Lees verder

Aanvragen eHerkenning nodig voor openbare jaarverantwoording

eHerkenning is een veilige manier waarmee ondernemers kunnen inloggen bij organisaties (vergelijkbaar met DigiD waarmee je bijvoorbeeld privé bij de Belastingdienst inlogt).

Voor het verkrijgen van vergunningen, subsidies of verzekeringen of contacten met bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV wordt eHerkenning gebruikt om op websites in te loggen. Deze ‘toegangscode’ is ontwikkeld om misbruik en identiteitsfraude tegen te gaan. Dit voorkomt dat anderen uit jouw naam contact met die instanties opnemen. Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of gedeeld. Als er meerdere personen binnen een organisatie willen inloggen met eHerkenning, moet iedere persoon een eigen eHerkenningsmiddel met machtiging hebben.

  • Praktijken hebben een eHerkenning nodig voor de openbare jaarverantwoording, deze vindt plaats in het digitale portaal DigiMV. U vindt DigiMV via www.jaarverantwoordingzorg.nl.
  • Werkgevers hebben een eHerkenning nodig bij contacten met het UWV zoals:
  • Het bekijken, downloaden en opslaan van alle brieven van UWV over uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO);
  • Het bekijken van alle bedrijfsspecifieke informatie over eigenrisicodragerschap;
  • Het doorgeven van ziek- en hersteldmeldingen;
  • Het stellen van vragen aan UWV;
  • Het indienen van ontslagaanvragen;
  • Het uploaden van re-integratieverslagen.
  • eHerkenning kan ook worden gebruikt voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met één eHerkenning kun je overal veilig inloggen. Nu al zijn er vele (overheids)instanties waar je met eHerkenning kunt inloggen. Een overzicht vind je hier.

In de toekomst gaan meer organisaties gebruikmaken van eHerkenning.

Aanschaffen

Anders dan bij DigiD krijg je een eHerkenning niet van de overheid, maar moet je die aanschaffen bij commerciële bedrijven. Bovendien zijn er verschillende varianten. Des te belangrijker is het om te weten wanneer je welke vorm nodig hebt.

eHerkenning is er in vier verschillende betrouwbaarheidsniveaus: EH2, EH2+, EH3 en EH4. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over de online identiteit van de aanvrager.

Welk betrouwbaarheidsniveau heeft een logopediepraktijk nodig? Steeds meer dienstverleners vragen betrouwbaarheidsniveau EH3. Hiermee kun je bij de meeste diensten inloggen.

Bij EH3 is het noodzakelijk om een kopie legitimatiebewijs bij te voegen van de bevoegde vertegenwoordigers. Bij niveau 3 vindt zelfs een fysiek onderzoek plaats. Er komt iemand langs om de vertegenwoordigingsbevoegde te identificeren.

Welke leverancier?

Er zijn meerdere leveranciers die een eHerkenning mogen leveren. Er zijn verschillen in typen eHerkenning en bijbehorende prijzen. Belangrijk is om te bepalen tot welke diensten je toegang wil hebben en hoeveel machtigingen je wenst. De kosten bedragen ongeveer €45 per jaar of €150 voor vijf jaar. Let op: aan extra machtigingen en wijzigingen zijn vaak kosten verbonden.

Klik hier voor een overzicht van leveranciers.

Ketenmachtiging

De meeste leveranciers bieden ketenmachtiging. Met ketenmachtiging kun je een andere organisatie machtigen om namens jouw bedrijf zaken te regelen met eHerkenning, bijvoorbeeld zaken binnen het werkgeversportaal van UWV of de accountant voor aangiften loonbelasting. De gemachtigde dient ook een eHerkenningsmiddel aan te vragen bij een leverancier die ketenmachtiging aanbiedt.

Op deze website van de overheid vind je alle informatie.

Tot slot vragen veel leden aan de NVLF zich af: draagt eHerkenning bij aan vermindering van de administratieve lasten of is het juist weer een verzwaring?  Het aanvragen kost tijd en geld, maar in beperkte mate. Het is of wordt echter een wettelijke verplichting, waar de NVLF geen rol bij speelt. Daarnaast gaat het om veiliger internetverkeer, dat in ieders belang is. De eHerkenning laat het contact met instanties als UWV, KvK en Belastingdienst soepeler verlopen.