Gericht op logopediusten werkzaam in het onderwijs en in de gezondheidszorg.

In de verschillende  regio’s ontstaan steeds vaker samenwerkingsverbanden tussen de verschillende zorgdisciplines. Om hier goed op in te kunnen spelen is de NVLF op dit moment bezig met het opstellen van een strategieplan voor de regionalisering van logopedie.

Voor het opstellen van het strategieplan is het belangrijk om een beeld te hebben hoe een werkweek van een logopedist er in grote lijnen uitziet:

  • Welke cliënten/leerlingen worden behandeld en/of begeleid?
  • Wat is de problematiek/stoornis?
  • Hoe vaak wordt een cliënt/leerling behandeld/begeleid
  • Hoe lang wordt een client/leerling behandeld/begeleid
  • Enz.

De cijfers van de eerste lijn hebben we goed in beeld omdat de meeste behandelingen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Maar de cijfers over logopedie binnen de O en G zijn lastig boven tafel te krijgen. Om een globaal beeld te krijgen ontvangen graag een overzicht van hoe jouw gemiddelde werkdag eruit ziet. Daarom vragen wij om onderstaande enquête in te vullen.

De cijfers wordt anoniem ingezameld en vergeleken met collega’s uit hetzelfde werkveld. De data worden alleen gebruikt voor het project regionalisering van de NVLF en niet gedeeld met derden.

Naar de enquête