Schrappen en verbeteren: Hoe nu verder?

Eind april is tijdens de districtsbijeenkomst in Venlo de laatste groep leden aan de slag gegaan met het doen van voorstellen voor het schrappen of verbeteren van de belangrijkste en meest tijdrovende processen. Het resultaat na zes disctrictsbijeenkomsten is een flinke lijst met voorstellen tot schrappen of verbeteren.

db 250x175

Enkele veelgenoemde en/of opvallende voorstellen (in willekeurige volgorde):
- KP: de formats voor de kwaliteitskringen kunnen minder strak, ze moeten slechts ondersteunend zijn;
- KP: extra behaalde KP punten (> 160) moet je kunnen meenemen naar een volgende termijn;
- KP: “KP ja, audit neen”;
- EPD/ICT: minder klikken en dubbele velden kunnen geschrapt worden;
- EPD/ICT: PREM, Zorgmail en Zorgdomein gratis
- Richtlijn Dossiervorming: alleen hulpvraag, diagnose, hoofddoel en evaluatie verplicht vastleggen, hoe je daar komt niet (zoals anamnese);
- Zorginhoudelijke richtlijnen: houd de richtlijnen kort en bondig, geef alleen de hoofdpunten aan;
- Zorginhoudelijke richtlijnen: “Richtlijn geeft richting, geen verplichting”;
- Overig: een minder lange bewaartermijn voor medische dossiers (15 jaar bewaren vanaf de leeftijd van 18 jaar werd vaak genoemd).

Benieuwd naar de volledige lijst? Klik op onderstaande button om hem te downloaden.

Hoe nu verder?
Er is een externe projectleider aangesteld. Zij gaat zich, samen met beleidsmedewerkers van de NVLF, in de lijsten verdiepen om te bepalen hoe nu verder.  Zo gaat zij onder andere in kaart brengen welke punten door de NVLF en haar leden relatief snel en gemakkelijk, zonder negatieve consequenties, opgepakt kunnen worden en welke punten een langere adem vragen omdat we afhankelijk zijn van politiek, zorgverzekeraars of andere externe partijen.

Volledige lijst voorstellen schrap- en verbetersessies 2018