Corona archief

In dit archief dossier vind je de oudere nieuwsberichten omtrent het coronavirus. Tevens hebben we hierin enkele veelgestelde vragen opgenomen.

Gepubliceerd op: 14 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 11:44

Versoepeling coronamaatregelen van zaterdag 26 juni

Vanaf aanstaande zaterdag gelden veel van de huidige coronamaatregelen niet meer. Wat betekent dat voor jou tijdens je werk?  Behandelingen. Voor logopedisten vervalt de verplichting om een mondmasker te dragen tijdens de behandeling. De gezondheidscheck is wel voorwaarde, net zoals de registratie voor bron- en contactonderzoek en het naleven van de hygiënemaatregelen.Groepen. Het maximaal aantal deelnemers in een groep of ruimte vervalt. Tegelijkertijd is daar 1,5 meter afstand de norm. Het maximaal aantal mensen binnen een ruimte verschilt daarmee per ruimte.Quarantaine/testen. De bestaande adviezen…

Gepubliceerd op: 23 juni 2021
Leestijd: 00:35

Vergoeding paramedische herstelzorg vanuit basispakket een jaar langer mogelijk

Mensen die na het doormaken van Covid-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar wordt, op verzoek van de Tweede Kamer, verlengd tot 1 augustus 2022. Ook wordt de regeling op enkele punten gewijzigd. De wijzigingen gaan in vanaf 1 juli 2021. De minister heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd in de Kamerbrief stand van zaken Covid-19.   In juli 2020…

Gepubliceerd op: 21 juni 2021
Leestijd: 02:59

Meld je aan voor het prospectieve onderzoek COVID-19 paramedische herstelzorg

Op maandag 29 maart is het prospectieve onderzoek naar paramedische herstelzorg voor patiënten die herstellende zijn van COVID-19 van start gegaan. Zie jij COVID-19 patiënten, vergeet je niet aan te melden voor dit onderzoek! Het doel van dit onderzoek, waarbij minimaal 1.315 patiënten over de tijd worden gevolgd, is het evalueren van de paramedische herstelzorg. Met dit onderzoek proberen we te begrijpen wat voor klachten mensen ervaren en hoe hun hersteltrajecten eruit zien. Als genoeg mensen deelnemen, kan ook worden bekeken voor…

Gepubliceerd op: 4 mei 2021
Leestijd: 01:01

COVID-19 Herstelzorg; ondervoeding vraagt meer aandacht

Op verzoek van de NVD delen we onderstaand bericht met jullie. Sinds eind maart is het onderzoek COVID-19 Paramedische Herstelzorg van start  waarbij we als paramedici samenwerken.  Inmiddels zijn ruim 500 deelnemers geïncludeerd, met een  instroom vanuit met name fysiotherapie en ergotherapie. De aanmeldingen vanuit de diëtetiek blijven echter achter. Bij navraag onder praktijken blijkt dat  diëtisten weinig doorverwijzingen krijgen, ook vanuit de paramedische collega’s  en dat is opmerkelijk omdat uit de COVID-studie Resultaten-COVOED-onderzoek-infographic.pdf (zakboekdietetiek.nl)  blijkt dat bij een meerderheid…

Gepubliceerd op: 4 mei 2021
Leestijd: 00:50

Goede paramedische samenwerking bij COVID-19: we zoeken voorbeelden!

Ben jij een logopedist die werkt met COVID-19 patiënten en doe je dit in goede samenwerking met andere betrokken disciplines, dan horen we dit graag van jou!  Elke patiënt goede en passende zorg bieden is normaliter al een uitdaging, maar bij COVID-19 patiënten misschien wel nog meer. Door het wisselende ziektebeeld is er geen pasklaar antwoord, al wordt momenteel hard gewerkt aan zowel een richtlijn voor revalidatie bij COVID-19 als een richtlijn voor de nazorg bij deze patiëntengroep.   Los…

Gepubliceerd op: 28 april 2021
Leestijd: 00:54

Factsheet Effect van corona op paramedische zorg en wijkverpleging

Wat is het daadwerkelijke effect dat corona en de daarbij horende maatregelen hebben gehad op de zorg in 2020?  In deze factsheet bekijkt Vektis dat voor twee zorgsoorten waarvan mensen die in de risicogroepen voor corona vallen veel gebruik maken: wijkverpleging en paramedische zorg. In de factsheet is te zien dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende paramedische beroepsgroepen. Binnen de eerstelijns paramedie lag de daling over de disciplines heen op gemiddeld 30% binnen de basisverzekering. In juli komt het gemiddeld aantal…

Gepubliceerd op: 20 april 2021
Leestijd: 00:37

Herstelzorg na Covid-19

De afgelopen maanden hebben we de nodige informatie gedeeld over de Regeling Paramedische Herstelzorg na COVID-19 en over het onderzoek naar paramedische herstelzorg dat inmiddels is gestart. Omdat we merken dat er nog altijd veel onduidelijkheden en misverstanden over zowel de regeling als het onderzoek bestaan, zetten we alle belangrijke informatie  onder elkaar. Komt mijn patiënt in aanmerking voor de regeling paramedische herstelzorg na COVID-19? Om je te helpen deze vraag te beantwoorden hebben we een stroomdiagram ontwikkeld. Hierbij worden…

Gepubliceerd op: 2 maart 2021
Leestijd: 05:31

Wanneer word ik opgeroepen voor een COVID-vaccinatie?

