Bij het samenstellen en weergeven van informatie op deze website is de meeste zorg betracht. Wij kunnen echter niet voorkomen dat de verstrekte informatie niet correct en/of up-to-date is. De NVLF kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. De informatie in dit overzicht is aangeleverd door de verschillende softwareleveranciers. Dit zijn gegevens van peildatum 01-09-2023. Deze website wordt jaarlijks ge-update.

Fairware

Fairware is in 1999 opgericht en primair ontstaan uit de behoefte aan de vraag naar administratieve dataverwerking van patiëntgegevens. Een goed luisterend oor en praktijkervaring heeft er voor gezorgd dat Fairware een bestaan heeft opgebouwd van zo’n 25 jaar ervaring in de paramedische software wereld. De filosofie van Fairware is eenvoud en een goede dienstverlening voor een schappelijke prijs. Het programma moet voor iedereen te gebruiken zijn, ook voor mensen die niet vaak achter de computer zitten.


Specificaties