoekmachine voor logopedie. Kies een klank, sluit klanken uit, beperk je selectie, zoek lange woorden of rijmwoorden… Stel je eigen werkbladen samen met de meer dan 1.700 woorden met afbeeldingen, 700 minimale paren en ruim 50 thema’s voor woordenschat; met printfunctie.

Uitgeverij SWP is dé uitgeverij van (vak)literatuur voor professionals, werkzaam in onder meer de Logopediepraktijk. Voorbeelden van bekende titels: ‘Leren praten met plezier’, ‘Praten doe je met zijn tweeen’ en ‘Meer dan woorden’ uit de Hanen-reeks. SWP werkt nauw samen met haar zusterorganisaties: LogopedieAcademy (opleidingen) en Logacom (congresorganisatie). Kijk voor meer informatie op www.swpbook.com.

Touchspeak is ondersteund communiceren met behulp van een tablet of smartphone. Dat kan via een plaatjesvocabulaire, typen met letter-, woord- en zinsvoorspelling, of met zelfgemaakte foto’s en tekeningen.
Uitingen kunnen gedaan worden met een computerstem, opgenomen stem of als tekst of plaatje gedeeld via social media. TouchSpeak is verkrijgbaar als losse app in
Google Play Store of App Store en wordt als compleet pakket verstrekt en vergoed via de zorgverzekering. Bij een volledige verstrekking verzorgt TouchSpeak de technische opbouw van het vocabulaire. Via een cloud account ontvangt u dan de laatste updates.

Stichting PrentenboekenPlus bewerkt prentenboeken, die professionele begeleiders kunnen inzetten voor kinderen met een beperking in hun actieve en/of passieve taalontwikkeling.

De prentenboeken dagen uit tot communicatie, gebruiken van taal, begrijpen van taal, uitbreiden van de woordenschat, maar op de allereerste plaats tot plezier met taal.

De prentenboeken bieden een schat aan mogelijkheden voor begeleiders van kinderen met bijvoorbeeld een visuele beperking, kinderen met autisme of TOS. Maar het materiaal kun je ook inzetten voor bv kinderen, die de Nederlandse taal gaan verwerven.
En het beste nieuws: ook kinderen zonder directe beperking in de taalverwerving beleven plezier aan de boeken en de manier waarop je het materiaal kunt inzetten bij het leren gebruiken en begrijpen van taal. De boeken en de manier van werken met PrentenboekenPlus stimuleren communicatie, taalbegrip en taalplezier.

Met de boekensets van PrentenboekenPlus kun je letterlijk alles uit de kast halen om de ontwikkelingsfase van aanvankelijke geletterdheid bij deze kinderen te stimuleren.

Logopediemateriaal.nl ontwikkelt materiaal voor de logopedische therapie Het boek Articulatie (2e druk, 2018) met USB-card met filmpjes. ToP, een uitgebreid behandelprogramma voor de taaltherapie. FonoLog (delen Start, 1 en 2 en 3), een behandelprogramma, direct inzetbaar in de fonologische therapie: met afbeeldingen (per proces) van klank- en structuureigenschappen en veel materiaal voor
minimale paren. Bij alle producten: veel aandacht voor de ouderinstructie.

Suus & Luuk
In deze kleurrijke mappen vol inspirerende tekeningen en een ruime variatie aan werkvormen neemt de tweeling Suus & Luuk je o.a. mee door alle jaargetijden. Spelenderwijs wordt hierbij een beroep gedaan op luisteren, praten, denken en doen met als doel de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren. Gemaakt door logopedisten en direct inzetbaar voor een ieder die met taal bezig is of wil zijn. Door zijn vorm, uitgebreide mogelijkheden en praktische bruikbaarheid voor een brede doelgroep inzetbaar. Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze stand. Tevens kunt u dan de gloednieuwe uitgave van Suus & Luuk en andere kinderen inzien. Ook kunt u natuurlijk altijd op onze homepage terecht: www.k2-publisher.nl

Bohn Stafleu van Loghum: test- en therapiemateriaal
BSL is op dit congres aanwezig met test- en therapiemateriaal voor de logopedische praktijk. Bij de BSL-stand kunt u materiaal bekijken voor het meten en behandelen van o.a. communicatieve ontwikkeling, taalproductie, taalbegrip, afasie, dysartrie, apraxie, hersenletsel en dementie. Aan de stand ontvangt u een congreskorting van 10% op al het test- en therapiemateriaal, waaronder de Schlichting Tests, de NBT, FIKS en de nieuw verschenen BOX.

