corona 1920x500

Dossier Corona

Op deze pagina bundelen we alle informatie over het Coronavirus die relevant kan zijn voor logopedisten, eerste- en tweedelijns. Deze pagina krijgt dagelijks een update met de actuele berichten.

Houd ook de website van het RIVM in de gaten. Deze website biedt actuele informatie voor zorgprofessionals.

Bekijk hier gestelde vragen en het antwoord

Informatie voor de eerstelijn

 • NVLF

  Toolkit ‘Veilig naar de logopedist’
  Ook op veler verzoek: een toolkit die je in de praktijk kunt gebruiken. Met onder andere een poster en een afbeelding voor bijvoorbeeld in je e-mailhandtekening. Alles onder het motto: 'Veilig naar de logopedist. Zo doe je dat.' De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:

  - Poster (deze kun je printen op A3- en A4-formaat)
  - Afbeelding voor bijvoorbeeld onder je e-mailhandtekening
  - Tekst die je naar je patiënten kunt mailen of op je website kunt plaatsen

  Organisatie praktijk
  Op veler verzoek heeft de NVLF een aantal adviezen voor de inrichting van de logopediepraktijk op een rij gezet. In dit document vind je tips voor de herinrichting van de organisatie van zorg (indien van toepassing). Het is uiteindelijk aan de logopedist zelf om goed naar de eigen praktijk en situatie te kijken en de voor haar/hem passende maatregelen te treffen.

  Nieuwe versie triage stappenplan

  Woensdagavond maakte het Kabinet tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen bekend. Voor KNGF, SKF en PPN was dit aanleiding om opnieuw ons triage stappenplan onder de loep te nemen. Het blijkt dat het voorgaande stappenplan al redelijk goed aansluit bij de nieuwe situatie.

  De belangrijkste wijzigingen zetten we hier op een rijtje:

  • Houd rekening met social distancing. Handhaaf bij praktijkorganisatie de regels van social distancing.
  • Een triage COVID-19 verschijnselen voorafgaand aan een fysiek consult blijft essentieel. Zonder triage start je niet met een fysiek consult
  • Een consult op afstand was de voorkeurs optie en is nu een overweging.

  Wat verder blijft gelden:
  Behoud bij een consult zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand en handhaaf de regels van het hygiëneprotocol.

  Bekijk de nieuwe versie van het triage stappenplan hier.

  Webinar ‘Ondersteuningsmaatregelen voor paramedici ontrafeld’ terugkijken
  Afgelopen woensdag volgden ruim 4000 paramedici het webinar met een praktische toelichting op de continuiteitsbijdrage en de samenhang met de overheidsmaatregelen, georganiseerd door de VvAA in samenwerking met KNGF, SKF en PPN. Heb je het webinar woensdag niet kunnen volgen? Kijk hem dan hier terug.

  Stappenplan opschalen paramedische zorg
  Na intensief overleg tussen de paramedische beroepsgroepen (PPN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie), het ministerie van VWS en het RIVM is op vrijdag 1 mei de definitieve klap gegeven op de verschillende documenten t.b.v. het opschalen van de paramedische zorg.

  Het is noodzakelijk om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) is een stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg kan plaatsvinden. Het accent ligt nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht.

  Omdat dit een samenwerking is van de verschillende paramedische beroepsgroepen kan het zijn dat de terminologie iets anders is dan je gewend bent binnen de logopedie.

  Leidraad
  Het document bevat expliciete, zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde, aanbevelingen om kwalitatief optimale zorg ten aanzien van infectiepreventie. Deze informatie is uit WIP-richtlijnen en wetenschappelijke literatuur gehaald. Ook is gebruik gemaakt van de tijdelijke hygiëneadviezen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) om de zorgverleners te ondersteunen in de juiste hygiënische werkwijze. Het zijn dus uitdrukkelijk geen richtlijnen, maar het is een leidraad. De paramedische praktijk is verantwoordelijk voor de uitwerking de leidraad naar lokale protocollen. In een protocol worden de aanbevelingen uit de leidraad uitgewerkt in concrete acties (wie, wat, hoe en wanneer).

  Voor zorginstellingen is het hanteren van een hygiëneprotocol al gebruikelijk. De coronacrisis heeft doen inzien dat ook voor de eerstelijns paramedische zorg een protocol noodzakelijk is. Daarom blijft het hygiëneprotocol ook na de coronacrisis van kracht.

  PBM
  Wij komen op een later moment terug op de wijze waarop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangevraagd kunnen worden, in de verwachting dat deze voor een zeer selecte groep patiënten nodig zal zijn.

  Poster
  De NVLF zal de poster die wij eerder hebben gedeeld aanpassen, zodat jullie deze kunnen ophangen in de praktijk.

  Download de documenten hier:
  Triage stappenplan
  Inleiding Hygiëneprotocol
  > Hygiëneprotocol: Leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk


  VvAA en PPN organiseren webinar over ondersteuningsmaatregelen
  Nu de duidelijkheid over de hoogte van de continuïteitsbijdrage nog uitblijft, is het belangrijk te kijken naar de aanvullende mogelijkheden van de overheidsmaatregelen voor paramedici. Daarom organiseert VvAA op woensdag 6 mei om 19:30 uur in samenwerking met KNGF, SKF en PPN een webinar met een praktische toelichting op de continuiteitsbijdrage en de samenhang met de overheidsmaatregelen. De deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden voor het webinar.

  Revalidatie van coronapatiënten
  Op het bureau ontvangen we vragen over de revalidatie van coronapatiënten. De NVLF is op de hoogte van verschillende mono- en multidisciplinaire initiatieven om het revalidatietraject voor coronapatiënten vorm te geven. De NVLF is daarom gestart in samenwerking met het Radboudmc met onderzoek en is o.a. aangehaakt bij de revalidatieartsen (VRA). Het belang van logopedie binnen het revalidatietraject is duidelijk in beeld bij de revalidatieartsen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen en delen eventuele kwaliteitsdocumenten, zoals richtlijnen en protocollen, zodra deze beschikbaar zijn.

  Statement CPLOL
  Het CPLOL heeft een statement opgesteld over logopedie tijdens de coronacrisis. Lees de tekst hier.


  18-03 Extra nieuwsbericht van NVLF-voorzitter Michel Dutrée
  Vandaag is opnieuw een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het bericht hier.


  17-03 Update bericht voorzitter NVLF 

  Ook vandaag is een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het hier.


  Extra nieuwsbericht van NVLF-voorzitter Michel Dutrée
  Vandaag is een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het hier.

  Adviesposter
  De NVLF heeft een adviesposter opgemaakt om in jouw praktijk op te hangen. Download de poster hier.

  Financiële positie logopedische en andere paramedische praktijken
  Er is een groot besef bij de NVLF, de andere PPN partijen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS over de dreigende financiële positie van zorginstellingen en eerstelijns praktijken. Vorige week heeft ZN aan onder meer de ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen een brief gestuurd waarin maatregelen worden aangekondigd om de continuïteit van (acute) zorg te borgen en zorgverleners te ondersteunen. Doel is om er voor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met bijvoorbeeld financiële onzekerheid.

  De NVLF heeft in PPN verband bij ZN en het ministerie van VWS aangegeven dat ook voor de paramedische praktijken de situatie alarmerend is. Zorgverzekeraars hebben eerst maatregelen genomen voor de acute zorg. ZN geeft aan dat zorgverzekeraars goed begrijpen dat de omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders raken. Er wordt daarom ook hard gewerkt aan hulp voor onder meer de eerstelijnszorg. In afstemming met de overheid en toezichthouders bespreken zorgverzekeraars nu wat nodig is om ook op daar beschikbaarheid van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te garanderen. De NVLF vindt dat nu, maar ook na de crisis, goede logopedische zorg noodzakelijk is en moet dus voorhanden moet zijn. De inzet van telelogopedie kan ervoor zorgen dat praktijken minder snel in de financiële problemen komen.

