fotonvlf
Sacha Bruno

Functie: Logopedist, orthopedagoog Aandachtsgebied: Gehoor, dysfagie, aerofagie en sgb, stem/globus, slikvideo/fees

foto1
Petra Sloot

Functie: Logopedist, klinisch linguïst, kerndocent Aandachtsgebied: Neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen

Maaske Treurniet bijsnede
Maaske Treurniet

Functie: Lid Verenigingsbestuur, logopedist, docent, onderzoeker Aandachtsgebied: Preverbale logopedie

foto FB
Liesbeth Zoontjens

Functie: Logopedist Aandachtsgebied: Stotteren en broddelen

Kim
Kim Sanders

Functie: Logopedist en klinisch gezondheidswetenschapper Aandachtsgebied: Gehoor, communicatie en dysfagie bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Foto Astrid de Vries - van de Lustgraaf 1024x1024
Astrid de Vries

Functie:| Logopedist trainer (NLP) Aandachtsgebied: Stem / adem, transgenders, oncologie

VACATURE

De commissie vakinhoud heeft plaats voor nieuwe leden. Lees de vacature *hier

. Over de commissie Het verenigingsbureau en bestuur vragen de commissie vakinhoud advies over diverse onderwerpen. Je kunt hierbij denken aan: * Is de beroepsgroep voldoende vertegenwoordigd in de multidisciplinaire richtlijn stemstoornissen? * Hoe zorgen we ervoor dat de herziene versie van de NVLF richlijn dossiervorming kwaliteit borgt en beperken we tegelijkertijd de administratieve lasten? * Sluit deze nieuwe activiteit voor de kwalitieitscriteria van het KP aan op de dagelijkse praktijk?

Naast een adviserende rol zijn de leden ook ene verbindende factor tussen werkveld en vereniging. De leden halen signalen uit het werkveld op en delen deze binnen de commissie. Ze denken mee hoe de NVLF kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en knelpunten uit d epraktijk

Vergaderdata 2023: De commissie komt maximaal 6 keer per jaar op maandagavond bij elkaar. In 2024 zijn de vergaderingen gepland op: ma. 29 januari, ma. 17 april25 maart, ma. 27 mei, ma. 9 september, ma. 25 november

Algemeen

*Reglement commissies NVLF