Beroepsondersteuning

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 08:47

Ledenvoordeel

 De NVLF is er voor jou! https://vimeo.com/797332020 BelangenbehartigingJouw belangen geven we hoge prioriteit. Als beroepsvereniging behartigen we deze door:• te lobbyen in politiek Den Haag en daar onder meer het belang van ons vakgebied onder de aandachtte brengen;• intensief contact te onderhouden met alle zorgverzekeraars over de eisen voor contractering,kwaliteitsbeleid en tariefdifferentiatie;• te overleggen met de NZa over de onderbouwing van prestaties waaraan logopedisten moeten voldoen;• ons sterk te maken voor goede collectieve arbeidsvoorwaarden voor leden die werken bij zorginstellingen,…

Gepubliceerd op: 20 mei 2020
Leestijd: 03:03

Leveranciers Logopedie

Organisaties die diensten of producten leveren aan logopedie kunnen zich aanmelden voor het 'Leverancier logopedie logo'. Door het voeren van dit vignet laten zij zien dat zij het vak logopedie een warm hart toedragen en het verzekert NVLF-leden van een voordeel. Het Leveranciers logopedie logo is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Sinds het begin van 2020 voeren organisaties die logopedie een warm hart toedragen dit bijzondere vignet. Daarbij verzekert het de NVLF-leden van een voordeel.…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 03:42

Waarom kies jij voor de NVLF?

Lid zijn van de NVLF heeft veel voordelen. In de eerste plaats omdat we opkomen voor jouw belangen als professionele logopedist. Samen staan we natuurlijk sterker. En er zijn meer voordelen. We bieden een uitgebreide service die je ondersteunt en kosten bespaart in je werk als logopedist. Dit levert je direct financieel voordeel op, waardoor je een groot deel van het lidmaatschap (€ 33,- per maand) zó weer terugverdient.  Naar het algemene aanmeldformulier TIP: Studenten worden gratis lid Studenten Logopedie…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:38

Kwaliteitsinstrumenten

Om de zorg voor patiënten voortdurend te verbeteren, moet u steeds vaker uw handelen toelichten en verantwoording afleggen voor de keuzes die u maakt. Om u hierbij te helpen heeft de NVLF verschillende kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld. Zie onderstaande afbeelding van een ‘woordweb’ ten behoeve van de kwaliteitsinstrumenten: Of gebruik de klikbare versie van deze afbeelding voor meer informatie: NVLF kwaliteitsinstrumenten_klikbare pdf

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:18

Procesmatige richtlijnen

Er zijn twee procesmatige richtlijnen beschikbaar voor logopedisten. Deze zijn ontwikkeld door de NVLF. Richtlijn Dossiervorming De richtlijn Dossiervorming is een leidraad voor logopedisten bij het methodisch logopedisch handelen en het vastleggen van gegevens die in het kader van dossiervorming relevant zijn. De hoofddoelen van verslaglegging zijn: het ondersteunen van het eigen handelen van de logopedist (geheugensteun) en het ondersteunen van gegevensoverdracht aan anderen. Er zijn twee documenten beschikbaar: NVLF richtlijn logopedische dossiervorming Samenvattingskaart Nieuws over de Richtlijn Dossiervorming: 16-02-2021: Eerste…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 01:06