  Het nemen van maatregelen vraagt zorgvuldige afstemming (juridisch, ACM, DNB). De NVLF is ervan overtuigd dat een maximale inspanning wordt geleverd door de zorgverzekeraars om tot een goede uitkomst te komen en onderhoudt hierover in de tussentijd constructief met ZN.

  Zodra hier meer nieuws over is, laten wij dat weten.

  Herregistratie NVLF-registers
  Net zoals het uitgangspunt van het KP dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus bij herregistratie, is ook bij de herregistratie in de NVLF-registers het uitgangspunt dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus.

  Mocht je punten tekort komen voor je herregistratie, dan kan je gebruikmaken van de verruiming van de dispensatieregeling. Met deze regeling krijg je een verruiming van drie maanden om te werken aan deskundigheidsbevordering of zoveel langer als de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM van toepassing zijn. Wil je gebruik maken van deze regeling, mail je verzoek dan naar logopedie@nvlf.nl.

 • Overheid

  Aanvragen Continuïteitsbijdrage
  Op de FAQ-pagina van ZN staat steeds de meest actuele informatie. Vind je het antwoord op een vraag niet op de website van ZN? Stuur ons dan een mail. Vragen die wij niet kunnen beantwoorden stellen wij zelf aan ZN.

  Aanvragen NOW 1.0 kan tot 5 juni 2020
  U kunt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aanvragen tot en met 5 juni 2020 bij UWV. Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u op de website van UWV.

  Verlenging rijksregelingen
  • Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de NOW-regeling - met aangepaste voorwaarden - met 4 maanden wordt verlengd tot eind september 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen. Aanvragen van de NOW 2.0 kan tot eind augustus. De rijksoverheid streeft naar openstelling per 6 juli 2020.
  • Ook de TOZO-regeling is verlengd en er is een vervanging voor de TOGS- regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb’ers (TVL). Meer informatie over deze regelingen vind je hier.

  Heb je een andere vraag? Bekijk dan ook onze Corona-pagina

  Wel of niet aanvragen van een UBO (Ultimate Beneficial Owner)?
  Voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage bij de zorgverzekeraars kan het nodig zijn dat de praktijk moet beschikken over een UBO.
  Maar dit geldt niet voor alle praktijken. Eenmanszaken hoeven bijvoorbeeld geen UBO aan te vragen.
  Als je geen mail of brief van Vektis hebt ontvangen, is de UBO bekend of niet nodig. Er is geen actie vereist van jouw kant.

  Stappenplan opschalen paramedische zorg
  Na intensief overleg tussen de paramedische beroepsgroepen (PPN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie), het ministerie van VWS en het RIVM is op vrijdag 1 mei de definitieve klap gegeven op de verschillende documenten t.b.v. het opschalen van de paramedische zorg.

  Het is noodzakelijk om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) is een stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg kan plaatsvinden. Het accent ligt nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht.

  Omdat dit een samenwerking is van de verschillende paramedische beroepsgroepen kan het zijn dat de terminologie iets anders is dan je gewend bent binnen de logopedie.

  Leidraad
  Het document bevat expliciete, zo veel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde, aanbevelingen om kwalitatief optimale zorg ten aanzien van infectiepreventie. Deze informatie is uit WIP-richtlijnen en wetenschappelijke literatuur gehaald. Ook is gebruik gemaakt van de tijdelijke hygiëneadviezen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) om de zorgverleners te ondersteunen in de juiste hygiënische werkwijze. Het zijn dus uitdrukkelijk geen richtlijnen, maar het is een leidraad. De paramedische praktijk is verantwoordelijk voor de uitwerking de leidraad naar lokale protocollen. In een protocol worden de aanbevelingen uit de leidraad uitgewerkt in concrete acties (wie, wat, hoe en wanneer).

  Voor zorginstellingen is het hanteren van een hygiëneprotocol al gebruikelijk. De coronacrisis heeft doen inzien dat ook voor de eerstelijns paramedische zorg een protocol noodzakelijk is. Daarom blijft het hygiëneprotocol ook na de coronacrisis van kracht.

  PBM
  Wij komen op een later moment terug op de wijze waarop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangevraagd kunnen worden, in de verwachting dat deze voor een zeer selecte groep patiënten nodig zal zijn.

  Poster
  De NVLF zal de poster die wij eerder hebben gedeeld aanpassen, zodat jullie deze kunnen ophangen in de praktijk.

  Download de documenten hier:
  Triage stappenplan
  Inleiding Hygiëneprotocol
  > Hygiëneprotocol: Leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk

  Testbeleid voor paramedici
  Paramedici die direct patiëntenzorg verlenen kunnen laagdrempelig worden getest wanneer zij ten minste 24 uur symptomen van COVID-19 (neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts) vertonen. Totdat de testuitslag bekend is moet de medewerker thuis blijven.
  Meer informatie over het testen vind je hier.

  Aanvraagproces persoonlijke beschermingsmiddelen paramedische zorg
  Door COVID-19 is er een tekort ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de gezondheidszorg. Om de tekorten op te lossen is onder toeziend oog van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In dit consortium werken een aantal publieke en private partijen samen om de tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen, die zijn ontstaan door de COVID-19 crisis, op te heffen.

  In het LCH is afgesproken dat op korte termijn alle zorgprofessionals in Nederland werkzaam buiten het ziekenhuis en de ambulancezorg – waaronder nu ook de paramedische praktijken - hun aanvraag kunnen indienen via een online portaal van Mediq, een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen aan de zorg. Mediq is een van de leveranciers die vanaf het eerste uur nauw samenwerkt met LCH om de schaarste op te lossen.

  Je dient bij het aanvragen rekening te houden met de RIVM richtlijnen voor gepast gebruik van PBM en ons eigen triage stappenplan. Op basis daarvan is voor slechts een kleine groep patiënten persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Door selectief te zijn bij het aanvragen, zorgen we dat de beschermingsmiddelen ook echt gebruikt worden bij patiënten voor wie dat nodig is. In het triage stappenplan kun je zien welke PBM je nodig hebt. Het landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft bepaald dat fysiotherapiepraktijken vanaf vrijdag 1 mei PBM kunnen aanvragen. Andere paramedische praktijken kunnen vanaf zaterdag 2 mei PBM aanvragen.

  Wanneer je PBM wilt aanvragen, dan doe je dit via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS, binnen een speciale PBM aanvraagomgeving. Nadat je een aanvraag hebt ingediend, wordt deze gecontroleerd en beoordeeld. Dat kan 1-3 dagen duren. Op basis van beschikbare voorraad bij LCH en de RIVM richtlijnen wordt vervolgens voor het gebruik van beschermingsmiddelen bekeken hoe de beschikbare voorraad kan worden verdeeld en wat jouw organisatie ontvangt. In beginsel is er genoeg materiaal, maar het kan zijn dat op een bepaald moment op een bepaalde (urgente) plek extra materiaal nodig is.

  Mediq levert vervolgens de producten aan jou uit en factureert deze ook. PBM komen mogelijk in aanmerking om op te geven bij de meerkostenregeling van Zorgverzekeraars Nederland. Dat zal duidelijk worden nadat de regeling voor de continuiteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland bekend is.

  Heb je vragen over het aanvraagproces? Bekijk de veelgestelde vragen op de Mediq website of neem contact met het klantsupportteam op via 088-8889404.

  Regels paramedische zorg nog niet verruimd

  Zoals verwacht is gisteren tijdens de persconferentie aangegeven dat de kinderopvang en het speciaal basisonderwijs de deuren na de meivakantie weer kunnen openen en dat de basisscholen deels weer kunnen starten.

  De regels voor de (para)medische zorg zijn niet verruimd. Dat geldt ook voor logopediepraktijken gevestigd op een schoollocatie. De locatie is niet leidend voor het opstarten van de werkzaamheden.

