Lees verder

Vlaamse logopedisten met ambitie worden in Nederland met open armen ontvangen. Er is in Nederland voldoende werk voor gediplomeerde professionals. Als zelfstandige of in loondienst. Door het ontbreken van een taalbarrière kunnen Belgische logopedisten direct het grote verschil maken bij een enorme doelgroep die behoefte heeft aan hulp, begeleiding en ondersteuning. Verhuizen is niet nodig, het werk en de carrièrekansen beginnen al direct over de grens! De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) wil het grote tekort aan gekwalificeerde logopedisten in Nederland waar mogelijk opvangen met Belgische collega’s die goed zijn opgeleid. Wij hopen dan ook dat logopedisten vanuit Vlaanderen het avontuur aan willen gaan en zich letterlijk uitspreken voor een succesvolle carrière in Nederland!

Spreek je uit voor een carrière in Nederland!

WERKEN ALS LOGOPEDIST IN NEDERLAND

In Nederland zijn momenteel veel vacatures voor logopedisten. Dit betreft banen als zelfstandige en in dienstverband, binnen elk werkgebied van de logopedie. In Nederland kan anders dan in België zowel intramuraal als extramuraal in dienstverband gewerkt worden.

Declareren van behandelingen verloopt aan de hand van contracten met zorgverzekeraars, er zijn in Nederland 11 verschillende concerns. De grootste zijn Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ en Menzis. Er zijn hiervoor speciaal voor de logopedisten diverse softwareprogramma’s beschikbaar, geschikt voor de administratie van logopediepraktijken.

Het tarief verschilt per zorgverzekeraar, maar is gemiddeld hoger dan het tarief in België. Logopedie zit in het basispakket de cliënt hoeft zich voor een logopedie-behandeling dus niet extra te verzekeren.

Ook in Nederland is het zorglandschap aan het veranderen. Door toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en het betaalbaar houden van de zorg. Er is een andere manier van denken én werken nodig. Dat vraagt om samenwerken, het delen van kennis en creativiteit binnen de zorg. Uit dit besef is de Juiste Zorg op de Juiste Plek ontstaan: een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken. Deze beweging wordt financieel ondersteund vanuit de Nederlandse overheid. Meer over Juiste Zorg Op de Juiste Plek >>

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

De NVLF is dé beroepsvereniging voor logopedisten in Nederland en vertegenwoordigt 80% van de actieve logopedisten. Bij de NVLF staan de leden centraal, bij alle diensten, bij alle projecten, bij partnerships en bij alle communicatie. Het is de missie van de NVLF om de belangen van haar leden te behartigen en als gids voorop te gaan in een veranderend zorglandschap, zodat de cliënt/patiënt in alle levensfasen verzekerd is van kwalitatief hoogstaande logopedische zorg. Dit doen we niet alleen maar samen met onze leden. Ons motto is:

De NVLF is er voor jou; maar samen bereiken we nog meer.

De NVLF heeft voor de komende jaren vijf ambities geformuleerd die we gerealiseerd willen zien. Deze ambities zijn logopedie breed, dus zowel voor de logopedisten werkzaam in de eerstelijns zorg, de logopedisten werkzaam in het onderwijs en de logopedisten werkzaam of in de tweedelijns zorg. Meer over de Ambities >>

WAT MOET JE DOEN OM ALS VLAAMSE LOGOPEDIST IN NEDERLAND AAN DE SLAG TE GAAN?

Diploma-erkenning
Om in Nederland te kunnen werken je een diploma-erkenning aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor directe erkenning van jouw diploma zul je, als je nog geen werkervaring hebt, meestal een stage van 2-3 maanden moeten doen. Als jij wel 2 maanden of meer werkervaring hebt als logopedist krijg je na de spraaktest een erkenning.

Kijk voor meer informatie op: www.bigregister.nl/buitenlands-diploma

Je kunt je vragen, opmerkingen of suggesties aan het ministerie van VWS doorgeven via het contactformulier. Of je kunt bellen met telefoonnummer +31 1400 (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Kwaliteitsregister Paramedici
Na ontvangst erkenning diploma van het ministerie kun jij je inschrijven in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Als je voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid, dan kun je geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Je voldoet dan aan de voorwaarden die nodig zijn voor vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraars. Let op: Paramedici die hun diploma korter dan vijf jaar geleden behaalden en zich bij KP succesvol registreerden, staan automatisch in het kwaliteitsregister.

 
Vragen aan het Kwaliteitsregister Paramedici kunt u bij voorkeur stellen via email:
info@kwaliteitsregisterparamedici.nl​. Op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur en tussen 14.00 uur en 16.30 uur zijn zij ook telefonisch bereikbaar op: +31 (0)30-23 18 225.


Tijdelijk gratis toegang tot de ledenomgeving van de NVLF
Als ondersteuning van je zoektocht naar de mogelijkheden van werken in Nederland geeft de NVLF jou een half jaar gratis toegang tot de ledenomgeving van onze website. Naast nieuwsberichten, vakinhoudelijke informatie en digitale vakblad krijgt u toegang tot ons carrièreplein waar o.a. de logopedie vacatures in Nederland vindt.­

Voor meer informatie zijn we op werkdagen bereikbaar van 9.00-17.00u via telefoonnummer +31(0)348 45 70 70 of per email via logopedie@nvlf.nl.