Log in
Het zijn onrustige en onduidelijke tijden. Minder dan ooit staat de nabije toekomst vast. Als ik dit schrijf, trilt de internationale politieke wereld nog na van de verkiezing van Donald Trump tot toekomstig president van de Verenigde Staten. Nooit eerder werd iemand zonder bestuurlijk politieke ervaring één van de machtigste mannen van de wereld.
Michel Dutrée

Zal dat wel goed gaan, vragen velen zich af. Er zijn zorgen bij de bondgenoten over het buitenlands beleid en het internationale defensiebeleid. Er zijn zorgen in Amerika zelf bij de bevolkingsgroepen die door de nieuwe eerste man in zijn campagne nou niet bepaald met respect zijn behandeld. Tegelijkertijd denken veel kiezers dat een breuk met het verleden de toekomst ten goede zal komen. Vastgeroeste verhoudingen hebben het soms nodig om losgewrikt te worden.

Het is een grote stap van de wereldpolitiek naar die van de vereniging.

Maar ook in de kringen van de NVLF is sprake van onrustige en onduidelijke tijden. Er staan ons spannende tijden te wachten. Op korte termijn is er bij de zelfstandigen onder de leden de vraag wat de tariefvrijheid per 1 januari zal gaan betekenen. Op wat langere termijn zijn er vragen over de wijze waarop het vak zich zal ontwikkelen. Wordt specialisatie een kans of juist een bedreiging voor de individuele logopedist?