  Zie ook de onderstaande passages uit het persbericht van gisteravond:

  Voorlopig is uitoefening van contactberoepen – kappers, masseurs, nagelstudio’s – niet mogelijk. De onzekerheden voor deze beroepen zijn nog te groot. Die onzekerheid zit onder andere in de vraag of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen – waaronder mondkapjes – voor de contactberoepen nuttig en nodig is. Daarover krijgen we in de komende weken een breder advies van het Outbreak Management Team en dan volgt een nieuwe afweging.

  Voor de behandeling van (para)medische beroepen gold al een uitzondering op het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

  Initiatieven om de zorg weer op te kunnen schalen zijn vanuit het oogpunt om alle zorg weer op normaal niveau te brengen een begrijpelijke stap, maar dat kan alleen binnen in ieder geval de volgende randvoorwaarden gebeuren:

  a. De inzet op deze zorg gaat nooit ten koste van de noodzakelijke COVID-19-zorg (IC, non-IC, operatiekamers). Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de COVID-19 zorg noodzakelijk zijn, is niet acceptabel.
  b. De inzet op deze zorg brengt de opschaling van de noodzakelijke urgente reguliere zorg op de NZa-urgentielijst niet in gevaar. Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de zorg op de NZa-urgentielijst noodzakelijk zijn, is niet acceptabel.

  De NVLF werkt momenteel met de overige paramedische beroepsgroepen samen aan een plan om de eerstelijnszorg weer te kunnen opstarten. Dit plan wordt aanstaande donderdag met het ministerie van VWS en het RIVM afgestemd. Tot dit tijd blijft het huidige beleid van kracht, zoals verwoord in onderstaand bericht.

  Kunnen paramedici, zoals logopedisten, nog zorg blijven bieden?
  Ja, maar deze zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door de patiënt):

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

  De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de desbetreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.

  Klik hier voor de Kamerbrief COVID-19: Update stand van zaken.

  Compensatieregelingen corona
  Inmiddels hebben zorgverzekeraars, de overheid én gemeenten verschillende regelingen vastgesteld om zorgverleners te compenseren voor hun omzetverlies. Denk hierbij aan de compensatieregeling van de zorgverzekeraars, de compensatieregeling gemeente, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

  Deze regelingen roepen ook weer vragen op, we krijgen vragen binnen als:
  - Voor welke regeling kom ik in aanmerking?
  - Voor hoeveel wordt ik gecompenseerd?
  - Wat wordt de hoogte van de compensatie voor logopedie/
  - Wanneer kan ik een verzoek indienen?
  - Wanneer ontvang ik het geld?

  Allemaal vragen die de NVLF op dit moment ook heeft. En wij snappen ook dat jullie graag zo snel mogelijk duidelijkheid willen hebben.

  Op dit moment wordt door alle partijen hard gewerkt aan de uitwerking van de regelingen. Hoe de compensatieregeling van zorgverzekeraars bijvoorbeeld gaat uitpakken voor logopedisten kan de NVLF nu ook nog niet overzien. We blijven via PPN de komende dagen in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland en de betrokken overheidsinstanties, zoals de NZa, over de nadere uitwerking van de verschillende regelingen.

  We willen dan ook jullie begrip vragen voor het feit dat de hierboven genoemde partijen wat tijd nodig hebben om de regelingen uit te werken. Het zijn voor alle partijen, zowel de zorgaanbieders als de stakeholders, bijzondere en zware tijden, die van ons allemaal veel inzet vragen.

  Via de dagelijkse updates op de website houden wij je op de hoogte.

  TOGS-regeling uitgebreid
  Het kabinet heeft op maandag 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nogmaals uit te bereiden. Daardoor hebben diverse contactberoepen, waaronder logopedie, ook toegang tot de TOGS-regeling. Ondernemers uit de toegevoegde beroepsgroepen kunnen vanaf 15 april 2020 een aanvraag doen voor de TOGS. Hier vind je meer informatie.

  Het uitgangspunt is dat de zorgverlener start met het aanvragen van de compensatieregeling via de zorgverzekeraars. Als deze zorgaanbieder na de steun van de zorgverzekeraar nog steeds aan de voorwaarden van de TOGS voldoet, dan kan de hij/zij een aanvraag indienen bij de RVO (Rijksoverheid voor ondernemend Nederland) De RVO zal vervolgens de aanvraag toetsen.

  Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Vanmorgen zijn de voorwaarden voor deze noodmaatregel bekend gemaakt.

  Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Meer informatie vind je in dit overzicht en hier.

  Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

  Contact met ZN en ministerie van VWS
  Zowel het ministerie van VWS als Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een crisisteam paramedische zorg ingesteld. Meerdere keren per week spreken deze teams elkaar over de zorginhoudelijke en financiële gevolgen van het Coronavirus. De NVLF sluit in PPN-verband aan bij deze overleggen.

  Website rijksoverheid Coronavirus en paramedische zorg
  De Rijksoverheid heeft een website over het coronavirus, speciaal voor paramedici. Op deze pagina staat een aantal veel gestelde vragen en antwoorden. Hij zal gedurende de uitbraak van het Coronavirus regelmatig worden bijgewerkt. Klik hier om naar deze website te gaan.

  Kunnen paramedici, zoals logopedisten, nog zorg blijven bieden?
  Ja, maar deze zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door de patiënt):

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

  De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de desbetreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.

  Brief Zorgverzekeraars Nederland
  Zorgverzekeraars Nederland komt deze week met een brief waar informatie in komt te staan hoe om te gaan met zorgaanbieders per sector die financiële steun nodig hebben. In de brief wordt toegelicht welke kosten door de zorgverzekeraar worden gedekt en welke uit algemene middelen (lees: door de overheid).

  Website rijksoverheid Coronavirus en paramedische zorg
  De Rijksoverheid heeft een website over het coronavirus, speciaal voor paramedici. Op deze pagina staat een aantal veel gestelde vragen en antwoorden. Hij zal gedurende de uitbraak van het Coronavirus regelmatig worden bijgewerkt. Klik hier om naar deze website te gaan.

  Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
  Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

  Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

  Lees het hele nieuwsbericht van het ministerie van VWS hier.

 • Zorgverzekeraars

  Aanvragen Continuïteitsbijdrage
  Op de FAQ-pagina van ZN staat steeds de meest actuele informatie. Vind je het antwoord op een vraag niet op de website van ZN? Stuur ons dan een mail. Vragen die wij niet kunnen beantwoorden stellen wij zelf aan ZN.

  Aanvragen NOW 1.0 kan tot 5 juni 2020
  U kunt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aanvragen tot en met 5 juni 2020 bij UWV. Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u op de website van UWV.

  Verlenging rijksregelingen
  • Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de NOW-regeling - met aangepaste voorwaarden - met 4 maanden wordt verlengd tot eind september 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen. Aanvragen van de NOW 2.0 kan tot eind augustus. De rijksoverheid streeft naar openstelling per 6 juli 2020.
  • Ook de TOZO-regeling is verlengd en er is een vervanging voor de TOGS- regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb’ers (TVL). Meer informatie over deze regelingen vind je hier.

  Heb je een andere vraag? Bekijk dan ook onze Corona-pagina

  Wel of niet aanvragen van een UBO (Ultimate Beneficial Owner)?
  Voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage bij de zorgverzekeraars kan het nodig zijn dat de praktijk moet beschikken over een UBO.
  Maar dit geldt niet voor alle praktijken. Eenmanszaken hoeven bijvoorbeeld geen UBO aan te vragen.
  Als je geen mail of brief van Vektis hebt ontvangen, is de UBO bekend of niet nodig. Er is geen actie vereist van jouw kant.

