Kwaliteit

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 06:06

Kwaliteit

De NVLF zet zich in voor kwalitatief hoogstaande logopedische zorg. We doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we diverse kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, waaronder een kwaliteitstoets. Daarnaast kunnen onze leden zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici en één van de NVLF-registers. Ook stimuleren we deelname aan een kwaliteitskring.

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:14

Kwaliteitskringen

Bij de NVLF zijn zo'n 350 kwaliteitskringen aangesloten. Dit zijn groepen logopedisten die bijvoorbeeld intercollegiaal overleg voeren over alle aspecten van het vak. De kringen helpen bij ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid. Wat is een kwaliteitskring? Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 02:18

Accreditatie

Om uw vakkennis op pijl te houden, volgt u bij- en nascholing. Maar u kunt ook andere activiteiten ondernemen om uw deskundigheid te bevorderen. Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer u zich wilt herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Voldoende punten Om uw kwaliteitsregistratie bij KP te behouden moet u voldoen aan de kwaliteitscriteria KP. U dient daarvoor werkervaringsuren en punten te behalen. Over een periode van vijf jaar moet u minimaal 160 punten behalen door het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 01:12

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een register waar paramedici, waaronder logopedisten, zich vrijwillig in kunnen schrijven. Door u in te schrijven in het KP, laat u zien dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van uw beroepsgroep. Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is in 1997 opgericht op initiatief van verschillende paramedische beroepsverenigingen, waaronder de NVLF. Vanaf 1 juli 2000 kunnen paramedici zich (her)registreren. De activiteiten van KP bestaan uit het bevorderen van een kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door paramedici. De kerntaken bestaan uit: (her-)registratie;…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 01:47

NVLF-registers

De NVLF kent een aantal registers die zijn ingesteld om een bepaalde logopedische behandeling, die afwijkt van de gangbare half-uursbehandeling, te kunnen declareren. Deze registers zijn Afasie, Hanen-ouderprogramma, Integrale zorg stotteren, Preverbale logopedie (eten en drinken), Stotteren en Dyslexie. Het instellen van de eerste vijf registers is verbonden aan de beleidsregels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), waarin de nieuwe aanspraken voor de logopedie zijn vastgelegd. De registers zijn samen met Zorgverzekeraars Nederland tot stand gekomen. Het register voor dyslexiebehandelaars is destijds…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:35