NZa

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 14:15

Belangenbehartiging

De NVLF behartigt de belangen van haar leden, de beroepsgroep logopedisten. We kiezen daarbij als invalshoek het belang van het werk van logopedisten voor de individuele patiënt/cliënt en voor de samenleving. Logopedie verhoogt de kwaliteit van leven en biedt mensen perspectief. Die grote betekenis verdient erkenning. Dat moet zich uiten in goede werkomstandigheden, persoonlijke ontwikkelingskansen en een bijbehorende honorering. We lobbyen bij de politiek, hebben contacten met ministeries en overleggen met zorgverzekeraars en relevante instanties als de NZa. We zijn…

Gepubliceerd op: 20 mei 2020
Leestijd: 04:31

NVLF-registers

De NVLF kent een aantal registers die zijn ingesteld om een bepaalde logopedische behandeling, die afwijkt van de gangbare half-uursbehandeling, te kunnen declareren. Deze registers zijn Afasie, Hanen-ouderprogramma, Integrale Zorg Stotteren, Preverbale logopedie (eten en drinken), Stotteren. Daarnaast kent de NVLF een apart register voor het behandelen van Dyslexie. Het instellen van de eerste vijf registers is verbonden aan de beleidsregels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), waarin de nieuwe aanspraken voor de logopedie zijn vastgelegd. De registers zijn samen met Zorgverzekeraars…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:51

Tarieven

De NVLF is gesprekspartner bij alle zorgverzekeraars. Voorbeelden van onderwerpen van gesprek zijn het kwaliteitsbeleid en de tariefsdifferentiatie. Waarover de NVLF niet met de zorgverzekeraars mag onderhandelen zijn de tarieven. We zouden dat wel willen, maar overtreding wordt beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Afgestemd gedrag Door de mededingingswetgeving mag de NVLF geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt. Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag, wat betekent dat alle logopedisten dit geadviseerde tarief overnemen, en dat mag bij…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 01:59

Contractvrij werken

Wanneer u besluit een overeenkomst met een verzekeraar niet te tekenen betekent dat dat u contractvrij gaat werken. Maar wat moet u vervolgens organisatorisch eigenlijk regelen? Hoe informeert u uw cliënten? Hoe bepaalt u uw tarief? En wat zijn eigenlijk uw rechten en plichten? Op deze pagina vindt u informatie over het werken zonder contract met een zorgverzekeraar. Organisatorisch Door de overeenkomst niet te tekenen gaat het contractvrij werken automatisch in. Het is niet verplicht om dit te melden bij de…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 06:27

Aparte prestaties telelogopedie geschrapt

De NVLF krijgt veel vragen van leden over de prestaties voor telelogopedie die volgens de overeenkomsten voor 2021 niet meer worden vergoed.  Dat klopt. De NZa laat de specifieke prestaties per 1 januari 2021 vervallen. Per 1 januari 2021 kan de digitale logopedische zorg – net als bij de andere paramedische sectoren – via de reguliere prestaties in rekening gebracht worden. De aparte prestaties voor telelogopedie worden daarom per 2021 geschrapt. Dit betekent ook dat de beperkingen voor het in…

Gepubliceerd op: 2 oktober 2020
Leestijd: 00:27