  Achtergrondinformatie UBO
  1. Wat betekent UBO?
  UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie.
  Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie.
  Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct
  of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

  2. Waarom komt er een UBO-register?
  Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het gaat bijdragen aan het voorkomen van het
  gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register
  maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht.
  Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten.
  Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

  3. Moet ik ook UBO's gaan inschrijven?
  Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven:
  • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
  • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
  • stichtingen
  • verenigingen:
  o met volledige rechtsbevoegdheid
  o met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
  • coöperaties

  Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heb je geen opgaveplicht:
  • eenmanszaken
  • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
  • rechtspersonen in oprichting
  • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
  • publiekrechtelijke rechtspersonen

  Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk vanaf 15 mei a.s.
  Vanaf 15 mei a.s. kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, de maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

  ZN heeft alle informatie nog een keer op een rij gezet:

  Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?
  De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Voor andere zorgaanbieders wordt een afzonderlijke regeling getroffen en zij worden daarover apart geïnformeerd.

  Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?
  Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87%. De tarieven per sector vind je in het document Continuïteitsbijdrage-regeling op de website van ZN.

  Wanneer kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?
  Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei gefaseerd de continuïteitsbijdrage aanvragen. ZN is hard bezig om deze fasering uit te werken. Zodra hier meer over bekend is, hoor je dit van ons.

  Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?
  Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal. Zorgaanbieders die zijn aangesloten bij VECOZO, hebben deze autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal.

  Let op! Ben jij als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel je aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkom je bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting en autorisatie.

  Heb jij als zorgaanbieder een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
  Kijk dan op www.zn.nl/corona/zorgverzekeringswet. ZN is uitsluitend aanspreekpunt voor andere branche- en beroepsverenigingen en heeft niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan. Je kunt je vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling ook mailen naar de NVLF via logopedie@nvlf.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bundelen en deze voorleggen aan ZN.

  Heb jij als zorgaanbieder een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?
  Kijk dan op de website van VECOZO.

  Heb jij als zorgaanbieder straks een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van jou aanvraag?
  Dan kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar(s). Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over jouw continuïteitsbijdrage gaat.

  Publicatie regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vrijdag 1 mei de beleidsregelnadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking met betrekking tot de regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus vastgesteld en gepubliceerd.

  Aanvullend hierop de onderstaande stukken verschenen:

  • de circulaire met een toelichting op de regelgeving;
  • de consultatietabel met consultatiereacties van de betrokken branche- of beroepsorganisaties die toestemming hebben gegeven deze reacties hierbij openbaar te maken. In deze consultatietabel staat ook een respons van de NZa op deze consultatiereacties beschreven.

  Het doel van deze beleidsregel is een tijdelijke bekostigingsbasis creëren voor zorgaanbieders die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 te maken hebben met een omzetverlies en/of specifieke meerkosten.

  Door het vaststellen van de beleidsregel kunnen zorgverzekeraars afspraken maken met zorgaanbieders, die als gevolg van de coronacrisis en de adviezen en richtlijnen van het RIVM hun omzet zien teruglopen, maar ondertussen wel te maken hebben met doorlopende kosten. De continuïteitsbijdrage vanuit de zorgverzekeraar is een vergoeding voor de doorlopende kosten zoals loonkosten, kosten voor vastgoed en overige vaste kosten. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van de zorg te borgen, hetgeen zorgverzekeraars in staat stelt om nu en later aan hun zorgplicht te kunnen blijven voldoen.

  Zorgverzekeraars Nederland heeft op 1 mei een persbericht gepubliceerd over de uitwerking voor de continuïteitsbijdrage. 

  De NVLF gaat zich nu samen met de PPN-partners verdiepen in de consequenties en komt z.s.m. met een nadere toelichting. We houden je op de hoogte via onze website.

  Beschrijving continuïteitsbijdrage-regeling
  Vrijdag 1 mei2020 is continuïteitsbijdrage-regeling van zorgverzekeraars vastgesteld. Door zorgverzekeraars en het ZN-bureau is de afgelopen weken hard gewerkt aan de uitwerking van de regeling. Het gaat om een bijzonder steunpakket. De uitwerking ervan vroeg dan ook om zorgvuldigheid, richting zowel zorgaanbieders als premiebetalers.

  Zaterdag 2 mei heeft ZN meer informatie over de hoofdlijn van de regeling gedeeld. In dit document vind je een beschrijving van de continuïteitsbijdrage-regeling, inclusief de percentages voor de meeste beroepsgroepen en branches. Verdere informatie over de regeling en het aanvraagproces volgt later; zodra deze beschikbaar zijn zullen wij jullie dat weer laten weten.

  Wij snappen dat de continuiteitsbijdrage vragen kan oproepen. Deze vragen kun je mailen naar de NVLF via logopedie@nvlf.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bundelen en deze voorleggen aan ZN. ZN heeft laten weten niet de capaciteit te hebben om individuele zorgaanbieders te woord te staan en dus uitsluitend aanspreekpunt te zijn voor de branche- en beroepsverenigingen.

  De NVLF is blij dat er duidelijkheid is gekomen over de uitwerking van de continuiteitsbijdrage. Al roept de regeling ook vragen bij ons op, zoals Hoe vraag je de bijdrage aan? Hoe wordt een passende referentieperiode bepaald? Wat houdt de inhaalzorg in? Hoe wordt deze berekend? Deels worden deze vragen nog beantwoord zodra meer informatie over de uitwerking bekend wordt, de vragen de onbeantwoord blijven zal de NVLF samen met jullie vragen aan ZN voorleggen.


  Leestip: 'Zorgverzekeraars: Al het premiegeld naar reguliere zorg en coronarekening uit reserves' 
  Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei continuïteitsbijdragen gaan aanvragen bij zorgverzekeraars. In het reddingsplan van zorgverzekeraars krijgen zorgaanbieders nu een hoog percentage, maar levert inhaalzorg straks minder op, laten Menzis-bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar en Zorg en Zekerheid-topman Ton van Houten namens Zorgverzekeraars Nederland weten aan Skipr. “We gaan volledig uitgeven wat we aan premies hebben ontvangen.” Lees verder bij skipr >>>


  NZa werkt aan overzicht van de revalidatiezorg na corona
  Nu het aantal patiënten dat herstelt van het coronavirus toeneemt, groeit de behoefte voor gestructureerde afstemming en coördinatie van de revalidatiezorg. De NZa brengt samen met het Ministerie van VWS en ZonMw in kaart wat hiervoor nodig is.

  Inmiddels wordt steeds duidelijker dat patiënten die hersteld zijn van het coronavirus kunnen lijden aan verschillende gezondheidsklachten die door het virus veroorzaakt zijn. Patiënten kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met longklachten vanwege hoge beademingsdruk op de Intensive Care (IC), en met beweegklachten vanwege spierafname door een langdurig verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen de patiënten, die langere tijd in het ziekenhuis verblijven, lijden aan psychische klachten. Andere patiënten zijn nooit opgenomen geweest maar zijn thuis herstellende van het coronavirus.

  Vanwege de diversiteit aan klachten, zal ook de zorgbehoefte van de patiënten verschillen. Waar mogelijk kunnen patiënten dichtbij huis herstellen, maar sommige patiënten zullen moeten revalideren in een instelling.

  Samenwerking tussen zorgverleners van verschillende disciplines is veelal nodig, zowel in de eerste lijn als in een zorginstelling om alle patiënten van goede revalidatiezorg te kunnen voorzien. Dat geldt voor de zorginhoud maar ook voor de organisatie en coördinatie van de zorg.

  Overzicht herstel coronapatiënten
  Er ontstaan verschillende initiatieven in het veld voor herstel van corona patiënten, zowel in de medisch specialistische revalidatiezorg, geriatrische revalidatiezorg als in de eerstelijnszorg bijvoorbeeld paramedische zorg. In samenwerking met het ministerie van VWS en ZonMw brengen we deze initiatieven in kaart. Vervolgens brengen wij in een overzicht samen hoe de revalidatiezorg na coronazorg georganiseerd kan worden, rekening houdend met capaciteit en bekostiging. Hierbij stimuleren wij dat de zorg waar mogelijk dichtbij huis geleverd wordt.

