Klankbordbijeenkomst Concept Consensusdocument FEES

Op 13 juni organiseert de NVLF een klankbordbijeenkomst met als onderwerp het concept consensusdocument FEES. Dit document is ontwikkeld door een door de NVLF ingestelde werkgroep onder leiding van Hanneke Kalf. De bijeenkomst is opengesteld voor alle NVLF leden die werken met FEES, of willen gaan werken met FEES. 

Als u deelneemt aan de bijeenkomst krijgt u het document van tevoren (week 21) toegestuurd zodat u zich kunt voorbereiden. Let op! U kunt alleen reageren op het document als u deelneemt aan de bijeenkomst. De reden hiervoor is dat het nodig is om met elkaar in gesprek te gaan over dit document, en dat kan alleen als u aanwezig bent.

Aanleiding ontwikkeling
Tot nu toe bestonden er nog geen landelijke afspraken over bekwaamheidsniveaus met volumenormen voor logopedisten. Een door de NVLF ingestelde werkgroep nam onder leiding van Hanneke Kalf het initiatief tot een consensusdocument voor de beroepsgroep. Het doel van dit document is om enerzijds te voorkomen dat logopedisten die onvoldoende bekwaam zijn FEES uitvoeren (met mogelijk onjuiste interpretatie en behandeladviezen voor de patiënt als gevolg); anderzijds om logopedisten die voldoende dysfagiepatiënten zien en toegang hebben tot het zelfstandig uitvoeren van FEES aan te moedigen om zich daarin te bekwamen.

Punten
Voor deze bijeenkomst krijgt u 2 punten in de categorie ‘Overige Deskundigheidsbevorderende activiteiten’ van het Kwaliteitsregister Paramedici. Het betreft de activiteit ‘Deelname aan beroepsgerelateerde commissies, platforms en bestuur van de beroepsvereniging’. De certificaat kunt u na de bijeenkomst downloaden via Mijn NVLF.

Zorg ervoor dat u, voor aanmelding, eerst inlogt op de NVLF-website.

Datum en tijdstip:
2018-06-13T18:30:00 2018-06-13T21:00:00
Locatie:
NVLF
Adres:
Steinhagenseweg 2b
3446 GP Woerden
Aanmeldperiode:
2018-05-01T12:00:00 2018-06-03T12:00:00