NIVEL

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 02:33

NIVEL Zorgregistratie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn is een landelijk registratienetwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, apotheken, logopedisten en huisartsenposten waarin continu zorggerelateerde gegevens worden verzameld. Door deelname aan NIVEL Zorgregistraties eerstelijn krijgt de deelnemende logopediepraktijk en de NVLF veel meer zicht op de zorginhoudelijke cijfers logopedie. De basisvraagstellingen van NIVEL Zorgregistraties zijn: Welke gezondheidsproblemen komen er voor in de Nederlandse bevolking? Welke gezondheidsproblemen worden door welke eerstelijnszorgverleners behandeld? Zorginhoudelijke cijfers logopedie Het is van groot belang om cijfermatige resultaten te verkrijgen ten…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 02:33