  De NZa zet onder meer data-analyse in om inzicht te krijgen in de (verwachte) toestroom en doorstroom van patiënten. Zo willen we optimaal gebruik maken van de beschikbare capaciteit. Hiermee kunnen we doelgericht inzetten op het verlenen van zorg thuis als het kan en in een instelling als het moet. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de huidige prestaties voor de bekostiging van de zorg passend en toereikend zijn voor het herstel van corona patiënten

  De verschillende initiatieven voor herstel van coronapatiënten, de verwachte toestroom en doorstroom van corona patiënten die herstellen en de bekostiging van deze zorg brengen wij de komende tijd in een overzicht samen. Hiermee wil de NZa zorgverleners ondersteunen in het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.

   

  Prestaties Hanen-ouderprogramma, lange zitting en instructie/overleg
  De zorgverzekeraars hebben besloten om het online aanbieden van de twee Hanen-ouderprogramma’s tijdelijk te accepteren met een voorlopige einddatum van 1 juli as. Dit geldt ook voor het gebruik van de prestaties lange zitting en instructie/overleg online.

  Klik hier voor het overzicht vergoedingen logopedie online.

  Zorgen om behandelindex
  Van verschillende leden hebben we berichten ontvangen over dat zij zich zorgen maken over de effecten van de coronacrisis op de behandelindex van 2020.
  Dit is besproken in de werkgroep ‘Ontwikkeling landelijke behandelindex' en jullie kunnen erop vertrouwen dat met de effecten van de coronacrisis op de behandelindex 2020 rekening wordt gehouden. De zorginkopers die de behandelindex betrekken bij het inkoopbeleid 2021 baseren de behandelindex op de cijfers van 2018 of 2019. De coronapandemie is hierop niet van invloed.

  Tarief telefonische zitting

  Zoals jullie ongetwijfeld al hebben begrepen, hebben alle zorgverzekeraars om met ingang van 1 maart jl. tijdelijk voor alle paramedische zorg de telefonische zitting ingekocht. Inmiddels hebben zij gezamenlijk besloten om voor een telefonische zitting hetzelfde tarief te hanteren als voor een reguliere zitting.

  In sommige gevallen betekent dart dat over maart en april declaraties zijn ingediend tegen een te laag tarief. De NVLF gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars een nabetaling doen. CZ en Zorg en Zekerheid hebben dit al bevestigd.

  Klik hier voor het aangepaste overzicht van de tarieven ten tijde van de coronacrisis.


  Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik als zorgverlener zijn?
  Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. ZN heeft overzichtelijk op een rij gezet welke stappen zij kunnen volgen.
  Klik hier voor het stappenplan van ZN.


  Verduidelijking overzicht prestaties en tarieven telelogopedie n.a.v. corona
  Omdat het tarievenoverzicht 2020 met de specifieke tarieven tijdens de corona-pandemie dat we eerder plaatsten hier en daar voor verwarring heeft gezorgd, hebben we in een nieuw overzicht gefilterd welke prestaties online gegeven kunnen worden tegen welke tarieven ten tijden van de coronapandemie. De prestaties die niet in dit overzicht genoemd worden, worden dus niet vergoed als deze via telelogopedie worden gegeven.

  Tarieven
  De tarieven in het rood vallen onder de uitzonderingsmaatregel naar aanleiding van het coronavirus. Deze tarieven gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

  Download het overzicht van prestaties en tarieven voor telelogopedie n.a.v. corona hier.

  Wanneer er nieuwe prestaties aan dit overzicht worden toegevoegd of tarieven wijzigen, lees je dat hier en plaatsen we een nieuwe versie van dit overzicht. Mocht je naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via logopedie@nvlf.nl.


  Wat doen zorgverzekeraars en zorgkantoren?
  ZN heeft alle actuele informatie over wat zorgverzekeraars en zorgkantoren doen om verzekerden en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg gebundeld op een speciaal deel van hun website. Klik hier om naar deze pagina te gaan.


  Vragen over prestatie instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt
  De NVLF krijgt veel vragen over de prestatie 'instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt'.

  De zorgverzekeraars staan op dit moment niet toe dat de prestatie instructie/overleg via telelogopedie wordt geven. De NVLF heeft hen verzocht dit besluit in heroverweging te nemen. De behandeling via telelogopedie vindt nu juist vaak via de ouders plaats. Hetzelfde geldt voor de lange zitting. De groep patiënten die valt onder de prestatie lange zitting is een kwetsbare groep, die juist in deze tijd meer begeleiding nodig heeft.

  Achtergrondinformatie over deze prestatie
  De omschrijving van de prestatie Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt luidt:

  Indien het voor de logopedische behandeling van een patiënt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van de patiënt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling. De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt kan, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling.


  De prestatie instructie/overleg mag op dezelfde dag plaatsvinden als een andere prestatie. Je moet dan wel aan de NZa-verplichtingen van de beleidsregel 2020 blijven voldoen. Zo moet je twee afspraken inplannen: één met de patiënt voor de behandeling en één met de ouders of verzorgers van de patiënt voor de instructie.

  In de beleidsregel logopedie 2021 heeft de NZa omschrijving van de prestatie instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt verruimd. In de huidige omschrijving staat dat de prestatie in rekening gebracht kan worden, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is. De nieuwe omschrijving wordt 'dat indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding geeft, deze prestatie in rekening gebracht kan worden bij de logopedische behandeling'.

  Details financiële steun zorgverzekeraars
  Zondag 6 april maakten de zorgverzekeraars bekend dat zij zorgaanbieders gaan compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen een aanvraag indienen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze regeling treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Naar aanleiding van dit bericht krijgen wij vragen over details van deze steunmaatregelen. Vragen waarop de NVLF op dit moment ook nog geen antwoord heeft. De details worden namelijk de komende tijd uitgewerkt, dus hier is nog niet veel over bekend.

  Wat we nu wel weten is dat logopedisten in aanmerking komen voor de continuïteitsbijdrage. De zorgverzekeraars gaan ervan uit dat logopedisten de behandelingen merendeels hebben kunnen voortzetten via telelogopedie en dus niet nu al in acute financiële problemen dreigen te komen. Daarom komt logopedie niet in aanmerking voor vooruitbetaling van de bijdrage vanaf 14 april. Mocht dat wel het geval zijn en je dit kunt aantonen, neem dan contact op met de NVLF.

  Hieronder geven we antwoord op een aantal andere veel gestelde vragen naar aanleiding van het bericht en/of de brief van de zorgverzekeraars:

  Ik heb geen acute financiële problemen, maar ik verwacht over een paar maanden wel een terugloop van patiënten. Hoe wordt dit gecompenseerd?
  De NVLF ontvangt veel reacties over de verwachte terugloop van patiënten op langere termijn. Dit signaal zullen we meenemen in de vervolggesprekken met de betrokken stakeholders.

  Kan ik van meerdere regelingen die er nu zijn vanwege het coronavirus gebruik maken?
  Nee, als je gebruik maakt van de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars dan kom je niet in aanmerking voor regelingen van de overheid, zoals de NOW.Hoe moet de omzetdaling aangetoond worden?Dat is nog niet duidelijk. Dit wordt op momenteel uitgewerkt door een onafhankelijke partij.

  Wat betekent deze passage uit de brief van ZN precies: ‘de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis’?
  Hiermee wordt bedoeld dat als de praktijken de gemiste inkomsten later in het jaar inhalen een deel van de tegemoetkoming terugbetaald moet worden. Ook hier is de nadere uitwerking nog niet van bekend, dus hoe dit wordt vastgesteld is niet duidelijk.

  We snappen dat de brief veel vragen oproept. Alle partijen werken er momenteel hard aan om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Dus we verzoeken jullie vriendelijk nog even geduld hebben. Deze tijd vraagt veel van ons allemaal; voor jullie als zorgverleners maar ook voor de verschillende stakeholders is dit een unieke situatie waarin veel besproken en besloten moet worden.


