NIVEL

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 00:39

NIVEL Zorgregistratie

NVLF en Nivel zijn gestopt met Zorgregistratie logopedie Helaas hebben de NVLF en het Nivel samen moeten besluiten om per 2024 te stoppen met de Nivel Zorgregistratie Logopedie. De afgelopen jaren zijn de kosten (onder meer van data opslag en noodzakelijke innovaties) zodanig gestegen, dat ze niet meer in verhouding zouden staan tot de opbrengsten. Daarnaast bleef het aantal deelnemende logopediepraktijken achter bij de verwachtingen. De tot nu toe verzamelde data blijven wel beschikbaar bij het Nivel voor wetenschappelijk onderzoek.…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:39