De NVLF zoekt leden die de twee nieuwe modules van de richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding willen voorzien van commentaar.

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten. 

De modules die de NVLF aan de leden wil voorleggen ter becommentariëring zijn de modules betreft de behandeling met fluoxetine na een herseninfarct of hersenbloeding en betreft de behandeling met non-invasieve hersenstimulatie na een herseninfarct of hersenbloeding.

Heb je interesse om de modules van feedback te voorzien? Aanleveren kan tot uiterlijk 30 mei. Mail dan Valerie van Dongen, v.vandongen@nvlf.nl. om de modules te ontvangen en voor meer informatie.