Wij leveren allerlei communicatiehulpmiddelen aan mensen die een belemmering ervaren in de communicatie. Commap geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen en begeleidt het gehele traject van aanvraag tot en met het gebruik van het hulpmiddel. We werken samen met de meeste zorgverzekeraars in Nederland.
We werken vooral voor mensen die door een motorische en/of cognitieve belemmering niet (meer) goed kunnen spreken. Door het inzetten van een hulpmiddel wordt het voor onze cliënten mogelijk om zich beter uit te drukken en wensen en behoeftes aan te geven. Uit ervaring kunnen we zeggen dat met een communicatiehulpmiddel een sociaal isolement kan worden voorkomen of doorbroken.
Naast systemen die gebaseerd zijn op tekst (met of zonder toetsenbord), zijn er ook systemen op basis van pictogrammen. Bijvoorbeeld het oogbesturingssysteem: de EyeComm.

Uniek in Nederland is de door Commap ontwikkelde Minimal Movement Switch (MMS) De MMS is een schakelaar die kan worden geactiveerd met minimaal kleine bewegingen. Communiceren en alarmeren wordt mogelijk, ook wanneer dit door iedereen voor onmogelijk wordt gehouden.
We kunnen verschillende standaard apparaten leveren, maar we zijn ook gespecialiseerd in apparatuur werkend op hersengolven: Brainfingers.

Ook ben je bij ons aan het goede adres voor aangepaste toetsenborden, speciale muizen, aanraakschermen, invoerschakelaars etc.
MAATWERK is onze EXPERTISE!
www.commap.nl

 

Zo gezegd, zo gedaan is een advies- en trainingsbureau voor en door logopedisten. Niña van Wermeskerken zet zich in om de ‘randzaken’ rondom de logopedische behandeling te vereenvoudigen en versnellen. Dit doet zij middels trainingen en coaching op het gebied van dossiervorming, effectiever werken, vertaalslagen van de verschillende vakinhoudelijke en procesmatige Richtlijnen en auditbegeleiding.
Zie https://www.zogezegd-zogedaan.nl/aanbod-tarieven/ voor een actueel aanbod. Incompany op aanvraag.
Tijdens het congres is er een leuke verrassing op te halen bij de stand van Zo gezegd, zo gedaan, maar OP=OP. Kom gezellig langs en vraag naar de beursaanbieding in combinatie met het Handboek Organisatie van de Logopediepraktijk.
Onlangs heb ik het kennis- en innovatieplatform WijLogopedisten.nl opgericht. Mijn wens is om met elkaar te kunnen verbinden, kennis & creativiteit te delen, te innoveren, maar ook praktisch: om diensten, denk aan websites, boekhouding e.d., van derden betaalbaar te verkrijgbaar te maken. Tijdens het congres zullen de logopedieposters ‘Wij Partner Jolanda de Wit van Spraaktaalinzicht’ ook bij de stand te koop zijn. Jolanda verkoopt sinds kort haar producten via de webshop van Wij Logopedisten. Kom langs om kennis te maken en haar leuke beursaanbieding te bekijken.

Rushwood is het eerste bedrijf dat een medicatie slikgel heeft ontwikkeld en op de markt gebracht. Gloup is een kwalitatief hoogwaardige slikgel om medicatie mee in te nemen voor mensen die hier moeite mee hebben, vanwege slikproblemen of het onvermogen om medicatie makkelijk te slikken. Er zijn verschillende varianten te verkrijgen, toepasbaar voor elke cliënt/patiënt. Zien we u 8/11?

Bekijk de flyer.