De NVLF krijgt de afgelopen weken steeds meer vragen van leden over het vaccineren voor COVID-19. Zij willen voornamelijk graag weten wanneer zij precies opgeroepen worden. Wanneer word ik opgeroepen? Logopedisten die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de directe COVID-zorg, de VVT, gehandicaptenzorg en revalidatiezorg worden sinds begin van dit jaar al gevaccineerd. Zij ontvangen via hun werkgever bericht over hun vaccinatie. In dit schema van de overheid lees je welke groepen zorgmedewerkers wanneer aan de beurt zijn (geweest). Logopedisten die…

Gepubliceerd op: 30 maart 2021
Leestijd: 01:29

Tussentijdse afrekeningen continuïteitsbijdrage

Zoals bekend, is de tot nu toe ontvangen continuïteitsbijdrage (CB) een voorlopige bijdrage. Een aantal praktijken hebben inmiddels een tussentijdse afrekening ontvangen. Het kan zijn dat bedragen hierop niet overeenkomen met de inschattingen die door jou of je accountant gemaakt zijn. Bij kleine verschillen vragen zorgverzekeraars om te wachten tot de eindafrekening, deze kunnen dan alsnog worden verrekend. Neem bij grote verschillen contact op met de zorgverzekeraar in kwestie. Het is mogelijk dat deze te hoog is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de…

Gepubliceerd op: 18 december 2020
Leestijd: 01:11

Dossier Corona | Informatie voor de eerstelijn

Informatie voor de eerstelijn Toolkit ‘Veilig naar de logopedist’ Ook op veler verzoek: een toolkit die je in de praktijk kunt gebruiken. Met onder andere een poster en een afbeelding voor bijvoorbeeld in je e-mailhandtekening. Alles onder het motto: 'Veilig naar de logopedist. Zo doe je dat.' De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen: - Poster (deze kun je printen op A3- en A4-formaat) - Afbeelding voor bijvoorbeeld onder je e-mailhandtekening - Tekst die je naar je patiënten kunt mailen…

Gepubliceerd op: 15 oktober 2020
Leestijd: 06:23

Dossier Corona | Informatie voor de tweede lijn

Advies zorgverleners buiten het ziekenhuis Op deze pagina van het RIVM vind je een duidelijk advies voor zorgverleners die buiten een ziekenhuis werken. Je leest hier o.a. wanneer je thuis moet blijven en wanneer je weer aan het werk kunt. Verder voorziet het RIVM het land van actuele informatie. Zij hebben veel informatie gebundeld in ‘vragen en antwoorden’ en geven professionals in de zorg en specifiek de GGD en ziekenhuizen informatie over hoe te handelen bij een patiënt met verdenking…

Gepubliceerd op: 15 oktober 2020
Leestijd: 02:23

Strengere coronamaatregelen

Gisteravond kondigden premier Rutte en minister De Jonge opnieuw strengere coronamaatregelen aan. Voor zorgverleners, waaronder paramedici, gelden geen nieuwe maatregelen, wat betekent dat logopedisten kunnen blijven behandelen. Uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, zoals aangegeven in het triage stappenplan. Voor de duidelijkheid: logopedisten behoren niet tot de contactberoepen. Wij zijn zorgverleners. Sommige veiligheidsregio’s en grote steden kondig(d)en eigen maatregelen af aanvullend op de landelijke maatregelen. Houd de berichtgeving in je eigen regio daarom ook goed in de gaten. Wij proberen…

Gepubliceerd op: 29 september 2020
Leestijd: 00:27

Overzicht regelingen coronacrisis

Het Kabinet heeft tijdens de coronacrisis verschillende regelingen in het leven geroepen om ontstane financiële problemen te ondersteunen. Vanmorgen kondigde minister Koolmees een economisch noodpakket aan met maatregelingen voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Het kabinet wil het hiermee mogelijk maken dat ondernemers hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode. Hieronder een overzicht van de regelingen die er nu zijn. We blijven jullie op de hoogte houden van de relevante informatie. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) Het…