  Zorgen om de toekomst
  Sinds begin april krijgt de NVFL veel verontruste telefoontjes en mailtjes van leden die zich zorgen maken over de effecten van de COVID-19 op de lange termijn.

  De eerste weken waren de praktijken bezig de behandelingen, die al gestart waren, voort te zetten via telelogopedie. Ook nieuwe patiënten worden via telelogopedie behandeld. Maar praktijken merken dat de toestroom van nieuwe patiënten minder wordt en met het oog op de zomervakantie maken zij zich zorgen over de continuïteit van de praktijkvoering. De andere paramedische beroepsgroepen delen die zorgen. Daarom heeft PPN, onder andere namens de NVLF en samen met KNGF en SKF, de zorgverzekeraars een noodkreet gestuurd. Lees de brief hier.

  Zorgverzekeraars vergoeden preverbale logopedie via telelogopedie
  De zorgverzekeraars hebben laten weten day zij uniform toestaan dat preverbale telelogopedie wordt  gedeclareerd onder de reguliere zitting preverbale logopedie.

  Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

  Overige prestaties zoals de lange zitting en instructie en overleg worden niet geaccepteerd.
  De NVLF heeft de zorgverzekeraars verzocht dit besluit in heroverweging te nemen. De groep patiënten die valt onder de prestatie lange zitting is een kwetsbare, die juist in deze tijd meer begeleiding nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de ouderparticipatie. De behandeling via telelogopedie vindt nu juist vaak via de ouders plaats. Hiervoor is de prestatie instructie ook bedoeld.


  Instructie/overleg ouders/verzorgers via telelogopedie
  De NVLF heeft de zorgverzekeraars verzocht het toe te staan dat de prestatie instructie via telelogopedie kan plaatsvinden. Op dit moment kun je bij geen enkele zorgverzekeraar deze prestatie in rekening brengen als deze via telelogopedie heeft plaatsgevonden.

  Prestatiebeschrijving Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt:
  Indien het voor de logopedische behandeling van een patiënt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van de patiënt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling. De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt kan, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling.

  Zilveren Kruis koopt de prestatie telefonische zitting tijdelijk in
  Veel verzekerden komen momenteel niet naar de praktijk. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom afspraken gemaakt over paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis. Je leest op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders welke dit zijn. Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. De landelijke prestatiecode 4010 Telefonische zitting logopedie is toegevoegd aan jouw overeenkomst. Het tarief dat je mag declareren is gelijkgesteld aan het tarief van de individuele zitting reguliere logopedie.

  De telefonische zitting moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt/cliënt;
  • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;
  • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt/cliënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt/cliënt afgesproken tijdstip.

  Contact met ZN en ministerie van VWS
  Zowel het ministerie van VWS als Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een crisisteam paramedische zorg ingesteld. Meerdere keren per week spreken deze teams elkaar over de zorginhoudelijke en financiële gevolgen van het Coronavirus. De NVLF sluit in PPN-verband aan bij deze overleggen.

  ZN publiceert afspraken
  De zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben samen afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorg tijdens de Coronacrisis. Lees hier meer over deze afspraken en welke afspraken zijn gemaakt.

  Sneller uitbetalen
  De zorgverzekeraars hebben de beroepsgroepen toegezegd de ingediende declaraties sneller uit te betalen.

  Contact met ZN en ministerie van VWS
  Zowel het ministerie van VWS als Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een crisisteam paramedische zorg ingesteld. Meerdere keren per week spreken deze teams elkaar over de zorginhoudelijke en financiële gevolgen van het Coronavirus. De NVLF sluit in PPN-verband aan bij deze overleggen.
  Zo zijn de onderstaande onderwerpen in deze overleggen tot stand gekomen.

  Vergoeding telelogopedie VGZ
  Zie hieronder het aangepaste overzicht voor de te declareren prestaties telelogopedie bij VGZ vanaf 1 maart 2020.

  Let op:
  • De verzekerde dient altijd in te stemmen met deze vervangende manier van zorg verlenen.
  • Er dient gebruik gemaakt te worden van een veilige verbinding.

  Prestatiecode Omschrijving Tarief Incl. opslag kwaliteitstoets
  05/4010 Telefonische zitting 12,50 .
  06/193085 Poliklinische telefonische zitting (logopedie) 12,50 .
  05/4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie 32,00 33,70
  05/4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren 63,00 65,30
  05/4312 Individuele zitting telelogopedie afasie 63,00 65,30
  06/193086 Poliklinische individuele zitting reguliere telelogopdie 32,00 .
  06/192981 Poliklinische individuele zitting reguliere telelogopedie 63,00 .
  06/192982 Poliklinische individuele zitting telelogopedie stotteren 63,00 .

  Tarief telefonische zitting DSW
  Onder verwijzing naar artikel 3 van het Specifiek Deel (Deel II) gelden de volgende tarieven. Zie ook deze brief van DSW.

  Prestatiecode Prestatiebeschrijving Tarief 2020 Ingangsdatum
  4010 Telefonische zitting logopedie € 33,55 01-03-2020

  NB 1: De Telefonische zitting logopedie kan de zorgaanbieder in rekening brengen bij de verzekerde, mits dit voorafgaand is overeengekomen met de betreffende Verzekerde.

  NB 2: Het maximumtarief is gebaseerd op vervanging van een reguliere zitting. Wanneer een telefonisch overleg korter duurt kun je het tarief naar rato delen en in rekening brengen.

  Vergoeding CZ bij DTL tijdens Corona
  CZ heeft de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor o.a. logopedie tijdens de corona-crisis gepubliceerd op haar website. Voor logopedie geldt dat naast deze wijzigingen gedurende dezelfde periode geen verwijzing nodig is voor kinderen onder de 18 jaar.

  CZ hoop dat deze maatregelen logopedisten (waar mogelijk) te ondersteunen om op een veilige manier zorg aan hun patiënten te kunnen blijven bieden.

  Menzis verhoogt tijdelijk tarieven voor telelogopedie
  Tijdens de Corona-pandemie hanteert Menzis tijdelijk* onderstaande tarieven:

  Verr
  code

  Omschrijving verr Logopedie vrijgevestigde/Wlz-instelling Profiel 1 NU Profiel 2 NU Profiel 1 tijdelijk ivm Corona Profiel 2 tijdelijk
  ivm Corona
  4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie € 29,72 € 30,72 € 35,66 € 36,66
  4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren € 59,44 € 60,44 € 71,32 € 72,32
  4312 Individuele zitting telelogopedie afasie € 59,44 € 60,44 € 71,32 € 72,32

  * Deze uitzonderingsmaatregel gaat (met terugwerkende kracht) in vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

  VGZ
  VGZ vergoedt nu tijdelijk telelogopedie. Een behandeling via beeldbellen declareer je bij VGZ ook onder de prestatiecode 4002 (en niet onder 4000).

 • Telelogopedie

  Volg voor tips en trucs over telelogopedie de Facebook-groep telelogopedie.

  Video-apps
  Er heerst nog veel onduidelijkheid over welke programma’s gebruikt kunnen worden voor telelogopedie. De ene keer wordt gezegd dat een programma voldoet aan de gestelde privacy eisen. Terwijl het andere moment het programma’s niet gezien wordt als betrouwbaar. Ook voor de NVLF is niet geheel duidelijk welke programma veilig zijn. Deze onduidelijkheid komt voornamelijk doordat er geen Programma van Eisen voor digitale zorg is vastgesteld. Hierdoor staat nergens duidelijk beschreven aan welke eisen digitale zorg moet voldoen.

  Deze problematiek is ook besproken met het ministerie van VWS. Voor zorgaanbieders die in deze Coronacrisis snel aan de slag willen met beeldbellen, adviseert VWS om zo veel mogelijk gebruik te maken van applicaties en producten die direct implementeerbaar zijn.
  Het is van belang dat deze applicatie voldoet aan AVG, NEN en ISO beveiligingsnormen voor de zorg. Het ministerie van VWS adviseert om de richtlijnen van de LHV te hanteren.