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijke netwerkorganisatie waarin negen paramedische beroepsverenigingen samenwerken. Het KP voert de kwaliteitsregistratie uit voor de volgende paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, MBBers, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en beschermde titels hebben. Eenmalig wordt geregistreerd of de paramedicus voldoet aan de opleidingseisen, vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of de paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. De paramedische beroepsverenigingen werken vanuit een gelijke set kwaliteitscriteria.
Het KP voert ook de accreditatie uit van scholings- en andere activiteiten die paramedici in het kader van hun kwaliteitsregistratie volgen. Tot slot is de klachten- en geschillenregeling voor de paramedische beroepen bij het KP ondergebracht.

Bij Wijs met letters (samenwerking tussen twee logopedisten/dyslexiespecialisten) houden we ons bezig met het bedenken en ontwikkelen van leermaterialen voor de logopedische behandeling en gebruik binnen het onderwijs. We richten ons hierbij vooral op kleuters met een risico op lees en spellingsproblemen. Daarnaast geven wij geaccrediteerde workshops waarin beginnende geletterdheid in al zijn facetten centraal staat. Kijk voor meer info op: www.wijsmetletters.nl

I-Speak is er voor logopedisten die hun eigen logopediepraktijk (ook) online op willen zetten en runnen. Met I-Speak kan de logopedist tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Logopedisten krijgen met behulp van I-Speak alle support en ruimte om hun passie en ervaring als logopedist honderd procent online in te zetten.

MijnLogopedieDossier biedt praktijksoftware op maat gemaakt speciaal voor logopedisten. Onze praktijksoftware ondersteunt de eerstelijns logopedische zorg en is geschikt voor alle praktijktypen. Waarom MijnLogopedieDossier?
•EPD voor logopedisten door logopedisten
•Zelflerend 100% auditproof werken
•Werk overal en altijd up-to-date in de cloud
•Veilig en betrouwbaar
•Declaraties via Vecozo

MijnLogopedieDossier is zo ontworpen dat alle ingevulde dossiers meteen auditproof zijn. Tevens is dit softwareprogramma volledig ingericht volgens de nieuwste richtlijnen en standaarden van de NVLF.

Met ZorgMail regelt u de communicatie met zorgprofessionals en zorgconsumenten op een veilige manier. Zo kunt u met ZorgMail:

Direct informatie sturen vanuit uw logopedie-informatiesysteem
Veilig e-mailen met zorgconsumenten en zorgprofessionals in de zorgketen
Adressen vinden in het ZorgMail-adresboek
Veilig chatten
Als ZorgMail-deelnemer bent u onderdeel van de grootste zorgcommunity van meer dan 18.000 zorgorganisaties die jaarlijks ruim 100 miljoen berichten uitwisselen, zoals behandelverslagen, verwijzingen en andere medische correspondentie. Bezoek ons op stand 25 en ontdek hoe ook u veilig zorginformatie kunt uitwisselen.

ZorgMail is een dienst van Enovation.

ZorgAdmin
Met de praktijksoftware van ZorgAdmin verzorgt u uw complete patiëntenadministratie. In ZorgAdmin zijn uw zorgprocessen gewaarborgd voor een betaalbare prijs. Flexibel en inpasbaar in elke praktijk. Daarbij staat ZorgAdmin niet stil, kosteloze uitbreidingen zoals de handige AVG proof Scan App en het patiëntportaal voorzien u van nog meer gebruiksgemak. En met ZorgRespons kunt u kosteloos een klantervaringsonderzoek uitvoeren en voldoen aan alle KEO eisen. ZorgRespons is erkend door alle zorgverzekeraars.

LEVAKI laat het spel Hemze zien tijdens de congresdag. Hemze is een spel om de voornaamwoorden te oefenen. Ook kan het ingezet worden om de zinsbouw, het taalbegrip of de luisterhouding te oefenen. Hemze bestaat uit een memoryspel en handboek.

