Log in

Op 16 april is het de dag van de stem. Door de jaren heen heb ik veel zanglessen gegeven. In Nederland, in Amerika, in China en het blijft me verbazen dat mensen over de hele wereld het ontzettend spannend vinden om hun stem te laten horen. Ze komen soms trillend de eerste les binnen. Ze geven aan dat ze het eng vinden om luid te zingen, bang zijn dat anderen hen horen en soms durven ze pas na jaren zangles een keer voor iemand anders dan hun zangdocent te zingen. Tijdens de opleiding logopedie merkte ik dat medestudenten het eng vonden om een glijtoon te maken of een messa di voce te doen. Als ik workshops doe in bedrijven willen mensen graag tips over hoe ze wat zelfverzekerder kunnen klinken in een vergadering of wat ze kunnen doen aan een bibberende stem tijdens een sollicitatiegesprek. Maar waarom is het voor al die mensen zo eng om