Bij het samenstellen en weergeven van informatie op deze website is de meeste zorg betracht. Wij kunnen echter niet voorkomen dat de verstrekte informatie niet correct en/of up-to-date is. De NVLF kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. De informatie in dit overzicht is aangeleverd door de verschillende softwareleveranciers. Dit zijn gegevens van peildatum 01-09-2023. Deze website wordt jaarlijks ge-update.

Compleet EPD

Als zorgprofessional bent u primair verantwoordelijk voor het leveren van zorg. Het bijhouden van een administratie mag die belangrijke taak niet in de weg staan. Toch dient u voor een correct EPD, naast zorginhoudelijke gegevens, ook de nodige financiële- en persoonsgegevens vast te leggen.

Actuele gegevens

Curasoft EPD kan uw behandelproces middels zorgpaden onder steunen en u begeleiden in methodisch werken. Het EPD is zo opgebouwd dat alle informatie gestructureerd wordt opgeslagen en snel beschikbaar is, waar en wanneer dat nodig is. Zo zijn behandelplannen, verslaglegging, vragenlijsten en meetinstrumenten volgens kwaliteitseisen per beroepsgroep beschikbaar. Ook een geïntegreerde cliëntenportaal en heldere managementinformatie behoren tot de mogelijkheden van Curasoft.