Lees verder

Voldoende punten

Om uw kwaliteitsregistratie bij KP te behouden moet u voldoen aan de kwaliteitscriteria KP. U dient daarvoor werkervaringsuren en punten te behalen. Over een periode van vijf jaar moet u minimaal 160 punten behalen door het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing. Van de 160 punten moeten minimaal 40 punten behaald worden uit geaccrediteerde activiteiten. Dit zijn activiteiten die het keurmerk hebben van de Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP). U bent vrij in de keuze van de activiteiten. Ze moeten wel betrekking hebben op het vakgebied logopedie.

Scholing

Geaccrediteerde scholing is scholing met een keurmerk van de ADAP. Deze scholing is beoordeeld op organisatorische, onderwijskundige, en vakinhoudelijke criteria. Deze accreditatie wordt aangevraagd door de aanbieder van de scholing. Check bij de aanbieder van de scholingsactiviteit of en zo ja hoeveel geaccrediteerde punten een scholing oplevert. Via de website www.accreditatie.nu, ‘Scholing’, ‘Agenda scholing’ kunt u eveens het aanbod van geaccrediteerde scholing per beroepsgroep bekijken.

Andere activiteiten

Naast scholing zijn er ook andere activiteiten die geaccrediteerde punten kunnen opleveren voor herregistratie in het KP. Denk hierbij aan: onderdelen van de activiteit Individuele Professionale Ontwikkeling (IPO), begeleiden van stagiaires, deelname intercollegiaal overleg, participatie in wetenschappelijk onderzoek. Kijk voor informatie hierover in de kwaliteitscriteria KP.