Lees verder

In 2009 heeft KBA Nijmegen in opdracht van het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL), toen nog Studierichtingsoverleg Logopedie, onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor logopedisten en de gevolgen daarvan voor de vraag naar en het profiel van logopedisten. De resultaten van dat onderzoek laten zien dat de kern van de arbeidsmarkt van logopedisten wordt gevormd door de intramurale gezondheidszorg, het onderwijs en vrije vestigingen.

In 2009 werd voorspeld dat op termijn minder logopedisten een dienstverband zouden hebben in de intramurale gezondheidszorg en dat meer logopedisten werkzaam zouden zijn als zelfstandig werkende logopedisten of in vrije vestigingen. In het onderzoek van 2009 zijn mogelijk interessante nieuwe afzetmarkten voor de logopedie benoemd: commerciƫle branches, het amusementsbedrijf.

In 2014 heeft KBA in opdracht van Fontys Paramedische Hogeschool kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de logopedie en de impact daarvan op de opleiding logopedie in kaart gebracht. Het onderzoek benoemt, net als in 2009, potentieel nieuwe afzetmarkten, maar laat ook zien dat de meeste logopedisten nog onvoldoende lijken in te spelen op de nieuwe markten.

Voor de SRO-L (nu LOOL) en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) waren deze ontwikkelingen aanleiding om een breder, kwantitatief arbeidsmarktonderzoek uit te zetten. Het doel is om een beter beeld te krijgen van de huidige en te verwachten arbeidsmarktontwikkelingen voor logopedisten, van de daaruit voortvloeiende toekomstperspectieven en de responsiviteit van de bacheloropleiding Logopedie. Voor de NVLF vormden ook ontwikkelingen als de administratieve druk en de toenemende vraag naar specialisaties een aanleiding voor het onderzoek.