  Zie ook het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens in deze: “gebruik als het echt niet anders kan consumentenapps als FaceTime of Skype. Maar wees daarbij voorzichtig: doe het alleen bij hoge uitzondering en deel via die apps zo min mogelijk gevoelige gegevens.”

  Richtlijnen Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  Formeel dient een zorgverlenersapplicatie te voldoen aan verschillende beveiligingsnormen, waarvan NEN7510, NEN7512 en ISO27001 in deze leidend zijn. Een applicatie dient sowieso aan de AVG te voldoen - in Europa.

  Er zijn verschillende toepassingen op de markt die voor beeldbellen geschikt zijn, waaronder een aantal die speciaal voor de zorg zijn ontwikkeld. Wij geven de voorkeur aan het gebruik van deze zorgapplicaties, omdat deze naar verwachting voldoen aan de strenge beveiligingseisen die gesteld worden aan zorgapplicaties. Deze krijgen dus de voorkeur boven consumentenapps en zakelijke apps als Facetime, Skype, Zoom, enz. Het belangrijkste is dat u gebruik maakt van een toepassing die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Praktische handvatten bij het selecteren van de toepassing
  Welke toepassing het beste bij u past, kan per gebruiker verschillen. Neem in ieder geval de volgende punten mee in uw afweging:

  1. Is deze veilig genoeg?
  Formeel dient een zorgverlenersapplicatie te voldoen aan verschillende beveiligingsnormen, waarvan NEN7510, NEN7512 en ISO27001 in deze leidend zijn. Een applicatie dient sowieso aan de AVG te voldoen - in Europa.

  2. Kosten voor gebruik
  Sommige toepassingen zijn gratis, maar de meeste hebben een abonnementsdienst. Deze kunnen per consult of per maand worden gerekend. Kosten zijn soms ook afhankelijk van aantal gebruikers die ermee werken. Op dit moment zien we dat sommige betaalde diensten gratis worden aangeboden in verband met de corona-pandemie.

  3. Hoe gemakkelijk is het in gebruik te nemen?
  Is een dienst te gebruiken door middel van een app of browser? Of moet er echt een implementatie plaatsvinden in uw lokale ICT-landschap? En wat betekent dat voor de patiëntkant? Is een account noodzakelijk per gebruiker (ook de patiënt)?

  4. Systeemeisen
  Sommige applicaties zijn alleen beschikbaar voor iPhone gebruikers (zoals Facetime) of alleen voor bepaalde browsers geschikt, waardoor ze minder breed inzetbaar zijn.

  Voorbeelden van concrete applicaties/programma’s en ons advies:

  Skype (gratis versie), Facetime en Whatsapp
  Toepassingen als Skype, Facetime en WhatsApp voldoen niet geheel aan de beveiligingseisen die wet- en regelgeving daaraan stellen (AVG, NEN en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg). Het is belangrijk om u bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s bij gebruik van WhatsApp of FaceTime. Bijvoorbeeld dat de patiëntgegevens op servers van Facebook kunnen worden opgeslagen. We raden het gebruik van deze toepassingen daarom af. Als u een veiliger optie voor handen heeft, gebruik die dan.

  Zoom/Skype for business/Wereby
  Deze zakelijke aanbieders bieden als voordeel dat het mogelijk is zonder ingewikkelde installaties aan de slag te gaan, waarbij de één-op-één gesprekken meestal gratis aangeboden worden. Dit zijn veelal echter internationale bedrijven waarbij geen specifieke Nederlandstalige ondersteuning is en uitgegaan wordt van zelfredzaamheid van zowel de arts als de patiënt. Omdat deze applicaties niet specifiek voor de zorg ontwikkeld zijn, is het niet duidelijk in hoeverre ze aan alle genoemde veiligheidseisen voldoen.


  Programma’s digitale zorg

  Hier vind je een overzicht van de programma’s die je kunt gebruiken voor een videoconsult. 


  ClickDoc kosteloos beschikbaar

  ClickDoc, een programma voor videobellen/videoconsultatie, is nu kosteloos beschikbaar. Eigenaar CGM hoopt op deze manier bij te dragen aan de grote impact die het Coronavirus momenteel heeft. ClickDoc is getoetst door VWS. Klik hier voor meer informatie.


  Telelogopedie

  Steeds meer logopedisten overwegen cliënten online te behandelen. Meer informatie over telelogopedie vind je hier.

 • Kwaliteitsregister Paramedici

  KP regeling compensatie werkervaring vanwege Corona
  Er is veel aan de hand. De coronamaatregelen raken ons allemaal. Het uitgangspunt van KP is dat geregistreerden niet de dupe mogen worden bij herregistratie. Paramedici treffen vanwege corona, ongeacht de setting waarin zij werken, specifieke maatregelen voor zowel de continuïteit als de kwaliteit van de paramedische zorgverlening.

  Nu zorgverzekeraars de omzet van sommige paramedici compenseren, is het redelijk en billijk dat KP coulant omgaat met de uren die normaal gesproken passen bij de omzet. Vandaar dat het gedurende de coronaperiode is toegestaan dat geregistreerden, ongeacht in de setting waarin zijn werken, werkervaring kunnen opvoeren. Dit geldt dan voor alle paramedische beroepsgroepen die bij KP zijn aangesloten.
  In onderstaand bestand vindt u meer informatie over deze regeling en hoe u de werkervaring kunt berekenen.

  https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/SiteAssets/Lists/InfoItem/AllItems/Regeling%20compensatie%20werkervaring%20vanwege%20corona.pdf

  Meer veelgestelde vragen aan het KP over het coronavirus en een overzicht van alle compensatieregelingen staat hier: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/algemeen/corona.aspx

  Verruiming coronamaatregelen KP
  Gisteren lieten we weten dat we met het KP in gesprek waren over de mogelijkheid om KP-punten toe te kennen voor:

  1. kwaliteitskringbijeenkomsten die niet door kunnen gaan vanwege de huidige maatregelen m.b.t. coronavirus.
  2. de inspanningen van logopedisten om de omschakeling naar online behandeling te maken.

  De reden dat het KP en de NVLF hierover in gesprek zijn gegaan is enerzijds dat we logopedisten graag willen belonen voor de extra inspanning die zij leveren om continuïteit van zorg te waarborgen in deze bijzondere tijd. Anderzijds willen het KP en de NVLF voorkomen dat je als logopedist in de problemen komt voor wat betreft de herregistratie.

  De NVLF en het KP hebben afgesproken geen punten toe te kennen voor kringbijeenkomsten die niet zijn doorgegaan. De verplichting vervalt voor minimaal vier bijeenkomsten per jaar in 2020, waardoor het niet noodzakelijk is om de kringbijeenkomst te verzetten naar een moment later in het jaar. De kringbijeenkomsten kunnen ook online worden georganiseerd. Puntentoekenning voor bijeenkomsten die niet hebben plaatsgevonden past niet bij kwaliteitsregistratie. Als alternatief is onderstaande nieuwe aanvullende regeling uitgewerkt.

  De NVLF en het KP hebben nu een manier gevonden om punten toe te kennen voor de omschakeling naar online behandelen: de KP regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische zorgverlening. Door deze regeling is het mogelijk om eenmalig 8 punten op te voeren voor het omschakelen naar online behandeling. Deze punten vallen onder overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Dit is dezelfde categorie als de activiteiten binnen de kwaliteitskring. Deze regeling is gebaseerd op vertrouwen. Er wordt daarom geen bewijslast gevraagd.

  Mocht je, ondanks deze maatregelen, toch punten tekort komen voor je herregistratie, dan kan je gebruikmaken van de KP Incidentele corona dispensatieregeling. Met deze regeling krijg je verruiming om te werken aan deskundigheidsbevordering. Verder is ADAP buitengewoon coulant bij reeds ingediende of in te dienen accreditatie aanvragen voor bij- en nascholing. Ook die zal steeds meer in digitale vorm worden aangeboden.

