Kostenonderzoek

Algemeen
In juni 2019 hebben overheid, zorgverzekeraars en een aantal paramedische beroepsgroepen (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, huidtherapie, ergotherapie en diëtetiek) afgesproken dat er een onderzoek zou worden gedaan naar de kosten voor paramedische praktijken. Dit om een onderbouwde conclusie te kunnen trekken over de hoogte van de huidige tarieven. Lees hier de onderzoeksopdracht.

Dat kostenonderzoek is begin maart 2020 afgerond met een eindrapportage door onderzoeksbureau Gupta Strategists. Er is overigens niet alleen gekeken naar de paramedische kosten. Het rapport gaat ook in op de betaalbaarheid van de paramedische zorg, de samenhang tussen kosten, betaalbaarheid en toegankelijkheid en werpt daarnaast ook een blik in de toekomst.

Logopedisten zullen het meest geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van het kostenonderzoek. Al jarenlang bestaat het gevoel dat de huidige tarieven niet in overeenstemming zijn met de inspanningen en de praktijkkosten.

Tijdens twee online informatiebijeenkomsten (op dinsdag 24 maart en op dinsdag 26 mei) gaven Gupta en de NVLF uitleg over het onderzoek en de mogelijke gevolgen voor de logopediepraktijk en de logopedisten in dienst van een praktijk. Leden van de NVLF konden de eerste bijeenkomst via YouTube volgen. De tweede bijeenkomst was middels een webinar te volgen.

 

Gepubliceerd op: 4 november 2020
Totale lees- en kijktijd: 02:19

Onderzoeksrapport

Het complete onderzoeksrapport lees je hier

Gepubliceerd op: 4 november 2020
Leestijd: 00:01

Samenvatting rapport Kostenonderzoek beschikbaar

Eerder lieten we jullie al weten dat het bureau werkt aan een toegankelijke samenvatting van het rapport van het Kostenonderzoek. Deze samenvatting is hier terug te vinden. Tijdens een webinar op dinsdag 26 mei beantwoordden we nog één keer al jullie vragen over het rapport.

Gepubliceerd op: 4 november 2020
Leestijd: 00:13

Kostenonderzoek | Factsheet &Actsheet

Voor alle feiten en cijfers verwijzen wij je graag naar de factsheet die is opgesteld. Actsheet Alle activiteiten die voortvloeien uit het Kostenonderzoek zijn in deze actsheet terug te vinden. Alle vragen die nav de factsheet of actsheet naar voren kwamen, zijn in de webinar van 26 mei besproken.  

Gepubliceerd op: 4 november 2020
Leestijd: 00:15

Kostenonderzoek | Online informatie bijeenkomsten 

Beide bijeenkomsten zijn terug te kijken. Zoals je hiernaast in het blauwe blok kunt zien, is de online informatiebijeenkomst van 24 maart terug te kijken in gedeeltes. Klik aan welk gedeelte je (terug) wilt kijken. Op dinsdagavond 26 mei organiseerde de NVLF een tweede online bijeenkomst waarin vragen over het rapport Kostenonderzoek Paramedische zorg werden beantwoord. Deze webinar is nu terug te kijken via deze link. Let op: de opname start iets eerder, de sessie start na +/- 2 minuten.

Gepubliceerd op: 4 november 2020
Leestijd: 00:24

Werkgroep Vervolg Kostenonderzoek

In opdracht van het bestuur is eind april de werkgroep Vervolg Kostenonderzoek geformeerd. De opdracht van deze werkgroep luidde: “Het bestuur heeft kennis genomen van het Gupta rapport en heeft de handschoen opgepakt om de uitkomsten en aanbevelingen van het kostenonderzoek uit te werken langs de lijnen van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, De werkgroep wordt gevraagd om binnen twee maanden met praktische adviezen te komen over hoe te handelen en welke initiatieven voor de logopedie bruikbaar zijn op korte en…

Gepubliceerd op: 4 november 2020
Leestijd: 01:23

Kostenonderzoek | Vragen en antwoorden

Tijdens beide informatiebijeenkomsten kwamen er veel vragen naar voren. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet. Onderaan de pagina kun je alle overige vragen (ook die tijdens de webinar van 26 mei zijn behandeld) terugvinden. Wat zijn – heel kort samengevat – de belangrijkste conclusies van het onderzoek? Gupta concludeert twee zaken. Eén: de kosten voor een logopedische behandeling van een half uur bedragen liggen rond de 38 euro. Twee: logopedisten besteden gemiddeld heel veel tijd aan andere…

Gepubliceerd op: 4 november 2020
Leestijd: 08:07