Lees verder

Hiervoor  verwijzen we je door naar de handleiding  Accreditatie intercollegiaal overleg. In deze handleiding staat beschreven:

  • hoe de kring een account kan aanvragen.
  • hoe de kring accreditatie kan aanvragen. Als deze stappen worden gevolgd, leidt dit tot de mogelijkheid om centraal bewijslast aan te kunnen leveren bij de activiteit intercollegiaal overleg. De kring bepaalt zelf of er wel of geen jaarplan wordt geüpload.
  • na de laatste bijeenkomst van het jaar vraagt de KKB-er via het systeem om beoordeling van de notulen en puntentoekenning.

De NVLF heeft bewust gekozen voor de verwijzing naar de handleiding Accreditatie intercollegiaal overleg. Het KP draagt zorg voor een handleiding die actueel en begrijpelijk is voor de gebruikers. Bij vragen wordt verwezen naar de contactgegevens in deze handleiding. De NVLF heeft geen toegang tot PE online en kan KKB-ers daarom niet direct bijstaan in het proces om bewijslast centraal aan te leveren.

Doordat de bewijslast centraal wordt aangeleverd via het systeem waarmee ook accreditatieaanvragen worden beoordeeld, leidt het toekennen van punten automatisch tot het toekennen van geaccrediteerde punten. De punten worden automatisch bijgeschreven in het digitaal portfolio van de deelnemers.

Klik hier voor meer informatie.

Let op:
Als een kring het kalenderjaar aanhoudt dient de kring vóór 1 april van het lopende kalenderjaar het jaarplan geupload te hebben.
Voor kringen die het schooljaar volgen geldt dat hun jaarplan vóór 1 december van het desbetreffende schooljaar ingediend moet zijn.