De afgelopen maanden hebben we de nodige informatie gedeeld over de Regeling Paramedische Herstelzorg na COVID-19 en over het onderzoek naar paramedische herstelzorg dat inmiddels is gestart. Omdat we merken dat er nog altijd veel onduidelijkheden en misverstanden over zowel de regeling als het onderzoek bestaan, zetten we alle belangrijke informatie  onder elkaar.

Komt mijn patiënt in aanmerking voor de regeling paramedische herstelzorg na COVID-19?
Om je te helpen deze vraag te beantwoorden hebben we een stroomdiagram ontwikkeld. Hierbij worden ook alle regels en punten m.b.t. de regeling paramedische herstelzorg waar je rekening mee moet houden genoemd.

Download de stroomdiagram hier.

Wat als mijn patiënt niet (meer) binnen de huidige regeling Paramedische Herstelzorg na Covid-19 valt?
Een deel van de patiënten die Covid-19 heeft doorgemaakt, valt buiten de regeling van de paramedische herstelzorg. Dat kan diverse redenen hebben, maar in die situaties krijgt iemand de (logopedische) behandeling niet vergoed. Deze patiënten kunnen zich melden bij C-support.  Ook  de logopedist kan in deze situaties contact opnemen met C-support.
Lees meer >>

Onderzoek paramedische herstelzorg na Covid-19 gestart
Sinds maandag 1 februari  kunnen nieuw aangemelde patiënten deelnemen aan het prospectieve deel van het onderzoek naar paramedische herstelzorg voor COVID-19-patiënten. wOm aanspraak te kunnen maken op vergoeding van paramedische herstelzorg na COVID-19 vanuit de basisverzekering, moet de patiënt er onder andere schriftelijk mee instemmen dat hij/zij meedoet aan prospectief onderzoek. Dit onderzoek is begin van deze maand gestart.
Als de patiënt geen toestemming geeft of deze later intrekt, vervalt het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. (Lees hier wat álle regels zijn voor vergoeding van logopedische herstelzorg.)

Wat betekent dit voor jou als logopedist?
Voor deelname aan het onderzoek moeten zowel de logopedist als de patiënt zich aanmelden bij de onderzoekers die de herstelzorg evalueren.

  • Logopedisten kunnen zich nu al aanmelden voor het onderzoek via deze website.
  • In de eerste week van februari ontvang je inloggegevens voor de webportal van YourResearch.
  • Sinds afgelopen maandag, 15 februari, kun je patiënten aanmelden die vanaf 1 februari in behandeling zijn.
  • Als behandelaar en patiënt zie je vanzelf wanneer je welke vragenlijsten kan invullen.

Patiënten kunnen op drie manieren worden aangemeld:

  1. De primaire manier hiervoor is door middel van de YourResearch app op de mobiele telefoon. Deze app is beschikbaar voor Android en iOS, en kan kosteloos worden gedownload uit de App Store of via Google Play. Uit ervaring van eerdere studies wordt geadviseerd om de app samen met de patiënt te installeren. Wanneer je als behandelaar al bent aangemeld, kiest de patiënt in de app voor ‘ik heb een code’, en kan vervolgens een account aanmaken waarin de juiste taken al klaarstaan.
  2. Je kunt als logopedist via jouw webportal een account aanmaken voor de patiënt. Hierna ontvangt de patiënt een e-mail met inloggegevens.
  3. Tot slot is het ook mogelijk om telefonisch aan te melden via telefoonnummer: 06-34514685.

Gegevensverzameling
Op het moment dat een patiënt de deelname bevestigt, ontvangt hij of zij de eerste vragenlijsten. Ook van jou wordt gevraagd om voorafgaande aan de behandeling en bij afsluiting van de behandelepisode een aantal meetinstrumenten af te nemen en vragenlijsten in te vullen. Verdere instructies hiervoor vind je per beroepsgroep onder het tabblad meetinstrumenten. Een overzicht van alle meetmomenten vind je  hier.

Extra vergoeding
Voor iedere patiënt van wie alle eindmetingen van het behandeltraject zijn aangeleverd ontvang je een vergoeding van 25 euro. Informatie over hoe je dat kunt declareren komt op de website van de onderzoekers te staan.

Meer informatie?

Terugkijken webinar onderzoek
Eind januari organiseerde de NVLF in samenwerking met de onderzoeksgroep een webinar over het onderzoek naar paramedische herstelzorg voor COVID-19-patiënten. Je kunt deze webinar vanaf nu terugkijken.
Dat kan via deze link: https://nvlf.webinargeek.com/terugkijken-webinar-herstelzorg-covid-19
De webinar is geaccrediteerd t/m 21 april 2021 en is ook tot dan terug te kijken.
Hieronder vind je de powerpoint presentaties die zijn getoond in de webinar:

Q&A
Tijdens de webinar zijn veel vragen gesteld. Helaas zijn ze niet allemaal aan bod gekomen. Op deze pagina lees je het antwoord op deze vragen. Ook in de FAQ op de website van het onderzoek vind je op veel vragen een antwoord.

Reminder: Enquête effecten coronavirus deel V
De NVLF wil opnieuw graag weten wat de effecten zijn van het coronavirus op logopedische behandelingen. Deze cijfers kunnen we meenemen in onze gesprekken met onder andere zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Daarom is de vragenlijst met name gericht op de eerste lijn.
Vorig jaar vroegen we jullie vier keer eerder een vragenlijst in te vullen. We willen nu opnieuw graag weten wat de stand van zaken is en wat de effecten zijn van de tweede golf van het coronavirus (1 oktober-heden). Het invullen duurt slechts enkele minuten.
Om dubbele reacties te voorkomen verzoeken we je één vragenlijst per werkplek in te vullen.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Ga naar de enquête

Meer informatie
Factsheet indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19
Om in aanmerking te komen voor aanspraak op paramedische herstelzorg na COVID-19 is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Samen met de VvOCM, EN, NVD en KNGF ontwikkelde de NVLF een factsheet die medici helpt bij het doorverwijzen.
Ook voor paramedici zelf geeft de factsheet een helder overzicht van de expertise van andere disciplines in de herstelzorg na COVID-19. Paramedici kunnen deze factsheet onder andere gebruiken ter profilering, bijvoorbeeld door deze onder de aandacht te brengen bij verwijzers.
Klik hier om direct naar de factsheet te gaan.

Samenwerken aan herstelzorg thuis bij corona. Wie doet wat?
Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg, heeft een overzicht gemaakt van de rolverdeling  en over het belang van samenwerking tussen onder andere de huisarts, wijkverpleegkundige, paramedici en de sociaal werker bij de behandeling van mensen met langdurige klachten als gevolg van COVID-19. Bekijk de publicatie hier.

Handige links

Vragen?
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen? Mail ons dan via logopedie@nvlf.nl.