Zoals jullie weten is de NVLF aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv).

Deze vakbond zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden voor een brede groep onderwijsprofessionals, waaronder logopedisten. Mede namens de NVLF onderhandelt FvOv over jouw cao en overleg zijt met jouw werkgever als er een fusie of reorganisatie is.

Namens de NVLF neemt beleidsadviseur Marliek Schulte zitting in de algemene ledenvergadering. Tevens is zij lid van de commissie arbeidsvoorwaarden.

Logopedist/NVLF-bestuurslid Janneke de Waal neemt namens de NVLF zitting in de algemene Onderwijskamer. De Onderwijskamer heeft als doel dieper in te gaan op de onderwijsinhoud. De Onderwijskamer adviseert het bestuur van FvOv over vakoverstijgende onderwijskundige zaken. Een meerwaarde van de Onderwijskamer is dat de FvOv ook in gezamenlijkheid op vakinhoudelijk gebied kan lobbyen in gremia waar de verenigingen zelf rechtstreeks geen toegang hebben.

Voor leden werkzaam bij gemeenten en GGD-en is de NVLF aangesloten bij CMHF. De CMHF onderhandelt over de Cao Gemeenten (CAR-UWO).

Voor meer informatie over de rol van de NVLF bij cao-onderhandelingen kun je contact opnemen met het bureau van de NVLF via logopedie@nvlf.nl.