Districten

Er zijn tien districten waarbinnen onze leden beroepsmatig actief zijn. De leden binnen een district komen minimaal één keer per jaar bij elkaar. Op deze districtbijeenkomsten ontmoet u in informele sfeer andere collega's en medewerkers van het NVLF-bureau. Het is een mooie gelegenheid om nieuwe contacten te maken en kennis en ideeën uit te wisselen. De districtsbijeenkomsten worden georganiseerd door het NVLF-bureau. De data van de bijeenkomsten vindt u in de agenda op de home pagina.

Afvaardiging Ledenraad
Uit elk district worden leden gekozen die het district vertegenwoordigen in de Ledenraad. Zo heeft u zeggenschap over het beleid van de vereniging via de weg van de gekozen afvaardiging. Ieder district zorgt (bij voorkeur) voor een afvaardiging van één persoon per werkterrein: gezondheidszorg, onderwijs, vrije vestiging.