Lees verder

Bespreking/recensie uit LM#1 2019

L. van den Engel- Hoek e.a., 2018, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum, 208 pag., € 33,95, ISBN 9789023255505, 5e herziene druk

Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg

Onlangs is de 5e herziene druk van dit boek, waarvan de auteurs allen werkzaam zijn binnen de afdeling Revalidatie, Logopediekinderen van het Radboudumc in Nijmegen, verschenen.

Het boek is primair geschreven voor logopedisten en logopediestudenten, hoewel het ook voor andere hulpverleners die met jonge kinderen met eet- en slikproblemen in aanraking komen zinvol kan zijn. Als ervaren prelogopedist heb ik dit boek standaard bij mijn voorbereidingen voor diagnostiek en behandeling op mijn bureau liggen. Onmisbaar in de prelogopedie. Deze herziene druk biedt echt weer nieuwe informatie. Zo worden, in vergelijking met de 4e druk van dit boek, nieuwe onderzoeksmethoden beschreven voor bijvoorbeeld de problemen bij het drinken uit borst of fles, het kauwen en het drinken uit een beker. Eveneens nieuw is het hele hoofdstuk dat gewijd is aan speekselcontrole. Zeer bruikbaar in de dagelijkse logopedische praktijk.

Het boek bestaat uit 3 delen. Deel 1 beschrijft de normale ontwikkeling van het slikken, principes van het motorisch leren en ouderbegeleiding. In deel 2 komen de verschillende eet- en drinkvaardigheden aan de orde waarbij zowel de normale ontwikkeling als de begeleiding bij problemen wordt beschreven. Deel 3 beschrijft de begeleiding van specifieke groepen met kinderen met eet- en slikproblemen, zoals kinderen met aangeboren afwijkingen in het mond- en keelgebied, kinderen met genetische syndromen, kinderen met neurologische aandoeningen en de begeleiding van kinderen met langdurige sondevoeding. Ook de gedragsmatige aspecten van eet- en slikproblemen komen aan de orde.

Het is fijn dat steeds de stappen van het klinisch redeneren worden gevolgd voor alle verschillende eet- en drinkvaardigheden. Stap 1 is de analyse van de hulpvraag, dan de observatie (stap 2), daarna aanvullend onderzoek (stap 3), gevolgd door de logopedische diagnose (stap 4). Vervolgens gaat stap 5 over wat kan er wel en wat zijn de mogelijkheden om zo te komen, tot stap 6 de logopedische interventie. Dit maakt het boek ook zeer geschikt voor beginnende preverbaal logopedisten en logopediestudenten.

Uiteraard zijn delen van het boek ook hetzelfde gebleven, maar toch is het zeker de moeite waard om deze uitgave aan te schaffen, deze druk bevat veel nieuwe informatie en alles is overzichtelijk gerangschikt.

 

Caroline Nouwels – logopedist