ACM

Gepubliceerd op: 4 september 2020
Totale lees- en kijktijd: 09:14

Tarieven

De NVLF is gesprekspartner bij alle zorgverzekeraars. Voorbeelden van onderwerpen van gesprek zijn het kwaliteitsbeleid en de tariefsdifferentiatie. Waarover de NVLF niet met de zorgverzekeraars mag onderhandelen zijn de tarieven. We zouden dat wel willen, maar overtreding wordt beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Afgestemd gedrag Door de mededingingswetgeving mag de NVLF geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt. Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag, wat betekent dat alle logopedisten dit geadviseerde tarief overnemen, en dat mag bij…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 01:59

ACM/NZa

Door de mededingingswetgeving mag de NVLF geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt. Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag, wat betekent dat alle logopedisten dit geadviseerde tarief overnemen, en dat mag bij wet niet. Om deze reden mag de NVLF geen richtlijnen geven voor het bepalen van het tarief. Nederlandse Zorgautoriteit Beleidsregel logopedie Ieder jaar stelt de NZa de beleidsregel voor logopedie vast. In de beleidsregel worden de diverse prestatiebeschrijvingen logopedie beschreven. Voor de…

Gepubliceerd op: 25 mei 2020
Leestijd: 07:15