Herstelzorg COVID-19 patiënten

Minister Van Ark van medische zorg heeft in juli bekendgemaakt dat vanaf zaterdag 18 juli 2020 een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp heeft de minister aangegeven dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie. Op deze pagina vind je alle voor logopedisten relevante informatie die (tot nu toe) bekend is over de regeling voor herstelzorg.


Waarom een tijdelijke aanspraak?

Zorg waarvan niet is bewezen dat het werkt, kan niet zomaar worden opgenomen in de basisverzekering. Deze tijdelijke aanspraak geeft de paramedische beroepen de tijd om middels wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat de behandeling effectief is. Doordat logopedie in de regeling is meegenomen, kunnen wij samen met andere paramedici beroep doen op een subsidie die door ZonMw beschikbaar is gesteld voor effectonderzoek bij covid-19. Dit onderzoek zal de meerwaarde van logopedie bij covid-19-patiënten duidelijk moeten maken.
De NVLF ziet ook dat het anders administreren van covid-19-patiënten een extra inspanning vraagt van de administratieve werkzaamheden voor de eerstelijns logopedist die deze patiënten behandeld. Uiteraard zal de NVLF ervoor strijden de administratie tot een minimum te beperken. Daartegenover staat dat de logopedie gebruik kan maken van het extra budget voor deze zorg.


Wat betekent dit voor logopedisten?

Zoals gezegd kunnen coronapatiënten met logopedische klachten sinds 18 juli aanspraak maken op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding voor paramedische zorg vanuit het basispakket. De tijdelijke aanspraak is beschikbaar voor patiënten die al covid-19 hebben gehad én voor patiënten die in het komende jaar deze herstelzorg als gevolg van covid-19 nodig zullen hebben. Na toestemming van patiënten kunnen de bevindingen over de zorg die zij krijgen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar herstel bij deze doelgroep.

Concreet betekent dit het volgende:
• Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van covid-19 te registeren onder een speciale diagnose-code 9500.

Wie komt in aanmerking voor deze herstelzorg?
Mensen met COVID-19 die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. De medisch specialist of huisarts stelt vast of waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of de patiënt deze zorg moet krijgen.

Verwijzing
De huisarts of medisch specialist geeft dus een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Daarbij geldt het volgende:

– Voor paramedische herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
– Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.
– Sommige patiënten zijn na 18 juli 2020 zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. Het is aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op deze vorm van zorg.

 

Registratie
Een goede registratie van de COVID-19-zorg is essentieel voor een goed onderzoek. Zorg waarvan niet is bewezen dat het werkt, kan niet zomaar worden opgenomen in de basisverzekering. Deze tijdelijke aanspraak geeft de paramedische beroepen de tijd om middels wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat de behandeling effectief is. Doordat logopedie in de regeling is meegenomen, kunnen wij samen met andere paramedici beroep doen op een subsidie die door ZonMw beschikbaar is gesteld voor effectonderzoek bij COVID-19. Dit onderzoek zal de meerwaarde van logopedie bij COVID-19-patiënten duidelijk moeten maken.

 

Declaratie
Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van COVID-19 te registeren onder een speciale COVID-19-declaratiecode. Hiervoor is een nieuwe unieke ICIDH-diagnosecode 9500 toegevoegd.

Deelname onderzoek
Veel paramedici vragen zich of het ethisch verantwoord is om patiënten die geen toestemming geven voor deelname aan het onderzoek uit te sluiten van deze herstelzorg. Deze voorwaarde vloeit voort uit de regelgeving over voorwaardelijk toelating. Door opname van deze aanspraak in deze regeling was het mogelijk om op zeer korte termijn een tijdelijke aanspraak te realiseren, waarbij door onderzoek op termijn ook inzicht ontstaat in de effecten.
De gegevens voor het onderzoek worden geanonimiseerd. Patiënten ondervinden op geen enkele wijze schade of nadeel door dit onderzoek. De (onafhankelijke) Advies Commissie Pakket (ACP) heeft in haar advies juist het belang benadrukt van onderzoek, onder de voorwaarden zoals geformuleerd in het advies van het Zorginstituut. Eén van de leden van de ACP is een hoogleraar ethiek, die deze stellingname heeft onderschreven. Zorgverleners krijgen een vergoeding van €25,00 per patiënt als de eindmetingen zijn gedaan.


Informatievideo Zorginstituut

Klik hier om deze video te downloaden.


Vragen en antwoorden

Zorginstituut Nederland heeft een document opgesteld waarin antwoord wordt gegeven op de meestgestelde vragen rondom deze tijdelijke regeling. Klik hier om dit document te downloaden.


Informatiebrief voor 
patiënten
Deze informatiebrief kun je gebruiken voor patiënten die herstelzorg na COVID-19 willen ontvangen en toestemming voor inzage in hun gegevens moeten geven.

Factsheet ‘Indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij covid-19’
Om aanspraak te kunnen maken op paramedische herstelzorg na COVID-19 is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Samen met VvOCM, EN, NVD en KNGF ontwikkelde de NVLF een factsheet die medici helpt bij het doorverwijzen. Download deze factsheet hier.

