Kwaliteit

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 07:47

Kwaliteit

De NVLF zet zich in voor kwalitatief hoogstaande logopedische zorg. We doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we diverse kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, waaronder een kwaliteitstoets. Daarnaast kunnen onze leden zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici en één van de NVLF-registers. Ook stimuleren we deelname aan een kwaliteitskring.

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:14

Kwaliteitskringen

Bij de NVLF zijn zo'n 350 kwaliteitskringen aangesloten. Dit zijn groepen logopedisten die bijvoorbeeld intercollegiaal overleg voeren over alle aspecten van het vak. De kringen helpen bij ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid. Wat is een kwaliteitskring? Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 03:06

Accreditatie

Om uw vakkennis op pijl te houden, volgt u bij- en nascholing. Maar u kunt ook andere activiteiten ondernemen om uw deskundigheid te bevorderen. Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer u zich wilt herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Voldoende punten Om uw kwaliteitsregistratie bij KP te behouden moet u voldoen aan de kwaliteitscriteria KP. U dient daarvoor werkervaringsuren en punten te behalen. Over een periode van vijf jaar moet u minimaal 160 punten behalen door het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 01:12

Kwaliteitsregister Paramedici

De stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijke netwerkorganisatie waarin de paramedische beroepsverenigingen samenwerken.  Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de kwaliteitsregistratie uit voor logopedisten en andere paramedici. Ook de klachten- en geschillenregeling loopt via KP. Dit doet KP door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep en door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG en…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 02:24

NVLF-registers

De NVLF kent een aantal registers die zijn ingesteld om een bepaalde logopedische behandeling, die afwijkt van de gangbare half-uursbehandeling, te kunnen declareren. Deze registers zijn Afasie, Hanen-ouderprogramma, Integrale Zorg Stotteren, Preverbale logopedie (eten en drinken), Stotteren. Daarnaast kent de NVLF een apart register voor het behandelen van Dyslexie. Het instellen van de eerste vijf registers is verbonden aan de beleidsregels van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), waarin de nieuwe aanspraken voor de logopedie zijn vastgelegd. De registers zijn samen met Zorgverzekeraars…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:51