Heroverweging herziening criteria herregistratie Hanen-ouderprogramma’s

Op het besluit om werkervaring en studiebelastingsuren (SBU’s) te gaan eisen bij herregistratie Hanen-ouderregister (net als bij overige registers) heeft de NVLF meerdere reacties ontvangen. Daarom heeft de NVLF het besluit heroverwogen en besloten om de criteria naar beneden bij te stellen.

NVLF herziet herregistratie Hanen-ouderregister lo

De werkervaring is verlaagd van twee naar een oudercursus. De verplichting voor een aantal SBU’s is vervallen. De belangrijkste reden is dat er op dit moment onvoldoende scholingsactiviteiten worden aangeboden om aan deze verplichting te voldoen.

Herziene criteria
Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet men voldoen aan onderstaande  criteria:

  1. Lidmaatschap Hanen Centre: u dient In het bezit te zijn van geldige Canadese certificaten van ‘the Hanen Centre’ van de afgelopen vijf jaar.
  2. Werkervaring: u moet aantoonbaar minimaal één oudercursus MDW of PDMT hebben gegeven.

Klik hier voor de criteria herregistratie.