Vaststellen identiteit
U hoeft het BSN niet op te vragen als u deze (bijvoorbeeld via een verwijzing) heeft verkregen van een andere zorgaanbieder die de juistheid van het BSN al eerder heeft vastgesteld. Indien het BSN van een patiënt is verkregen via een zorgverzekeraar (het verzekeringspasje of na controle op verzekeringsrecht bij VECOZO, de COV-check), kan dit worden overgenomen in de administratie. Als u twijfelt aan de juistheid van het BSN, moet u het nummer verifiëren bij VECOZO via de COV-check of via de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z).

Vaststellen identiteit minderjarige patiënt
Anders dan bij de algemene legitimatieplicht (die geldt vanaf 14 jaar), geldt er in de zorg geen leeftijdsgrens. De legitimatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een arts, logopedist of andere zorgverlener gaan. Ook een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van de ouder was tot nu toe geldig ter identificatie van het kind. Zolang als het paspoort van een ouder geldig is, blijft de bijschrijving in het (geldige) paspoort van de ouder voldoende. Zodra de geldigheidsdatum van dat paspoort verlopen is, moet voor het minderjarige kind een eigen identiteitsbewijs worden aangevraagd.
Als een minderjarige patiënt geen eigen paspoort/identiteitskaart heeft of niet is bijgeschreven in het paspoort van de ouders, is een uittreksel uit het GBA van het kind ook een optie. Lukt dat allemaal niet, dan kan formeel de identiteit van het kind niet worden vastgesteld. In dat geval mag het BSN niet gebruikt worden in de communicatie en wordt er gecommuniceerd op basis van persoonsidentificerende kenmerken (geboortedatum, geslacht, naam etc.). Voor de declaratie richting de zorgverzekeraars kunt u in deze situatie bij het BSN 999999999 invullen. Hetzelfde principe kunt u toepassen bij het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs bij volwassenen.

Opvragen BSN
Het opvragen van het BSN kan op twee manieren: bij VECOZO via de COV-check of via de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z).

Vecozo
Voor het gebruik van Vecozo kunt u zowel een UZI als een Vecozo certificaat gebruiken. Vecozo certificaten zijn gratis. Vecozo gebruikt u voor het aanbieden van uw declaraties en de controle op verzekeringsrecht (COV). U mag er van uitgaan dat het BSN dat u ontvangt is geverifieerd door de verzekeraar. U ontvangt alleen de naam, geboortedatum en de verzekeringsgegevens terug maar geen adresgegevens.

Het is Vecozo niet toegestaan om adresgegevens mee te sturen. De reden hiervoor is: Het opvragen van adresgegevens van personen in het kader van de BSN controle is een privacygevoelige aangelegenheid. Daarom kan dat alleen onder zeer strikte voorwaarden (met een UZI certificaat).

Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg (SBV-z)
Indien u het BSN wilt verifiëren via de SBV-Z moet u zich als zorgverlener kunnen identificeren bij de SBV-Z. Dat kan door gebruik te maken van een UZI-pas of een UZI-servercertificaat. Met een UZI-certificaat worden ook adresgegevens van cliënten teruggekoppeld, die direct kunnen worden gebruikt voor de aanleg van een dossier. Aan gebruik van UZI middelen (passen en servercertificaten) zijn kosten verbonden.

Identificatie patiënt
Bij een nieuwe patiënt moet de identificatie van de patiënt vastgesteld worden. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van een geldig ID-bewijs. Het nummer van het ID-bewijs wordt vastgelegd in het dossier. De logopedist mag geen kopie maken van het identiteitsbewijs.

Handige documenten
BSN Stappenplan voorblad
BSN Stappenplan 1
BSN Stappenplan 2
BSN Stappenplan 3
Folder BSN patiënten
Folder BSN zorgaanbieders
Wachtkamerposter BSN