Op dit moment ontbreekt toepasbare kennis en tools om communicatieve participatie centraal te stellen in de logopedische behandeling. In het project COPE besteden we aandacht aan twee aspecten van deze opgave: communicatieve participatie betrouwbaar in kaart brengen en samen met de cliënt beslissen over behandeldoelen op participatieniveau. 

In de eerste onderzoekslijn werken we samen met ervaringsdeskundigen en logopedisten aan een item bank, gericht op het meten van communicatieve participatie. Aan de hand van foto’s, dagboekjes en interviews onderzoeken we waar kinderen, adolescenten en jongvolwassenen in het dagelijks leven tegenaan lopen in hun communicatieve participatie. De items worden omgezet in een (digitale) slimme en communicatievriendelijke vragenlijst voor cliënten, een zogenaamde PROM (Patient Reported Outcome Measure).

In de toekomst geven de uitkomsten van de PROM-vragenlijst samen met logopedische testen input voor het gesprek over behandeldoelen. Dit soort ‘samen beslissen’ gesprekken zijn vaak complex en een goed gesprek hangt af van veel factoren. In de tweede onderzoeklijn beginnen we daarom met het verkennen van hoe deze gesprekken nu verlopen. Hoe komen logopedisten (en cliënten) tot behandeldoelen? Wat zijn hun ideeën, wensen en knelpunten als ze denken aan ‘samen beslissen’ over behandeldoelen op participatieniveau. Met deze inzichten gaan we samen met ervaringsdeskundigen en logopedisten aan de slag om een methode te ontwikkelen die naadloos aansluit bij het logopedisch handelen en inzetbaar is met kinderen en adolescenten.   

Deze video schetst een beeld van de inzet van o.a. PROMs voor het ‘samen beslissen’ gesprek over vervolgbehandeling na een CVA. 

Looptijd

Oktober 2021 – oktober 2025

Aanpak

Gedurende het hele project werken we samen met cliënten en logopedisten. Hun mening is belangrijk want zij moeten de kennis en tools uiteindelijk gaan gebruiken.
Overkoepelend thema is het communicatievriendelijk maken van alle onderdelen van het onderzoek, de onderzoeksmethodes en de uiteindelijke producten. Hiermee wordt de cliënt in staat gesteld om de vragen zo zelfstandig mogelijk in te vullen.

Wil je meer weten over de methoden die we hanteren? Kijk dan bij Wetenschappelijke informatie.

Relevantie voor de beroepspraktijk

  • Logopedisten gaan mee in de actuele beweging van persoonsgerichte en waarde gedreven zorg.
  • Het gebruik van de PROM stelt logopedisten en cliënten in staat communicatieve participatie betrouwbaar in kaart te brengen en vooruitgang te meten.
  • Het samen opstellen van participatiegerichte behandeldoelen heeft voordelen, zoals hogere tevredenheid van logopedist en cliënt over de geboden zorg, verbeterde therapietrouw en motivatie en voorkomen van overbehandeling.