Beroepsondersteuning

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 04:51

Ledenvoordeel

Leverancierslogo Vanaf 1 januari 2020 kunnen bedrijven en organisaties binnen de logopedie een speciaal leverancierslogo gebruiken in hun uitingen. Alle leveranciers die het logo gebruiken krijgen ook een vermelding op de NVLF website. Hieraan zijn geen kosten verbonden, als tegenprestatie verwacht de NVLF wel minstens één ledenvoordeel per jaar. Het leverancierslogo is ontwikkeld als vervanging van de partnerschappen die de NVLF sinds 2017 had met een aantal geselecteerde partners. Onlangs werd besloten de contracten met die partners voor 2020 niet…

Gepubliceerd op: 20 mei 2020
Leestijd: 00:57

Leveranciers Logopedie

De hier aangeboden voordelen door derden kunnen volgens de NVLF interessant zijn voor logopedisten, maar de vereniging spreekt nadrukkelijk geen waardeoordeel uit over de inhoud, noch is daarvoor verantwoordelijk. Het Leverancier Logopedie logo is exclusief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Het logo mag worden gebruikt in uitingen van organisaties die diensten of producten leveren aan het vakgebied Logopedie mits zij bij de NVLF een ledenvoordeel* hebben ingediend. Het gebruik van het Leverancier Logopedie logo zonder toestemming van…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 02:13

Waarom kies jij voor de NVLF?

Lid zijn van de NVLF heeft veel voordelen. In de eerste plaats omdat we https://www.nvlf.nl/belangenbehartiging als professionele logopedist. Samen staan we natuurlijk sterker. En er zijn meer voordelen. We bieden een uitgebreide service die je ondersteunt en kosten bespaart in je werk als logopedist. Dit levert je direct financieel voordeel op, waardoor je een groot deel van het lidmaatschap (€ 32,50 per maand) zó weer terugverdient.  Naar het algemene aanmeldformulier TIP: Studenten worden gratis lid Studenten Logopedie zijn tijdens hun…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:37

Kwaliteitsinstrumenten

Om de zorg voor patiënten voortdurend te verbeteren, moet u steeds vaker uw handelen toelichten en verantwoording afleggen voor de keuzes die u maakt. Om u hierbij te helpen heeft de NVLF verschillende kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld.

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:10

Procesmatige richtlijnen

Er zijn twee procesmatige richtlijnen beschikbaar voor logopedisten. Deze zijn ontwikkeld door de NVLF. Richtlijn Dossiervorming De richtlijn Dossiervorming is een leidraad voor logopedisten bij het methodisch logopedisch handelen en het vastleggen van gegevens die in het kader van dossiervorming relevant zijn. De hoofddoelen van verslaglegging zijn: het ondersteunen van het eigen handelen van de logopedist (geheugensteun) en het ondersteunen van gegevensoverdracht aan anderen. Er zijn twee documenten beschikbaar: NVLF richtlijn logopedische dossiervorming Samenvattingskaart Nieuws over de Richtlijn Dossiervorming: 01-07-2019: Herziening…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 00:54