KP

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 20:47

Startersdag paramedici

Werk je al enkele jaren in dienst als logopedist en wil je voor jezelf beginnen? Of ben je onlangs afgestudeerd en wil je in de eerstelijn aan de slag? Kom dan naar de Startersdag voor paramedici!  Jaarlijks organiseert Paramedisch Platform Nederland (PPN), in samenwerking met de VvAA, een startersdag gericht op ondernemen in de eerstelijnszorg én op onderlinge multidisciplinaire samenwerking. De federatie PPN is in 2015 opgericht door vijf paramedische beroepsverenigingen. De aangesloten beroepsverenigingen zijn: EN (ergotherapeuten) NVD (diëtisten) NVH…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:57

Kwaliteitsregister Paramedici

De stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijke netwerkorganisatie waarin de paramedische beroepsverenigingen samenwerken.  Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de kwaliteitsregistratie uit voor logopedisten en andere paramedici. Ook de klachten- en geschillenregeling loopt via KP. Dit doet KP door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep en door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG en…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 02:24

Interprofessionele klachtenbehandeling

Het Kwaliteitsregister Paramedici breidt deze zomer het Klachtenloket Paramedici (KLP) uit. Hieraan wordt per 1 juli 2019 de uitvoering van de interprofessionele klachtenregeling toegevoegd. Voorheen werden deze klachten behandeld door het College van Toezicht (CvT) van de NVLF, het CvT wordt met deze overgang opgeheven. Nieuwe klachten over een beroepsgenoot lopen vanaf 1 juli 2019 via de interprofessionele klachtbehandeling van KLP. Waarom? KLP geeft sinds 2017 al uitvoering aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen (Wkkgz). De Wkkgz-diensten (klachtenfunctionaris en geschilleninstantie…

Gepubliceerd op: 26 mei 2020
Leestijd: 01:56

Schrappen en verbeteren

In maart/april 2018 hebben NVLF-leden tijdens districtsbijeenkomsten aangegeven hoe de administratieve lasten van de logopedist verlaagd kunnen worden. Lees hieronder per verbetervoorstel wat de laatste stand van zaken is. 1. NVLF Richtlijnen De NVLF wordt geadviseerd zorg te dragen dat onderzoekers binnen de logopedie toewerken naar meer evidence voor de behandeling van TOS. Resultaat 22-10-2018: Er is een kennisagenda Logopedie opgesteld. In deze agenda zijn diverse onderzoeksvragen opgenomen die gaan over logopedie. Zie ook het nieuwsbericht Kennisagenda Logopedie is af, tijdschrift…

Gepubliceerd op: 26 mei 2020
Leestijd: 14:22

Reminder: Heb jij vragen over de nieuwe KP kwaliteitscriteria?

Op dinsdag 15 september organiseert de NVLF in samenwerking met het Kwaliteitsregister Paramedici een webinar waarin Karin Verkleij van het KP en Yvonne Brookman van de NVLF jullie vragen over de nieuwe kwaliteitscriteria beantwoorden. Wil je zeker weten dat jouw vraag aan bod komt? Stuur hem ons dan alvast. Stel hier alvast je vragen voor het webinar. Sinds 1 juli 2020 is er een nieuwe set kwaliteitscriteria. In de criteria staat beschreven waar je als logopedist aan moet voldoen om geregistreerd te worden…

Gepubliceerd op: 1 september 2020
Leestijd: 01:08