Zilveren Kruis trekt claims in

De NVLF heeft zich de afgelopen periode samen met Eldermans|Geerts ingezet om de controle van Zilveren Kruis op de uitzet van het klantervaringsonderzoek in 2017 in heroverweging te nemen. En met succes. Zilveren Kruis is als gevolg van deze actie tot de conclusie gekomen dat voor het merendeel van de logopedisten een claim niet op zijn plaats is.

minister bruins

Er wordt door Zilveren Kruis geen aanspraak meer gemaakt op een vergoeding bij de praktijken waarbij te weinig vragenlijsten zijn verzonden. Gebleken is dat er een hoop is mis gegaan bij het versturen van de vragenlijsten, dit blijkt niet volledig automatisch te zijn verlopen. Dit is in tegenstelling tot wat de NVLF en de leden dachten. Zilveren Kruis heeft toegezegd dat praktijken die de vergoeding al betaald hebben dit gerestitueerd krijgen.

Zilveren Kruis handhaaft de claim wel voor partijen die geen contract hadden gesloten met een meetbureau. De reden hiervoor is dat praktijken die geen meetbureau in de arm hebben genomen ook nooit vragenlijsten hebben kunnen versturen. De NVLF vindt het begrijpelijk dat Zilveren Kruis bij die praktijken het verschil tussen het door Zilveren Kruis betaalde tarief en het tarief waar deze praktijken zonder PREM-verplichting aanspraak op hadden kunnen maken terugvordert.