Lees verder

Als vrijgevestigd logopedist krijg je op verschillende manieren met de fiscus te maken. De fiscus geeft (startende) ondernemers veel voordelen. Bij de belastingdienst is veel informatie te krijgen; schriftelijk, via de website en in bijeenkomsten. Kijk op www.belastingdienst.nl. Ook bij de Kamer van Koophandel www.kvk.nl is handige informatie te vinden over het starten van een ondernemer en fiscale faciliteiten.

Aangifte belasting

Je dient voor een correcte afrekening naar de fiscus te zorgen voor een goed toegankelijk archief en bent ook verplicht om uw administratie te bewaren (ten minste 7 jaar). Het gaat hier om alle stukken die relevant zijn voor het vaststellen van uw inkomsten: rekeningen, bonnen van kosten, betalingsbewijzen, rekeningafschriften etc.

BTW-verplichtingen logopedist

Er geldt een algehele BTW-vrijstelling voor (para)medische behandelingen, gericht op genezing. Voor jou als logopedist geldt dat je geen BTW hoeft te berekenen en te betalen over je behandelingen. De vrijstelling geldt voor alle prestaties waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een tariefbeschikking heeft afgegeven zoals Hanen ouderprogramma, Intergraal Stotteren Zorg (IZS), overleg met derden, verslaglegging aan derden en een niet nagekomen afspraak. De vrijstelling geldt omdat de prestaties voortvloeien uit een medische (be)handeling. Voor het beoordelen van het voornaamste doel van de medische (be)handeling is de context waarin de diensten worden verricht van belang. Medische diensten met als voornaamste doel het bevorderen, herstellen of instandhouden van de gezondheid van een patiënt blijven vrijgesteld van BTW.

Ook voor preventieve handelingen met als voornaamste doel het bevorderen, herstellen of instandhouden van de gezondheid van een patiënt blijft de BTW-vrijstelling van toepassing. Voor het geven van cursussen, trainingen en dergelijke moet u wel BTW betalen.