Gepubliceerd op: 5 oktober 2020
Leestijd: 01:55

Meerkostenregeling corona bekend

Zorgverzekeraars komen een grote groep zorgaanbieders, waaronder logopedisten (veelal met een jaaromzet kleiner dan 10 miljoen euro) tegemoet in de extra kosten vanwege de uitbraak van het coronavirus. De hoofdlijnen van deze regeling heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN), namens de zorgverzekeraars, gepubliceerd. Klik hier voor het nieuwsbericht en hier voor de Q&A van ZN. Door het grillige verloop van het coronavirus is het nu nog niet mogelijk om het precieze percentage van de jaaromzet te bepalen, dit hangt namelijk af van de…

Gepubliceerd op: 2 oktober 2020
Leestijd: 00:39

Meerkosten n.a.v. coronavirus

De zorgverzekeraars werken op dit moment aan een regeling voor de vergoeding van meerkosten als gevolg van corona, onder andere voor kleine en middelgrote zorgaanbieders. In september volgt hierover naar verwachting meer informatie. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders om op dit moment nog geen declaraties in te dienen voor deze meerkosten. Deze kunnen nog niet in behandeling worden genomen in afwachting van de regeling. Lees ook bij ZN: Ruim 10.000 aanvragen continuïteitsbijdrage voor kleine en middelgrote zorgaanbieders

Gepubliceerd op: 28 juli 2020
Leestijd: 00:22

Kan ik pas in 2021 de meerkostenregeling aanvragen?

De meerkostenbijdrage kan vanaf begin 2021 worden aangevraagd. Via Vecozo zal dit, net als de CB, weer centraal worden geregeld. Als praktijkhouder hoef je geen overzicht van de gemaakte kosten aan te leveren. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het nog vast te stellen percentage en de hoogte van de jaaromzet van 2020. Het gaat dus om een eenmalige bijdrage. De bijdrage zal in 2021 worden uitgekeerd. Het exacte moment van uitbetaling is nog onbekend.

Gepubliceerd op: 13 oktober 2020
Leestijd: 00:23

Corona en arbeidsrecht: veel gestelde vragen

Mag ik de werkzaamheden van mijn medewerkers overnemen tijdens de corona-pandemie? De medewerker heeft immers een vangnet door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Dat kan. De nieuwe regeling NOW is in de plaats gekomen van de werktijdverkorting. Het is een financiële tegemoetkoming voor de werkgever waarbij er naar het omzetverlies wordt gekeken. Dit omzetverlies moet door de werkgever wel worden aangetoond. Wie het werk precies uitvoert is niet zo van belang. Er worden geen WW-rechten meer verbruikt van…

Gepubliceerd op: 22 oktober 2020
Leestijd: 01:51

Vraag en antwoord coronavirus

We krijgen uiteraard veel vragen van onze leden, via mail en telefoon. Hieronder vind je de meest gestelde vragen en het antwoord daarop: Hoe kan de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd? Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal.  Let op! Ben je nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel je aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk. Zo voorkom je…

Gepubliceerd op: 10 maart 2020
Auteur: Redactie
Leestijd: 14:07

Corona-updates: duidelijkheid over inhaalzorg en aanpassen protocol

Afgelopen week zijn enkele updates geplaatst rondom het coronavirus. ZN heeft gereageerd op de brief waarin wordt gevraagd om meer duidelijkheid over de inhaalzorg, het protocol voor het opstarten van de paramedische zorg wordt aangepast en de periode voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage is verlengd tot en met 14 juli. Duidelijkheid over inhaalzorg Bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage roept met name de inhaalzorg veel vragen op. Samen met verschillende beroepsverenigingen heeft de NVLF (via PPN) hiervoor een brief aan Zorgverzekeraars Nederland…

Gepubliceerd op: 30 juni 2020
Leestijd: 01:36

Corona-updates: deadline aanvragen CB, webinar VvAA terugkijken

Vandaag, dinsdag 14 juli, is de deadline voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage en je kunt de webinar van de VvAA over loondoorbetaling bij variabel loon terugkijken. Continuïteitsbijdrage: aanvragen kan tot 14 juli, looptijd niet verlengd Vandaag, dinsdag 14 juli, is de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling (CB) van de zorgverzekeraars. Middernacht sluit het aanvraagportaal bij VECOZO. De continuïteitsbijdrage kan worden aangevraagd over de maanden maart t/m juni. De looptijd van deze periode wordt niet…

Gepubliceerd op: 14 juli 2020
Leestijd: 00:58

Weekoverzicht Coronavirus – week 15

Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.  Details financiële steun zorgverzekeraars Zorgverzekeraars vergoeden preverbale logopedie via telelogopedie Versie 1.3 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar Engelse versie factsheet beschikbaar Verruiming coronamaatregelen KP Blogs en vlogs Details financiële steun zorgverzekeraars Zondag maakten de zorgverzekeraars bekend dat zij zorgaanbieders gaan compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens…

