Belangenbehartiging

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 08:28

Belangenbehartiging

De NVLF behartigt de belangen van haar leden, de beroepsgroep logopedisten. We kiezen daarbij als invalshoek het belang van het werk van logopedisten voor de individuele patiënt/cliënt en voor de samenleving. Logopedie verhoogt de kwaliteit van leven en biedt mensen perspectief. Die grote betekenis verdient erkenning. Dat moet zich uiten in goede werkomstandigheden, persoonlijke ontwikkelingskansen en een bijbehorende honorering. We lobbyen bij de politiek, hebben contacten met ministeries en overleggen met zorgverzekeraars en relevante instanties als de NZa. We zijn…

Gepubliceerd op: 20 mei 2020
Leestijd: 04:31

Korting Verzekering

We hebben met verschillende partijen collectieve contracten voor financiële en zakelijke diensten. Hierdoor profiteert u korting op bijvoorbeeld verzekeringen, praktijkadvisering en juridische dienstverlening. Het aanbod met ledenkortingen wordt voortdurend vernieuwd.  OHRA Zorg. Zonder. Gedoe. Bij OHRA heb je altijd vrije zorgkeuze en ontvang je 5% korting op de OHRA Zorgverzekering. Sluit jij de OHRA Zorgverzekering af dan profiteer je ook van: Tot 16,5% korting op de OHRA Aanvullende verzekering De Fysio Meeneemservice Gratis OHRA Gezond module; de gezonde aanvulling op…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 01:30

Zorgverzekeraars

De NVLF is gesprekspartner bij alle zorgverzekeraars. Voorbeelden van onderwerpen van gesprek zijn het kwaliteitsbeleid en de tariefsdifferentiatie. Waarover de NVLF niet met de zorgverzekeraars mag onderhandelen zijn de tarieven. We zouden dat wel willen, maar overtreding wordt beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).   Overzicht zorgverzekeraars Nederland heeft op dit moment tien zorgverzekeraars (concerns) die ieder meerdere labels (merken) voeren. Een aantal van deze merken opereert zelfstandig, dat wil zeggen ze hebben een eigen klantenservice, maar zijn zelf geen risicodrager. De…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 01:24

Wat doet de NVLF?

"Onze leden staan centraal bij alles wat wij doen. Wij behartigen hun belangen zodat zij hun vak optimaal uit kunnen oefenen. Het gaat daarbij om belangen op het gebied van vakinhoud, kwaliteit, bedrijfsvoering en contractering met zorgverzekeraars. Namens de leden gaan wij in gesprek met belangrijke stakeholders. Daarin maken wij het belang en de meerwaarde van logopedie zichtbaar. De NVLF maakt zich sterk voor de kwaliteit en de inhoud van het vakgebied. Dit doen wij door instrumenten te ontwikkelen waarmee…

Gepubliceerd op: 17 juni 2020
Leestijd: 00:39

Voor wie is de NVLF?

De NVLF is al vanaf 1927 de beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. Dit zijn logopedisten met of in dienst van een eigen praktijk en logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg. De NVLF is er ook voor studenten én de opleidingen logopedie. De NVLF bevordert de kwaliteit van het vak, behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van logopedisten en is er daarom ook het eerste aanspreekpunt voor stakeholders zoals; Ministerie van VWS, Ministerie van OCW, ZN, Zorgverzekeraars, NZa,…

Gepubliceerd op: 17 juni 2020
Leestijd: 00:24