Criteria kwaliteitstoets 2019 bekend

De NVLF heeft de afgelopen maanden met een groep leden gewerkt aan de herziening van de criteria kwaliteitstoets. De criteria kwaliteitstoets 2019 zijn bekend. In dit nieuwsbericht leest u wat de wijzigingen zijn ten opzichte van 2018.

prem

Klik hier voor de criteria Kwaliteitstoets 2019.

Wijzigingen in de criteria kwaliteitstoets
In onderdeel 1 ‘Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets’ en 3 ‘Organisatie van de praktijk’ zijn een aantal criteria geschrapt. In onderdeel 2 ‘NVLF richtlijnen’ is de richtlijn TOS toegevoegd.

U vindt hier een overzicht van de aanpassingen.

Vernieuwd uitgangspunt kwaliteitstoets
Belangrijk uitgangspunt bij de evaluatie was om samen met de leden te kijken hoe de aangepaste kwaliteitstoets kan bijdragen aan administratieve lastenverlichting. De opdracht vanuit het verenigingsbestuur was om minimaal 30% van de criteria te schrappen. Aan de hand van een ledenenquête en een werkgroep is gekeken wat geschrapt kan worden uit de criteria kwaliteitstoets. Hierbij is het oorspronkelijke doel van de kwaliteitstoets (‘toetsing van minimale wettelijke eisen en normen’) opnieuw geformuleerd. Als doel is nu gebruikt: de kwaliteitstoets toetst minimale wettelijke normen en eisen die noodzakelijk zijn voor goede logopedische zorg.

Het schrappen in de criteria kwaliteitstoets is een eerste stap in het traject rondom ‘schrappen en verbeteren’. Werken volgens richtlijnen en wetgeving blijft overeind staan. Dit betekent dat u bijvoorbeeld volgens de NVLF richtlijn logopedische dossiervorming de gegevens blijft vastleggen. Deze verplichting blijft wel van kracht. Het is echter niet meer zo dat alles getoetst wordt tijdens de audit.

Reactie zorgverzekeraars
De zorgverzekeraars hebben hun reactie gegeven op de aanpassingen criteria kwaliteitstoets. Zij kunnen zich niet vinden in de wijzigingen. Ze vinden de kwaliteitstoets nu te veel ‘uitgekleed’. De zorgverzekeraars die de toets gebruiken in hun differentiatiebeleid gaan nu bekijken hoe ze de toets gaan opnemen in de overeenkomsten van 2019. De NVLF is erg teleurgesteld in de reactie van de zorgverzekeraars. Ondanks de bezwaren van de verzekeraars heeft de NVLF er toch voor gekozen om de aanpassingen door te zetten. We staan als beroepsvereniging achter het terugdringen van administratieve lasten. We hebben er vertrouwen in dat de kwaliteit van zorg goed blijft ondanks dat er minder getoetst wordt. In de contacten met de individuele zorgverzekeraars bespreekt de NVLF de komende periode de eventuele consequenties voor de overeenkomsten 2019.

Ingangsdatum criteria kwaliteitstoets 2019
De aangepaste criteria gelden vanaf 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 moeten de nieuwe criteria te herleiden zijn uit de dossiers. Vanaf 1 juli 2018 kunt u de nieuwe criteria gaan vastleggen in de patiëntendossiers. De criteria worden een half jaar van tevoren bekend gemaakt om hen ‘eigen te maken’.

De auditbureaus, softwareleveranciers en zorgverzekeraars worden ook op de hoogte gesteld van de aanpassingen. 

Zelfcheck
Ook dit jaar ontwikkelt de NVLF een ‘Zelfcheck Kwaliteitstoets’ waarmee u kunt testen of u voldoet aan de criteria kwaliteitstoets. Deze is in juli beschikbaar. Zodra de Zelfcheck op de website van de NVLF staat laten we dat weten via de nieuwsbrief. 

Meer weten over de Kwaliteitstoets?
Klik hier voor meer informatie.