Vereniging

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 07:00

Belangenbehartiging

De NVLF behartigt de belangen van haar leden, de beroepsgroep logopedisten. We kiezen daarbij als invalshoek het belang van het werk van logopedisten voor de individuele patiënt/cliënt en voor de samenleving. Logopedie verhoogt de kwaliteit van leven en biedt mensen perspectief. Die grote betekenis verdient erkenning. Dat moet zich uiten in goede werkomstandigheden, persoonlijke ontwikkelingskansen en een bijbehorende honorering. We lobbyen bij de politiek, hebben contacten met ministeries en overleggen met zorgverzekeraars en relevante instanties als de NZa. We zijn…

Gepubliceerd op: 20 mei 2020
Leestijd: 04:31

Over de NVLF

Wie zijn we? De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6.300 leden die bij ons zijn aangesloten. Dit zijn logopedisten met of in dienst van een eigen praktijk en logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Wij ondersteunen onze leden zodat zij hun cliënten/patiënten kwalitatief hoogstaande logopedische zorg kunnen bieden in alle levensfasen. Ook zijn wij voor onze leden de gids die voorop gaat in een veranderend zorglandschap. Wat doen…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 01:03

Wat is de NVLF?

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. We behartigen de belangen van alle 6.300 leden die bij ons zijn aangesloten. Dit zijn logopedisten met of in dienst van een eigen praktijk en logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Wij ondersteunen onze leden zodat zij hun cliënten/patiënten kwalitatief hoogstaande logopedische zorg kunnen bieden in alle levensfasen. Ook zijn wij voor onze leden de gids die voorop gaat in een veranderend zorglandschap.

Gepubliceerd op: 17 juni 2020
Leestijd: 00:23

Wat doet de NVLF?

"Onze leden staan centraal bij alles wat wij doen. Wij behartigen hun belangen zodat zij hun vak optimaal uit kunnen oefenen. Het gaat daarbij om belangen op het gebied van vakinhoud, kwaliteit, bedrijfsvoering en contractering met zorgverzekeraars. Namens de leden gaan wij in gesprek met belangrijke stakeholders. Daarin maken wij het belang en de meerwaarde van logopedie zichtbaar. De NVLF maakt zich sterk voor de kwaliteit en de inhoud van het vakgebied. Dit doen wij door instrumenten te ontwikkelen waarmee…

Gepubliceerd op: 17 juni 2020
Leestijd: 00:39

Voor wie is de NVLF?

De NVLF is al vanaf 1927 de beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. Dit zijn logopedisten met of in dienst van een eigen praktijk en logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg. De NVLF is er ook voor studenten én de opleidingen logopedie. De NVLF bevordert de kwaliteit van het vak, behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van logopedisten en is er daarom ook het eerste aanspreekpunt voor stakeholders zoals; Ministerie van VWS, Ministerie van OCW, ZN, Zorgverzekeraars, NZa,…

Gepubliceerd op: 17 juni 2020
Leestijd: 00:24