Kabinet: Ontregel de zorg

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben op 23 mei 2018 een actieplan gepresenteerd om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie.

bewaartermijn 250x175

Het actieplan (Ont)Regel de Zorg zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.

Zorgverleners zijn op dit moment heel veel tijd kwijt aan administratie, waarvan zij de helft als onzinnig beschouwen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk en is niet goed voor het werkplezier. Dat moet anders vinden de drie bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook de logopedisten hebben te maken met overbodige bureaucratie. Om de toenemende regeldruk een halt toe te roepen zijn in maart en april 400 leden tijdens zes disctrictsbijeenkomsten aan de slag gegaan met voorstellen voor schrappen en verbeteren. De belangrijkste en meest tijdrovende processen zijn onder de loep genomen. De uitkomsten van de schrap- en verbetersessies hoopt de NVLF voor de zomer aan te bieden aan de minister.

Het ministerie van VWS heeft een website gelanceerd met alle informatie over het actieplan (Ont)Regel de Zorg.

Ga naar website