NZa

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 08:40

Belangenbehartiging

De NVLF behartigt de belangen van zo'n 6300 logopedisten. We lobbyen in politiek Den Haag en overleggen met zorgverzekeraars en de Nza. We onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten voor leden die  bij zorginstellingen, gemeenten, GGD’en en in het onderwijs werken. We zijn onderdeel van het Paramedisch Platform Nederland (PPN), het overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen. Door de krachten te bundelen hebben we een sterkere stem richting politiek en zorgverzekeraars. Naast deze collectieve belangenbehartiging ondersteunen wij onze leden met individueel advies, gerichte…

Gepubliceerd op: 20 mei 2020
Leestijd: 01:47

NVLF-registers

De NVLF kent een aantal registers die zijn ingesteld om een bepaalde logopedische behandeling, die afwijkt van de gangbare half-uursbehandeling, te kunnen declareren. Deze registers zijn Afasie, Hanen-ouderprogramma, Integrale zorg stotteren, Preverbale logopedie (eten en drinken), Stotteren en Dyslexie. Het instellen van de eerste vijf registers is verbonden aan de beleidsregels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), waarin de nieuwe aanspraken voor de logopedie zijn vastgelegd. De registers zijn samen met Zorgverzekeraars Nederland tot stand gekomen. Het register voor dyslexiebehandelaars is destijds…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:33

Tarieven

Actueel: extra NVLF-ledennieuwsbrief voor praktijkhouders i.v.m. contractering 2019

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:02

Contractvrij werken

Wanneer u besluit een overeenkomst met een verzekeraar niet te tekenen betekent dat dat u contractvrij gaat werken. Maar wat moet u vervolgens organisatorisch eigenlijk regelen? Hoe informeert u uw cliënten? Hoe bepaalt u uw tarief? En wat zijn eigenlijk uw rechten en plichten? Op deze pagina vindt u informatie over het werken zonder contract met een zorgverzekeraar. Organisatorisch Door de overeenkomst niet te tekenen gaat het contractvrij werken automatisch in. Het is niet verplicht om dit te melden bij de…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 06:18