Logopediestart.nl is een website voor en door Logopedisten. U vindt hier alle actuele vacatures voor Logopedisten. Het totale cursus- en congres aanbod van alle instellingen en particuliere aanbieders en een overzicht van alle Logopediepraktijken in Nederland. Daarnaast bieden wij voor alle praktijken de mogelijkheid om tegen een vaste lage prijs een eigen website met veel functionaliteit te starten en te beheren die zeer gebruiksvriendelijk is, goed vindbaar is en uiteraard op smartphones en tablets ook zichtbaar is. Een handleiding en professionele ondersteuning zijn vanzelfsprekend. Ook als u al een website heeft zijn wij u graag van dienst. Kom langs op de stand op het congres en informeer is naar de mogelijkheden.

RTD Arnhem is leverancier van o.a. communicatiehulpmiddelen, omgevingsbesturing en computer/tablet aanpassingen.
Op het Beursplein tijdens het NVLF Jaarcongres tonen wij de nieuwste communicatiehulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de Vibe, Tellus i5 oogbesturing, Tobii oogsturing en nog veel meer. Tevens zullen communicatie pagina sets zoals Amego, PODD, SCORE en Aloha getoond worden.

De Speelbode is een winkel met spelmateriaal voor logopedisten. Ik selecteer zowel logopedische als algemene spelletjes die zinvol kunnen ingezet worden tijdens logopedische behandelingen. Vanuit mijn eigen ervaring als logopediste geef ik ook graag aanvullende speltips om het materiaal zo breed mogelijk in te zetten.

Baert is een gespecialiseerde leverancier voor logopedie en onderwijs. Met een assortiment van meer dan 5.000 artikelen, hebben we het grootste aanbod op de markt. We zijn zelf uitgever van o.a. Babbelspelen en Transparant, maar ook trotse verdeler van Suus en Luuk. www.baert.com

In LETTERWEG spelen PRATENDE LETTERS de hoofdrol. Zij visualiseren de articulatie van klanken en de volledige klankopbouw van woorden. Letterweg is inzetbaar bij het trainen van de articulatie, fonologische stoornissen en de klanktekenkoppeling. Als jij al de medeklinkers en klinkers tot leven wil brengen dan zijn de fonemische handboeken onmisbaar! www.logopediedewaal.nl

Ook dit jaar is er voor de deelnemers weer informatie te vinden over alles rondom stotteren en broddelen. Bij de stand van Het Stotterfonds (voorheen NFS) en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapeuten (NVST) kunt u terecht met uw vragen over onderzoek en behandeling bij stotteren/broddelen bij kinderen, jongeren en volwassen. U kunt folders meenemen en materialen kopen. Indien u interesse heeft in het opleidingstraject tot stottertherapeut, dan leggen we u graag meer uit. Tot ziens bij onze stand, loop gerust langs voor een praatje. www.stotteren.nl

Collectief product maakt pensioenregeling voor logopediepraktijken mogelijk Als praktijkeigenaar met werknemers is het niet eenvoudig een goede pensioenregeling aan te bieden. De kosten voor onderzoek en samenstellen van een op maat gemaakte regeling zijn hoog. Adviesbureau BonnierVeraa bedacht hier een oplossing voor een biedt nu samen met pensioen uitvoeder Brand New Day een collectieve pensioenregeling speciaal voor logopediepraktijken aan. Een pensioenregeling is voor werknemers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, maar voor praktijkeigenaren lastig en kostbaar om te realiseren. Vooral als er maar één of enkele logopedisten in dienst zijn. Echter alle praktijken hebben dezelfde basis eigenschappen, waardoor deze collectieve regeling goed mogelijk is. Doordat een groot deel van het werk eenmalig uitgevoerd wordt, is het vele malen sneller en goedkoper. Bonnier en Veraa zorgt voor het advies en beheer van de regeling. Pensioen uitvoerder Brand New Day is aanbieder van het product en biedt een digitale omgeving waarmee de werknemer 24 uur per dag zijn pensioenzaken kan inzien en indien nodig wijzigen. Kom maar eens langs tijdens het congres!

Bekijk de flyer.

Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris Zorg biedt hulp en ondersteuning aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en hun ouders. Ook biedt Auris Dienstverlening cursussen en trainingen en consultatie en advies. Ga voor meer informatie naar www.auris.nl.