  Meer weten? Kijk ook op het coronadossier op de website van KP.

  Veel gestelde vragen Corona Kwaliteitsregister Paramedici
  Geregistreerden en scholingsaanbieders vragen zich af hoe om te gaan met problemen
  rondom herregistratie of met accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten die worden
  veroorzaakt door de Corona-uitbraak. KP heeft een Incidentele coronadispensatieregeling vastgesteld
  om geregistreerden tegemoet te komen. Ook is ADAP voor scholingsaanbieders coulant bij de
  beoordeling van accreditatie verzoeken voor bij- en nascholing. Op basis hiervan is een overzicht van
  veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld. Bekijk ze hier.

  Aanpassingen incidentele coronadispensatieregeling KP
  De wijziging houdt met name in dat er bij de periode die volgt op deze regeling geen voorschot wordt genomen, maar dat er weer een periode van 5 jaar wordt toegekend na het afronden hiervan. Ook wordt er vooralsnog een half jaar uitstel toegekend. Bekijk de dispensatieregeling.

  Incidentele Coronadispensatieregeling KP
  Het KP krijgt steeds meer vragen van geregistreerden die in de knel komen met herregistratie, omdat er vanwege het Coronavirus scholingen worden gecanceld. Voor deze geregistreerden is er de Incidentele Coronadispensatieregeling. In dit document vind je meer uitleg over hoe je daarvoor in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wat de verschillen zijn met de reguliere dispensatieregeling. Mocht je vragen hebben, het KP blijft dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.

Informatie voor de tweedelijn

 • Advies

  Advies zorgverleners buiten het ziekenhuis
  Op deze pagina van het RIVM vind je een duidelijk advies voor zorgverleners die buiten een ziekenhuis werken. Je leest hier o.a. wanneer je thuis moet blijven en wanneer je weer aan het werk kunt.

  Verder voorziet het RIVM het land van actuele informatie. Zij hebben veel informatie gebundeld in ‘vragen en antwoorden’ en geven professionals in de zorg en specifiek de GGD en ziekenhuizen informatie over hoe te handelen bij een patiënt met verdenking op COVID-19.

 • Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19

  Versie 1.4 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
  Er is een nieuwe versie beschikbaar van de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 met een paar aanpassingen naar aanleiding van het webinar van vrijdag 17 april, o.a. bij de onderwerpen:

  • Beschermende maatregelen
  • Aanbevelingen
  • Communicatie
  • Algemeen, logopedische behandeling

  Bekijk versie 1.4 hier.

  Save the date
  Op vrijdag 17 april organiseren we om 13.00 uur een webinar waarin Hanneke Kalf antwoord geeft op veel gestelde vragen over de factsheet Logopedisch handelen bij COVID-19.

  Meer informatie over o.a. aanmelden en het insturen van vragen lees je aanstaande dinsdag (14/4) op www.nvlf.nl en in de nieuwsbrief van de NVLF.

  English version Fact sheet Covid-19 available
  Together with clinicians, the NVLF has drafted a fact sheet with recommendations for the assessment and treatment by speech-language therapists (SLT) of hospitalised patients or clients with (suspected) infection with the coronavirus causing Covid-19. Click here to open the document.

  Versie 1.3 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
  Er is weer een update van de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar. Bekijk versie 1.3 hier. In deze versie vind je een update van de adviezen voor hoge risico handelingen bij patiënten die niet verdacht of nog niet getest zijn.

  Over de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 
  Van logopedisten werkzaam in de intramurale zorg ontving de NVLF het signaal dat er behoefte bestaat aan vakinhoudelijke informatie over logopedisch handelen bij coronapatiënten. Ook zijn er vragen over de rechten en plichten van werkgever en werknemer tijdens deze crisis. Bijvoorbeeld als je werkgever je vraagt om tijdelijk andere taken uit te voeren. De NVLF wil jullie graag voorzien van de informatie die jullie nodig hebben om veilig je werk te kunnen uitvoeren.

  De NVLF heeft daarom in samenwerking met Hanneke Kalf een factsheet opgesteld om richting te geven aan het logopedisch handelen bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname. Daarnaast zijn er printbare communicatiekaarten beschikbaar (IC ABC-tekst, IC pictogrammen, IC QWERTY-tekst), opgesteld door o.a. KMD. Download hier afbeeldingen om effectieve communicatieve vaardigheden te ondersteunen

  De factsheet wordt periodiek aangevuld met nieuwe wetenschappelijke kennis en best practices. We willen jullie uitnodigen om vragen, ervaringen en tips voor collega’s en handige materialen te delen met de NVLF, zodat wij deze kunnen voorleggen aan een expertpanel uit het werkveld onder leiding van Hanneke Kalf. Heb je informatie of materialen die je wilt delen met collega’s? Stuur een mail naar logopedie@nvlf.nl.

Arbeidsgerelateerd

Mag ik de werkzaamheden van mijn medewerkers overnemen tijdens de corona-pandemie? De medewerker heeft immers een vangnet door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
Dat kan. De nieuwe regeling NOW is in de plaats gekomen van de werktijdverkorting. Het is een financiële tegemoetkoming voor de werkgever waarbij er naar het omzetverlies wordt gekeken. Dit omzetverlies moet door de werkgever wel worden aangetoond.

Wie het werk precies uitvoert is niet zo van belang. Er worden geen WW-rechten meer verbruikt van de werknemers bij deze regeling.

Corona & arbeidsrecht: veel gestelde vragen
Kan mijn werkgever mijn verlof intrekken? Kan ik door mijn werk verplicht worden om op een andere afdeling te werken? En hoe zit het met loondoorbetaling als ik in quarantaine moet? Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van vragen waar zorgprofessionals tegen aan lopen. Daarom heeft FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, waarvan de NVLF een van de federatiepartners is, een FAQ gepubliceerd die zij zo nodig dagelijks uitbreiden of actualiseren.

FAQ arbeidsrechtelijke vragen COVID-19
Behalve zorginhoudelijke vragen leidt het coronavirus ook tot allerlei arbeidsrechtelijke vragen. Werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid en guidelines op arbeidsvoorwaardelijk gebied. FBZ geeft op veel gestelde vragen een antwoord. Bekijk ze hier.

Effecten Coronavirus op dagelijks praktijkvoering
De VvAA heeft een dossier samengesteld met actuele informatie over de effecten van COVID-19 op de dagelijkse praktijkvoering. Heb je vragen over bijvoorbeeld verzekeringen, financiën, juridische zaken of specifieke werkgeversvragen? Dan zou je dit dossier op hun website kunnen raadplegen om te kijken of je daar het antwoord vindt op jouw vraag.

Maatregelen ter tegemoetkoming werkgevers
Gisteren heeft het Kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven, werknemers en ZZP-ers te beperken. De belangrijkste maatregelen worden in dit document nog eens op een rijtje gezet.

Hoe zit het met doorbetaling van loon?
SD Worx heeft een overzichtelijk schema gemaakt hoe het zit met het doorbetalen van loon. Bekijk hier het schema.

Het coronavirus en loonbetaling
Als gevolg van het coronavirus is een dagelijks groeiend aantal in Nederland wonende en werkende mensen ziek geworden. Zij zitten in Nederland of in het buitenland in quarantaine. Die mensen kunnen niet naar hun werk, ondanks dat zij zich misschien niet eens ziek voelen. Hebben zij wel recht op loon?
Je leest het antwoord op deze vraag hier.

Werkgeversadvies ArboNed
ArboNed heeft een uitgebreid werkgeversadvies coronavirus opgesteld, deze is ook goed toepasbaar voor praktijken met personeel.

Ook MKB Nederland heeft informatie over het Coronavirus op een rij gezet, maar dan specifiek voor ondernemers. Bij hen vind je onder andere informatie over het aanvragen van een tijdelijke WW-uitkering voor werknemers voor niet-gewerkte uren.