Gepubliceerd op: 7 april 2020
Leestijd: 06:01

Weekoverzicht coronavirus – week 17

Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week. Persconferentie 21 april Vanavond is er om 19.00 uur weer een persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen. De verwachting is dat de kinderopvang en het speciaal basisonderwijs de deuren na de meivakantie weer kunnen openen en basisscholen moeten voorbereidingen treffen om het onderwijs deels te hervatten. Dat roept bij…

Gepubliceerd op: 21 april 2020
Leestijd: 03:55

Weekoverzicht coronavirus – week 18

Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week. Stand van zaken leidraad voor opschalen paramedische zorg Vorige week hebben we in gezamenlijkheid met alle PPN-partijen, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF (fysiotherapie) de leidraad voor het veilig en verantwoord opschalen van de paramedische zorg besproken met het ministerie van VWS. Ons gezamenlijke voorstel is goed ontvangen en we…

Gepubliceerd op: 28 april 2020
Leestijd: 07:06

Weekoverzicht coronavirus – week 19

Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week. Stappenplan opschalen paramedische zorg Na intensief overleg tussen de paramedische beroepsgroepen (PPN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie), het ministerie van VWS en het RIVM is vrijdag 1 mei de definitieve klap gegeven op de verschillende documenten. Lees verder >>> Veel gestelde vragen triage stappenplan Wat wordt verstaan onder 'noodzakelijke zorg'? We snappen…

Gepubliceerd op: 6 mei 2020
Leestijd: 07:56

Weekoverzicht Corona – week 20

Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week. Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk vanaf 15 mei a.s. Vanaf 15 mei, dat is aanstaande vrijdag, kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, de maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met…

Gepubliceerd op: 12 mei 2020
Leestijd: 03:48

Weekoverzicht Corona – week 23

Via onze regelmatige updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week. Vragen over de Continuïteitsbijdrage We hebben de afgelopen dagen veel vragen gekregen over het aanvragen van de Continuïteitsbijdrage (CB). We snappen dat de CB veel vragen oproept. De NVLF heeft zelf ook de nodige vragen, denk bijvoorbeeld over de uitwerking van de inhaalzorg. Deze vragen worden in samenwerking met PPN…

Gepubliceerd op: 2 juni 2020
Leestijd: 01:30

Weekoverzicht Corona – week 24

Via onze regelmatige updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week. Geldigheidsduur 'coronatarieven' Er heerst momenteel veel onduidelijkheid over de geldigheidsduur van de 'coronatarieven'. De tarieven die vallen onder de uitzonderingsmaatregel naar aanleiding van de coronapandemie gelden voor alle zorgverzekeraars (met terugwerkende kracht) van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020. De zorgverzekeraars besluiten één dezer dagen of zij de maatregelen…

Gepubliceerd op: 9 juni 2020
Leestijd: 01:43

Weekoverzicht Corona – week 25

Via onze regelmatige updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week. Veel gestelde vragen over de Regeling Continuïteitsbijdrage De afgelopen weken kreeg de NVLF veel vragen over de uitwerking van de Continuïteitsbijdrage (CB). We hebben gekeken hoe we deze vragen het beste konden beantwoorden en of het zinvol zou zijn om een webinar te organiseren. De uitwerking van de CB kan…

Gepubliceerd op: 6 juni 2020
Leestijd: 01:08

Prioriteitstesten corona

Het ministerie van VWS heeft een lijst gepubliceerd met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prioriteitstesten. Logopedisten staan ook op deze lijst. Klik hier om deze lijst te downloaden. En hier vind je meer informatie over de prioriteitstest voor zorgmedewerkers en leraren.

Gepubliceerd op: 6 oktober 2020
Leestijd: 00:12

Ervaringen in coronatijd

Onlangs deden we een oproep waarin we jullie vroegen jullie ervaringen in deze bizarre tijd van het coronavirus te delen in een korte vlog of blog. We hebben veel leuke en mooie inzendingen ontvangen en vonden het onmogelijk om een keuze te maken welke we delen in de nieuwsbrief. Daarom hebben we al deze verhalen op een speciale webpagina geplaatst. Lees/bekijk de blogs en vlogs op www.nvlf.nl/logopedieincoronatijd.

Gepubliceerd op: 14 april 2020
Leestijd: 00:20

Filmpje: Telelogopedie

Bekijk hier het filmpje tbv telelogopedie: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4paC4Bd-2oM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Is het filmpje niet direct zichtbaar? Klik dan hier.

Gepubliceerd op: 19 november 2020
Leestijd: 00:09