Deze interprofessionele samenwerking(en) vind je in de provincie Gelderland:

weeshuis

Logopediepraktijk ’t Weeshuis

Logopediepraktijk ’t Weeshuis in Nijmegen werkt sinds enkele jaren nauw samen met de gnatholoog/ tandarts van de verwijspraktijk in Nijmegen: www.pvgn.nl
Zij diagnosticeert patiënten met (o.a.) orofaciale pijn, spanning gerelateerde kaak/tong/lipklachten of ander afwijkend mondgedrag/ parafunctie en maakt een behandelplan.
In het plan is doorgaans opgenomen dat er door de gnatholoog een opbeet plaat wordt aangemeten, de cliënt naar de orofaciaal therapeut gaat, naar de psycholoog en naar de logopedist.

Onze taak als logopedist is om afwijkend mondgedrag (parafuncties) bewust te maken en om te zetten in juist mond/ tonggedrag. Soms speelt er ook hypertonie van de larynx, aerofagie, adem-, of stemklachten. Deze samenwerking levert een multidisciplinaire aanpak op die in de meeste gevallen leidt tot afname van de pijnklachten en andere klachten (zoals Tinnitus).
Wij beleven deze patiëntengroep als een bijzondere groep, waar we vaak veel psychische problemen tegenkomen, waar luisteren, meedenken, gedragstherapeutisch te werk gaan en empathisch maatwerk leveren onontbeerlijk is.

Kind Expertise Centrum

Ouders en kind staan centraal bij deze behandeling en er kan eenvoudig overleg plaatsvinden tussen de verschillende behandelaars in het centrum maar ook met artsen, scholen, peuterspeelzalen en sportclubs. Er is sprake van één aanspreekpunt die de zorg coördineert en deze kan in overleg met ouders en arts bekijken of er meerdere disciplines bij betrokken worden.

Het KEC Velp wil ouders en kind advies en zorg bieden op het gebied van bewegen, motorisch leren, voeding, spraak- en taalontwikkeling, opvoeding sport onderwijs en communicatie.

Problemen van kinderen bestaan regelmatig uit meerdere aspecten waardoor samenwerking tussen professionals, die dit al langere tijd gewend zijn, nu op één plek dichtbij huis gegeven kan worden. Dit werkt efficiënt en prettig voor alle betrokkenen.

contact: info@kecvelp.nl