Ook voor paramedici zelf geeft de factsheet een helder overzicht van de expertise van andere disciplines in de herstelzorg na COVID-19. Je kunt deze factsheet onder andere gebruiken ter profilering, door hem onder de aandacht te brengen bij verwijzers.

Relevante informatie
Ook op de website van het Zorginstituut Nederland kun je deze relevante informatie vinden.

Lees hier meer over de paramedische herstelzorg na COVID-19 op de website van het Zorginstituut Nederland.

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 18:41

Stand van zaken ‘open eindjes’ herstelzorg covid-19

De tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg, waaronder logopedie, voor coronapatiënten met ernstige klachten is nu ruim een maand van kracht. Vanwege de grote snelheid waarmee deze herstelzorg moest worden georganiseerd zijn er nog open eindjes. De betrokken partijen zoals het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, de zorgverzekeraars en andere paramedische beroepsgroepen zijn nog druk in overleg over de praktische aspecten zoals het inregelen van de declaratie. Zodra bekend is wanneer je de declaraties kunt indienen, informeren we je hierover. Nog…

Gepubliceerd op: 8 september 2020
Leestijd: 01:33

Tijdelijk ruimere vergoeding paramedische herstelzorg voor patiënten met ernstige COVID-19

Zorginstituut Nederland adviseert minister Van Ark om herstelzorg aan ernstig zieke covid-19-patiënten voorlopig ruimer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Lees het persbericht hier. Logopedie “Ook logopedie of geestelijke gezondheidszorg kan noodzakelijk zijn, maar over ruimere vergoeding daarvan gaat het advies van het Zorginstituut niet”, meldde de NOS in het nieuwsbericht. Dit kan vragen oproepen.  Zoals je ook in het persbericht leest, is dat omdat deze zorg al wordt vergoed vanuit het basispakket en verruiming dus niet noodzakelijk is.

Gepubliceerd op: 14 juli 2020
Leestijd: 00:24

Belangrijk: logopedische zorg covid-19-patiënten valt onder speciale regeling paramedische herstelzorg

Minister Van Ark van medische zorg heeft eind vorige week bekendgemaakt dat vanaf zaterdag 18 juli een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp heeft de minister aangegeven dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie. Afgelopen maanden hebben we er veel energie in gestoken om de rol van de logopedist bij covid-19 in het vizier te krijgen bij de stakeholders. Door logopedie op te nemen…

Gepubliceerd op: 21 juli 2020
Leestijd: 02:57

Vergoeding logopedische herstelzorg covid-patiënten: wat zijn de regels?

We hebben alle regels m.b.t. de logopedische herstelzorg voor covid-patiënten nog even op een rijtje gezet. Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op paramedische zorg gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is verwijzing door een specialist noodzakelijk. Ten algemene geldt dat de verwijzing binnen vier maanden na de acute fase van de COVID door de huisarts of specialist moet worden afgegeven. De behandeling moet binnen een maand…

Gepubliceerd op: 15 december 2020
Leestijd: 01:57

Vragen over declaraties en onderzoek herstelzorg covid-19 patiënten

Vorige week werd bekend dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg voor covid-19 patiënten ook geldt voor logopedie. Naar aanleiding van dat bericht krijgen we verschillende vragen over de wijze van declareren en over deelname aan het onderzoek. Zeer logische vragen, maar vanwege de snelheid van de inwerkingtreding van de regeling zijn de systemen van de zorgverzekeraars nog niet ingericht. Declaraties De declaraties specifiek voor covid-19 cliënten worden vergoed, maar praktijken moeten deze achterhouden tot het technisch mogelijk is ze in…

Gepubliceerd op: 28 juli 2020
Leestijd: 01:20

Factsheet indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19

Om in aanmerking te komen voor aanspraak op paramedische herstelzorg na COVID-19 is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Samen met de VvOCM, EN, NVD en KNGF ontwikkelde de NVLF een factsheet die medici helpt bij het doorverwijzen. Ook voor paramedici zelf geeft de factsheet een helder overzicht van de expertise van andere disciplines in de herstelzorg na COVID-19. Paramedici kunnen deze factsheet onder andere gebruiken ter profilering, bijvoorbeeld door deze onder de aandacht te brengen bij…

Gepubliceerd op: 8 september 2020
Leestijd: 00:35

Update onderzoek naar herstelzorg COVID-19-patiënten

Zoals bekend heeft Minister Van Ark van medische zorg in juli bekend gemaakt dat vanaf 18 juli 2020 een ‘voorwaardelijke toelating’ voor paramedische herstelzorg voor COVID-19-patiënten met ernstige klachten van kracht is. Deze regeling geldt ook voor de logopedische zorg voor deze patiënten. De aanname is dat deze herstelzorg relevant is, maar de minister heeft als voorwaarde gesteld dat die meerwaarde door middel van wetenschappelijk onderzoek ook wordt aangetoond. Over het onderzoek De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het…

Gepubliceerd op: 1 december 2020
Leestijd: 01:44

Verwijzing voor paramedische herstelzorg

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Voor paramedische herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden. Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de…

Gepubliceerd op: 15 december 2020
Leestijd: 02:39